ROP JIHOZÁPAD AKTUALITY
ARCHIV 2012

ROP Jihozápad přispěl na obnovu zámeckého parku Lázeň (28/12/2012)

Od letošního srpna se mohou turisté opět procházet po zrekonstruovaných cestách v anglickém parku zámku Lázeň v Chudenicích. Jeho obnova trvala tři roky a vyšla na necelé tři miliony korun – více než 70 % financí pokryl příspěvek z ROP Jihozápad. Projekt „Obnova a dostavba vycházkových pěších turistických cest a mobiliáře zámeckého parku Lázeň“ umožnil zpřístupnění několikahektarového arboreta poprvé po několika desetiletích. Obnova cest celého parku potěšila místní i návštěvníky a přispěla k rozšíření nabídky cestovního ruchu Chudenicka. Projekt byl předložen v rámci 11. výzvy ROP Jihozápad.

Pozvánka na veletrh REGIONTOUR 2013 (27/12/2012)

Brněnské výstaviště bude od 17. do 20. ledna vyhrazeno veletrhu cestovního ruchu REGIONTOUR 2013, který je největší prezentací průmyslu cestovního ruchu s důrazem na regiony ve střední Evropě. Vedle REGIONTOURU bude na výstavišti probíhat i veletrh GO, který se zaměřuje na výjezdovou turistiku. Vedle tuzemských cestovních kanceláří a agentur se jej účastní poskytovatelé služeb cestovního ruchu v oblíbených zahraničních destinacích a zahraniční turistické centrály. Přihlášky a další informace pod tímto odkazem.

Poděkování za spolupráci a přání do nového roku (21/12/2012)

Vážení příjemci, kolegové, partneři, ráda bych vám jako zástupce ROP Jihozápad poděkovala za spolupráci v roce 2012. Díky vaší aktivitě se nám společně podařilo zdárně dokončit již 650 projektů, které přispívají k radosti a užitku v našem regionu. Do roku 2013 bych vám ráda popřála mnoho štěstí, zdraví, lásky, spokojenosti, úspěchů a životní energie.

Mgr. Ivana Makovičková, pověřena vedením Úřadu Regionální rady

PS: ROP Jihozápad pro vás připravil vánoční klip úřadu, který naleznete pod tímto odkazem

Rekonstrukce Regionálního muzea v Českém Krumlově finálně proplacena (20/12/2012)

V minulých dnech obdrželo českokrumlovské Regionální muzeum druhou část dotace ROP Jihozápad z celkových více než 12 milionů korun. Finance jsou určeny na projekt Rekonstrukce budovy Regionálního muzea v Českém Krumlově. Náročná rekonstrukce, která probíhala v letech 2008 až 2011, zahrnovala výměnu elektrických rozvodů a systémů, přebudování přístupu do bývalé Seminární zahrady a do suterénu muzea a celkovou opravu fasády. Cenná historická budova muzea se díky finanční podpoře dočkala opravy po více než 30 letech. Projekt byl předložen v rámci 3. výzvy ROP Jihozápad.

Žadatelé v rámci 23. výzvy budou vyzváni k doplnění projektových žádostí (19/12/2012)

V souvislosti s hodnocením přijatelnosti projektů 23. výzvy ROP Jihozápad, a to konkrétně podvýzvy 3.1D, která se týká Výstavby a rekonstrukce turistických cest (pěší stezky, hipostezky, vodní cesty, přístavy či přístaviště) včetně doprovodné infrastruktury a značení a Výstavby a rekonstrukce sportovně-rekreační vybavenosti pro cestovní ruch vyjma golfových hřiš, mohou být někteří žadatelé prostřednictvím e-mailu vyzváni na vysvětlení nalezených rozporů. Tyto rozpory se mohou týkat hodnoty indikátorů, rozporů v rozpočtech, plátcovství DPH apod. Hodnocení přijatelnosti bude ukončeno 9. 1. 2013. Po uvedeném termínu bude následovat poslední fáze věcného hodnocení projektů dle nastavených výběrových kritérií. Fáze věcného hodnocení projektů bude dle schváleného harmonogramu administrativních postupů ukončena 26. 2. příštího roku.

Do jakých oblastí podpory byste rádi předložili projektové záměry v roce 2013? (18/12/2012)

V souvislosti s plánováním posledních výzev ROP Jihozápad na rok 2013 bychom rádi věděli, zda máte ještě připraveny projektové záměry a do jakých oblastí byste je předložili. V řešení jsou prioritní osy 1 – Dostupnost center a 3 – Rozvoj cestovního ruchu. Využijte možnosti a hlasujte pro jednu z těchto oblastí v nové anketě ROP Jihozápad. Anketní otázka: Do jakých oblastí podpory byste rádi předložili své projektové záměry v roce 2013?

Lepší podmínky v líňské mateřince (17/12/2012)

Po více jak pěti letech se v Líních přestanou díky dokončení projektu „Rekonstrukce a zvýšení kapacity Mateřské školy Líně“ potýkat s nedostatečnou kapacitou a provizorii místní mateřské školky. Dnes zde totiž probíhá - v návaznosti na kolaudaci - slavnostní ukončení projektu. Děti, které na několik měsíců nalezly azyl v místní základní škole, se přestěhují do nových prostor v lednu. Ve zrekonstruovaném podkroví mateřské školy na ně již čeká počítačová učebna, ložnice a velká herna. Součástí projektu je také nové sociální zařízení a zázemí pro učitelky. V přízemí objektu pak obec upravila původní dvě třídy, opravila sítě, podlahy a prostory vymalovala. Zároveň se rekonstrukcí výdejny jídel uvolnila místnost pro školní družinu.

Představujeme Totem - Dům napříč generacemi (14/12/2012)

Jedná se o multifunkční mezigenerační centrum pro sociálně znevýhodněné klienty s prioritním zaměřením na seniory a zdravotně postižené. Je to první zařízení svého druhu v Plzeňském kraji. Původně, v roce 2006, vznikl v regionálním dobrovolnickém centru TOTEM záměr založit Dům aktivních seniorů. Inspirací jim byl dům aktivních seniorů partnerského centra v Regensburku. V roce 2007 pak byl původní záměr rozšířen na projekt multifunkčního mezigeneračního centra TOTEM - Dům napříč generacemi. Problém ale byl najít pro tento záměr vhodnou budovu – až byl objeven nevyužívaný objekt v Kaznějovské ulici v Plzni.

Cílem žádosti o finance z evropských fondů byla rekonstrukce a přístavba tohoto objektu a jeho přeměna na víceúčelové centrum. Projekt získal dotaci v rámci 5. výzvy ROP Jihozápad ve výši 11,6 milionů korun. Dům napříč generacemi byl slavnostně otevřen v září 2012 a nabídnul tak stávajícím i novým klientům krásné místo k setkávání. Zařízení již nyní výrazně přispívá k sociální integraci v Plzeňském kraji.Další informace naleznete na http://www.totem-rdc.cz.

Pozor na správné nastavení kvalifikačních kritérií (13/12/2012)

Vážení příjemci dotací, při vypisování zakázek ať již dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách či dle Závazných postupů pro zakázky mimo režim zákona - se vyvarujte diskriminačně nastaveným kvalifikačním požadavkům. Po novele zákona o veřejných zakázkách platné od 1. 4. 2012 se dané týká primárně technických kvalifikačních kritérií dle § 56. Všechna kritéria musí být nastavena přiměřeně složitosti, rozsahu a druhu předmětu plnění zakázky a nesmí v žádném případě omezit okruh uchazečů, kteří by byli schopni zakázku realizovat. § 56 odst. 5 písm. c zákona vymezuje maximální hodnotu požadovaného seznamu prací dle 56 odst. 3 písm. a. Důrazně doporučujeme, aby analogii zákona v tomto směru dodržovali i zadavatelé, kteří nejsou povinni se zákonem řídit.

NEPŘÍTOMNOST projektových manažerů na oddělení administrace žádostí v Českých Budějovicích (6/11/2012)

Upozorňujeme žadatele na nepřítomnost zaměstnanců oddělení administrace žádostí v Českých Budějovicích ve dnech 7. – 8. listopadu 2012 z důvodu profesního vzdělávání. Případné dotazy Vám budou zodpovězeny následující dny. Děkujeme za pochopení.

Nejčastější nedostatky v souvislosti s kontrolou zadávání veřejných zakázek (11/12/2012)

Informujeme žadatele a příjemce, že byl vydán aktualizovaný dokument Nejčastější nedostatky v souvislosti s kontrolou zadávání veřejných zakázek. Dokument, který upozorňuje na nejčastější pochybení při přípravě zadávacího řízení i při jeho realizaci a kde jsou k dispozici rovněž odkazy na legislativní a metodické materiály týkající se veřejných zakázek (včetně zakázek mimo režim zákona), byl zaktualizován především na základě novely zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Aktuální kurz ECB na prosinec 2012 (10/12/2012)

Aktuální kurz Evropské centrální banky na prosinec 2012 je 25,226 Kč za 1 euro.

Přijměte pozvání do Muzea církevního umění v Plzni (7/12/2012)

Jeden z nejvýznamnějších projektů ROP Jihozápad - „REVITALIZACE OBJEKTU FRANTIŠKÁNSKÉHO KLÁŠTERA V PLZNI A ZŘÍZENÍ MUZEA CÍRKEV. UMĚNÍ PLZ. DIECÉZE“ - byl v listopadu finančně ukončen. Tento projekt byl podpořen v rámci 3. výzvy ROP Jihozápad částkou 34,4 milionu korun. Realizační fáze trvala více jak čtyři roky.Muzeum bylo slavnostně otevřeno v polovině roku 2012 a nyní se těší velkému zájmu ze strany veřejnosti. Je koncipováno jako soubor křesťanských reálií, který seznamuje návštěvníka se světem křesťanů. K tomuto cíli používá výtvarných děl historických epoch, bohoslužebných náčiní, rouch a textů, které uvádějí tyto předměty do souvislostí s křesťanským životem a vysvětlují jejich významy. Více o projektu v projektové kartě.

Klatovské katakomby slaví úspěchy na všech frontách (6/12/2012)

Po roce od znovuotevření Klatovských katakomb v listopadu 2011 dosáhl počet návštěvníků této památky 50 tisíc. Tímto výsledkem se tak řadí mezi nejvíce navštěvované objekty v Plzeňském kraji.Rekonstrukce katakomb byla financovaná z 5. výzvy ROP JZ. Jejím cílem bylo dosáhnutí stavu, v jakém byly katakomby v době, kdy jezuité opouštěli Klatovy, a též vytvoření doprovodné expozice. Během prvního roku od své obnovy, získaly „Klatovské katakomby“ ocenění Stavba roku 2011 Plzeňského kraje v kategorii rekonstrukcí. A následně pak i absolutní vítězství v 5. ročníku celostátní soutěže Má vlast v srdci Evropy organizovaného Památkovou komorou pod záštitou Ministerstva kultury ČR. Pozitivního hodnocení se tak projektu dostává nejen ze strany veřejnosti, ale i odborníků.

Alokace 15. výzvy navýšena o 2,6 milionu eur (5/12/2012)

Výbor Regionální rady ROP Jihozápad schválil na svém pondělním zasedání navýšení alokace 15. kontinuální výzvy, konkrétně navýšení částky určené pro IPRM České Budějovice „Levý břeh Vltavy“. Původní částka 3,6 milionu eur, která zahrnuje alokace let 2007 – 2012, byla navýšena o původní rezervu 2,6 milionu eur v podobě alokace pro rok 2013. Dodatečná alokace bude využita k financování dvou projektů - „Komunitní centrum“ a „Revitalizace brownfields – volnočasové a rekreační aktivity – v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory“.

Ivo Grüner obhájil post předsedy Výboru Regionální rady (4/12/2012)

Výbor Regionální rady ROP Jihozápad (VRR) má nové složení. O všech 16 členech výboru rozhodla nově zvolená zastupitelstva Jihočeského a Plzeňského kraje. Oba kraje mají ve VRR po osmi zástupcích. Předsedou VRR byl, při premiérovém zasedání dne 3. 12. 2012, opět zvolen Ivo Grüner, funkci místopředsedy bude vykonávat Ing. Jaromír Slíva. VRR také schválil nové členy Monitorovacího výboru ROP Jihozápad. Jména všech členů VRR jsou veřejně k dispozici pod tímto odkazem. Pod záložkou „ROP Jihozápad - Výbor regionální rady“ také naleznete výčet všech zasedání, jejich program a usnesení.

Katalog vzorových zadávacích dokumentací na veřejné zakázky (3/12/2012)

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR uveřejnilo Katalog vzorových zadávacích dokumentací na veřejné zakázky na dodávky, služby a stavební práce, který byl vzat na vědomí Usnesením vlády České republiky č. 771 ze dne 17. října 2012. Nový katalog vznikl v souvislosti s novelou zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Vzorové zadávací dokumentace představují metodickou pomůcku pro všechny zadavatele veřejných zakázek, která je využitelná pro jakýkoli druh zadávacího řízení včetně názorné aplikace příslušných ustanovení ZVZ do praxe. Všechny vzory zadávacích dokumentací zpracované MMR najdete pod následujícím odkazem (www.portal-vz.cz).

Horažďovice získaly dotaci na opravu aqvaparku (30/11/2012)

Město Horažďovice tento týden obdrželo více než 2 miliony korun z ROP Jihozápad na financování projektu Rekonstrukce a modernizace Aqvaparku. Městem realizovaný projekt stál celkem 16,6 milionu korun. Místní aqvapark se nyní může pochlubit novým „Saunovým světem“ a řadou atrakcí pro děti. „Vznikla zde nová divoká řeka. Původní vířivku nahradila nová, která je dvojnásobně větší a nabízí prostor pro 13 osob. V dětském bazénu pak přibyla pirátská loď se skluzavkou pro nejmenší,“ vypočítává novinky vedoucí aqvaparku Jiří Hlavatý. Wellness centrum „Saunový svět“ láká na finskou saunu, infrasaunu, solarstudio a rozšířenou odpočinkovou část. Město Horažďovice se prostřednictvím projektu snaží udržet vysokou kvalitu služeb aqvaparku a přilákat nové návštěvníky. Vice v kartě projektu...

Komunitní centrum Sušice slaví (29/11/2012)

Přijměte pozvání na den otevřených dveří nového komunitního centra v Sušici, dne 30. 11. 2012 od 11:00 - 17:00 hodin. Komunitní centrum nabízí smysluplné trávení volného času širokému spektru obyvatel, a to od dětí až po seniory. Tento jedinečný ucelený areál vznikl na místě starého brownfieldu po vojenské divizi, který hyzdil hranice památkové zóny v centru města Sušice. V rámci projektu podpořeného z prostředků ROP Jihozápad se sem přestěhovala městská knihovna a vznikl zde krásný sál pro pořádání kulturních akcí a několik kluboven. Ty se využijí například jako mateřské centrum. Své místo v komunitním centru navíc také najde sdružení zdravotně postižených. Komunitnímu centru přejeme mnoho úspěchů!

Předkládání Monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektu (28/11/2012)

Vážení příjemci, rádi bychom Vás upozornili, že fyzickým ukončením projektu a jeho proplacením proces monitorování nekončí. Je Vaší povinností, vyplývající ze Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace, dokládat Monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu. V elektronickém systému Benefit najdete přehledný harmonogram předkládání těchto zpráv a dále Vám bude chodit na e-mail předběžné upozornění. V rámci udržitelnosti projektu jste povinni plnit cíle projektu a účel, na který byla poskytnuta dotace.

Práce na klíčovém přemostění Berounky začaly (27/11/2012)

Slavnostní zahájení výstavby Silnice II/231 v Plzni, Plaská - Na Roudné - Chrástecká, 1.etapa proběhlo 12. listopadu. ROP Jihozápad poskytne na projekt dotaci z prostředků 18. výzvy ve výši více než 212 mil. korun. Právě zajištění rekonstrukce a modernizace úseku Na Roudné - Chrástecká je nejurgentnější částí budoucího propojení Severní předměstí – Doubravka, protože z důvodu uzavření nevyhovujícího mostu přes Berounku stále hrozí úplný kolaps propojení obou míst. Výsledkem projektu ROP Jihozápad bude 124 metrů dlouhý most a navazující úsek zrekonstruované komunikace II. třídy v délce 0,45 km a 0,627 km dlouhé přeložky stávající komunikace. Projekt je realizován ve spolupráci Správy a údržby silnic Plzeňkého kraje p.o. a města Plzně.

Zveřejňujeme nové metodické oznámení – k dokládání právní subjektivity (26/11/2012)

Upozorňujeme žadatele, že bylo zveřejněno nové Metodické oznámení č. 33 k doložení dokladu o přidělení IČ k žádosti o podporu projektu (příloha č. 1 – doklad o právní subjektivitě). V souvislosti se vznikem základního registru osob (ROS) přestal Český statistický úřad vydávat „Výpis z registru ekonomických subjektů“ (doklad o přidělení IČ jako příloha č. 1 k žádosti o podporu projektu) v tištěné podobě. S ohledem na tyto skutečnosti je k prokázání právní subjektivity nutné předložit veřejný výpis z registru osob z aplikace Czech POINT. K žádostem o podporu projektu předloženým do 21. a 23. výzvy ROP Jihozápad je nutné tento výpis doložit nejpozději před podpisem Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace.

Reportáž - nákup 14. trolejbusů, výročí konference (23/11/2012)

Přinášíme Vám reportáže o aktuálních akcích ROP jihozápad. Projekt „Nákup 14 trolejbusů“ přinesl cestujícím v Českých Budějovicích lepší kvalitu a komfort ve veřejné dopravě a ekologičtější provoz. Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. celkem investoval do nového vozového parku 227 milionů korun, z nichž mu ROP Jihozápad uhradil dotaci 70 milionů korun. Ve Lnářích na Plzeňsku se 31. října konala výroční konference ROP Jihozápad spojená se slavnostním předáním ceny vítěznému projektu v soutěži „Kompas - hledá se nejlepší projekt“. Podívejte se na reportáž z akce zde.

ROP Jihozápad podpořil nákup informačních LCD tabulí (23/11/2012)

Na 10 místech v Plzeňském kraji slouží 23 panelů pro informace o veřejné dopravě. V Rokycanech, Nýřanech, Domažlicích, Klatovech, Přešticích, Sušici, Nepomuku, Nezvěsticích, Blovicích a v Plzni na hlavním nádraží a centrálním autobusovém nádraží (CAN) najdou cestující přehledné informace o odjezdech navazujících spojů různých druhů veřejné dopravy. Komfortnější informace pro cestující přináší projekt s názvem Zvýšení kvality veřejné dopravy v Plzeňském kraji, který získal dotaci z ROP Jihozápad ve výši 9,5 milionu korun.

Finanční kontroly dopadly pro ROP Jihozápad pozitivně (23/11/2012)

V průběhu září a října probíhaly na Úřadu Regionální rady dvě důležité finanční kontroly. V prvním případě se kontrolovalo využití finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu Plzeňského kraje. Kontrolní skupina nezjistila žádné nedostatky a shledala čerpání poskytnutých financí v souladu s účelem dotace. Druhá kontrola hodnotila hospodaření s finančními prostředky poskytnutými Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) ze státního rozpočtu. I tato kontrola dopadla dobře a potvrdila hospodárnost, efektivnost a účelnost čerpání veřejných prostředků.

Finanční kontroly dopadly pro ROP Jihozápad pozitivně

Finanční kontroly potvrdily správné fungování ROP Jihozápad (22/11/2012)

V průběhu září a října probíhaly na Úřadu Regionální rady dvě důležité finanční kontroly. V prvním případě se kontrolovalo využití finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu Plzeňského kraje. Kontrolní skupina nezjistila žádné nedostatky a shledala čerpání poskytnutých financí v souladu s účelem dotace. Druhá kontrola hodnotila hospodaření s finančními prostředky poskytnutými Ministerstvem pro místní rozvoj a ze státního rozpočtu. Rovněž tato kontrola nenašla pochybení a potvrdila hospodárnost, efektivnost a účelnost čerpání veřejných prostředků.

V RÁMCI 23. VÝZVY BUDOU ŽADATELÉ VYZVÁNI K ODSTRANĚNÍ FORMÁLNÍCH NEDOSTATKŮ (21/11/2012)

V souvislosti s hodnocením formálních náležitostí u projektů 23. výzvy (aktivity 3.1D), upozorňujeme žadatele na možnost obdržení výzvy k odstranění formálních nedostatků. V případě, že statutární zástupce žadatele či kontaktní osoba uvedená v Benefitové žádosti obdrží v průběhu hodnocení tuto výzvu, je nutné, aby chybějící doklady předložil ve stanovené lhůtě dvou pracovních dnů. Tato lhůta se počítá ode dne, kdy byla výzva k odstranění nedostatků odeslána. Fáze hodnocení formálních nedostatků bude dle harmonogramu ukončena 13. prosince letošního roku.

Vítězem soutěže Navrhni projekt je Modernizace autobusového nádraží ve Stříbře (19/11/2012)

První místo celorepublikové soutěže Navrhni projekt, kterou pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), získal tým Gymnázia ve Stříbře s projektem Modernizace autobusového nádraží ve Stříbře. Cílem, soutěže je upozornit mladou generaci na možnosti čerpání financí z Evropské unie a přiblížit jim dotační problematiku. Z došlých projektů vybralo Eurocentrum tři nejkvalitnější projektové záměry, které následně hodnotila komise složená ze zástupců ROP Jihozápad a MMR. „Vítězný projekt nás zaujal zejména kvalitním zpracováním, komplexností a zaměřením na široký okruh uživatelů. Velice kladně jsme hodnotili i prezentační dovednosti projektového týmu,“ dodává Mgr. Ivana Makovičková, pověřená vedením Úřadu Regionální rady. Výherce regionálního kola postupuje do celorepublikového klání, jehož vítězný tým získá letecký zájezd do Bruselu. Fotogalerie z hodnocení zde...

Libínské sedlo představuje svůj lyžařský areál (16/11/2012)

Projekt „Rekonstrukce a rozšíření stávajícího lyžařského areálu Libínské Sedlo I. Etapa“ byl podpořen více jak 4 miliony korun v rámci 5. výzvy ROP Jihozápad. Sjezdovka má díky financím z EU nový vlek, turnikety i systém zasněžování. Sněžná děla významně prodlužují lyžařskou sezonu a zkvalitňují podmínky pro lyžování. Areál se v blížící se zimní sezóně těší na své první návštěvníky. Více v kartě projektu…

Známe vítěze letošního ročníku soutěže Vyfoť projekt (15/11/2012)

Soutěž „Vyfoť projekt“, který organizuje již druhým rokem Ministerstvo pro místní rozvoj, zná již své vítěze. Přihlášeno bylo rekordních 5863 fotoalb, což znamenalo přes šestnáct tisíc fotografií. Vítězné alba posuzovala a vybírala odborná porota. Oceněna byla i nejaktivnější přispěvatelka, která dodala 1451 fotografií. Podmínkou účasti v soutěži, která probíhala letos v červenci a srpnu, bylo vyfotit projekt podpořený Evropskou unií. Vítězná fotoalba si můžete prohlédnout zde…

Žadatelé budou v rámci 23. výzvy vyzváni k odstranění formálních nedostatků (11/10/2012)

V souvislosti s hodnocením formálních náležitostí u projektů 23. výzvy (aktivity 3.1A a 3.1B), upozorňujeme žadatele na možnost obdržení výzvy k odstranění formálních nedostatků. V případě, že statutární zástupce žadatele či kontaktní osoba uvedená v Benefitové žádosti obdrží v průběhu hodnocení tuto výzvu, je nutné, aby chybějící doklady předložil ve stanovené lhůtě dvou pracovních dnů. Tato lhůta se počítá ode dne, kdy byla výzva k odstranění nedostatků odeslána. Fáze hodnocení formálních nedostatků bude dle harmonogramu ukončena 29. října letošního roku.

Pamětní desky ROP Jihozápad terčem vandalů (13/11/2012)

V poslední době Úřad Regionální rady Jihozápad zaznamenal množící se případy, kdy dochází k úmyslnému poškození nebo dokonce zcizení pamětní desek či billboardů, které informují veřejnost o spolufinancování daného projektu z ROP Jihozápad, respektive EU. V této souvislosti chceme upozornit příjemce, že v případě poškození prostředků publicity ROP Jihozápad (ať již neúmyslného či úmyslného) musí příjemce uvést poškozenou věc zpět do adekvátního stavu, či dle stupně poškození nově nahradit, a to již na vlastní náklady. Případné škodné události u pojistitelného majetku pořízeného z dotace způsobené živelnými katastrofami apod. musí být ošetřeny smluvním pojištěním.

23. výzvy ROP Jihozápad skončila (12/11/2012)

V pátek 9. 11. 2012 skončil příjem žádostí v rámci 23. výzvy ROP Jihozápad, konkrétně aktivity číslo 4 - Výstavba a rekonstrukce turistických cest včetně doprovodné infrastruktury a značení (mimo cyklostezek a cyklotras) a výstavba a rekonstrukce sportovně-rekreační vybavenosti pro cestovní ruch (mimo golfových hřišť). Celkem bylo přijato 42 projektových žádostí. Předběžný termín pro zveřejnění výsledků je únor až březen 2013. Toto byla poslední aktivita 23. výzvy do které bylo možno přijímat žádosti.

ROP Jihozápad spolufinancoval bezbariérový přístup ke Kladrubskému klášteru (9/11/2012)

Město Kladruby obdrželo minulý měsíc více než devíti milionovou dotaci z ROP Jihozápad na opravu chodníku, který spojuje centrum města s klášterem. Díky projektu Bezbariérové propojení kláštera se středem města včetně revitalizace veřejného prostranství Kladruby vybudovaly nový chodník s potřebným mobiliářem, provedly novou výsadbu stromů podél chodníků a vytvořily odpočinková místa s mobiliářem - informační cedule, lavičky, stojan na kola a moderní vybavení v podobě dotykového interaktivního panelu. Více v kartě projektu...

Hlasujte v anketě ROP Jihozápad (8/11/2012)

V současné době probíhají intenzivní jednání týkající se budoucího programovacího období jak na úrovni celé ČR, tak na úrovni jednotlivých krajů. V této souvislosti bychom rádi znali váš názor na to, kam by měly v budoucnu peníze z EU směřovat. Hlasujte v naší současné anketě na www stránkách ROP Jihozápad a vyjádřete tím svůj názor k této problematice.

Změny v systému Benefit7 (7/11/2012)

Od 1. 11. 2012 je informační systém Benefit7 napojen na validační registry ROS (Registr subjektů) a RÚIAN (Registr adres). Tyto registry nahrazují ARES a UIR-ADR. Validace probíhá stejným způsobem. Může se však někdy stát, že některé záznamy v ROS nejsou propojené s RÚIAN, proto se automaticky nedotahuje adresa. V uvedeném případě je nutno adresu validovat zvlášť vůči RÚIAN tak, že postupně zadáte obec, ulici a číslo popisné.Pole Plátce DPH a DIČ již nejsou součástí validace. Naopak je zapracováno nové pole „Typ plátce DPH“, ve kterém je na výběr ze tří hodnot. Na základě výběru z nabízených hodnot se automaticky zatrhnou/nezatrhnou pole „Plátce DPH“ a „Je plátcem DPH k aktivitám projektu“.

Poslední možnost předložit žádosti v rámci 23. výzvy ROP Jihozápad (5/11/2012)

Poslední týden mají žadatelé na to, aby předložili své projektové žádosti v rámci 23. výzvy ROP Jihozápad, konkrétně aktivity číslo 4 - Výstavba a rekonstrukce turistických cest včetně doprovodné infrastruktury a značení (mimo cyklostezek a cyklotras) a výstavba a rekonstrukce sportovně-rekreační vybavenosti pro cestovní ruch (mimo golfových hřišť). Žádosti je nutno předložit do 9. 11., 12 hodin. Předběžný termín pro zveřejnění výsledků je únor až březen 2013.

Blovice získaly více než 10 milionů korun z ROP Jihozápad na průtah městem (2/11/2012)

Více než 10 milionů korun zaplatil v září ROP Jihozápad za realizovaný projekt II/117 Průtah Blovicemi, Husova ulice. Tento projekt řešil rekonstrukci komunikace druhé třídy v Blovicích, která tvoří důležitou dopravní tepnu města s hustým automobilovým i pěším provozem. Stavět se zde začalo v srpnu loňského roku. Při opravě komunikace v délce 594 metrů, a to včetně několika křižovatek, vybudovala Správa a údržba silnic Plzeňského kraje i nové podélné parkovací pruhy, vodorovné i svislé dopravní značení a bezbariérové přechody. Celková investice projektu činila zhruba 12,3 milionu korun.

Výpadek telefonického spojení na územním pracovišti v Plzni (1/11/2012)

Omlouváme se za dočasný výpadek telefonického a emailového spojení na územním pracovišti Úřadu Regionální rady v Plzni plánovaný na pátek 2. 11. 2012 od 15 hodin. Tento výpadek není způsoben ze strany úřadu. Děkujeme za pochopení.

Čtvrtá certifikace ROP Jihozápad úspěšně schválena (31/10/2012)

ROP Jihozápad se může pochlubit již čtvrtou schválenou certifikací. Na základě úspěšné certifikace bylo na účet Ministerstva financí ČR poukázáno 20 539 574,15 eur od Evropské komise, a to ke dni 24. 10. 2012. Tímto krokem uznala Evropská komise proplacené prostředky ROP Jihozápad v období od 1. 5. do 15. 8. 2012 za oprávněné.

Zveřejňujeme 15. číslo zpravodaje HEJ ROP (30/10/2012)

HEJ ROP číslo 15 shrnuje nejdůležitější události ROP Jihozápad za posledních několik měsíců. Dočíst se můžete o úspěšné třetí certifikaci, o schválených projektech 19. a 22. výzvy, nebo o přesunu finančních prostředků v rámci 23. výzvy. Velký prostor je zde tradičně věnován podpořeným projektům, a to v rubrice „Peníze z EU pomáhají“. HEJ ROP 15 naleznete pod tímto odkazem…

Reportáže ROP Jihozápad – Relax park Štruncovy sady a Domov Matky Vojtěchy (29/10/2012)

Dnešní reportáže vás zavedou do Plzně a Prachatic. Štruncovy sady v centru Plzně ožily letos v září, kdy byl slavnostně otevřen revitalizovaný relaxační park, který nyní nabízí mnoho možností, jak trávit volný čas. Tento velmi významný projekt byl podpořen z ROP Jihozápad částkou zhruba 50 milionů korun. V Prachaticích navštívila naše kamera Domov Matky Vojtěchy, což je zcela nové centrum pro osoby trpící alzheimerovou chorobou. Tento projekt byl podpořen v rámci 5. výzvy ROP Jihozápad částkou 27 milionů korun. Více ve videích pod tímto odkazem.

Zapojte se do studentské soutěže a vyhrajte se svým projektem zájezd do Bruselu (26/10/2012)

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo celorepublikovou soutěž pro studenty všech středních škol s názvem "Navrhni projekt". Jejich úkolem je rozhlédnout se po okolí a formou vzorového projektu navrhnout, co by mohlo fungovat lépe. Studenti mohou soutěžit až v pětičlenných týmech, za pomoci svých pedagogů. Nejlepší tým získá za nejlepší projektový záměr letecký zájezd do Bruselu, na další čekají elektronické čtečky, photo studio programy a zajímavé knihy. Více na www.navrhniprojekt.cz

Další změna výše alokace v rámci 23. kola výzev (26/10/2012)

Informujeme žadatele o navýšení alokace ve výzvě č. 06/2012/3.1D (aktivita č. 4) zaměřené na výstavbu a rekonstrukci turistických cest kromě cyklostezek a cyklotras a na výstavbu a rekonstrukci sportovně-rekreační vybavenosti pro cestovní ruch, která byla vyhlášena v rámci 23. kola výzev. Alokace byla navýšena o 74 821 336,03 Kč. K navýšení alokace úřad přistoupil v souladu s usnesením VRR č. 706/2012 ze dne 1. 10. 2012 po ukončení výzvy pro druhou aktivitu, tedy výzvu č. 06/2012/3.1B z důvodu nízkého zájmu žadatelů o možnost předložení projektů v této výzvě.

Ohlasy ze seminářů pro příjemce 19. výzvy (25/10/2012)

V říjnu proběhly na obou územních pracovištích semináře pro příjemce 19. výzvy, která se týká předkládání projektových žádostí v rámci ROP Jihozápad na projekty středních a vyšších odborných škol se zaměřením na oblast odborného vzdělávání. Na seminářích se probírala například novela Zákona o veřejných zakázkách, závazné postupy pro výběr dodavatelů nebo nejčastější pochybení při realizaci projektů. Prezentace ze seminářů naleznete zde.

Nová Klatovská nemocnice otevřena (24/10/2012)

Nová Klatovská nemocnice za 1,4 miliardy korun byla slavnostně otevřena začátkem října. ROP Jihozápad přispěl 447 miliony korun v rámci projektu 5. výzvy, zbylou částku investoval Plzeňský kraj. Samotná stavba budovy stála zhruba dvě třetiny z celkových nákladů. Zbytek financí pokryl nákup moderního diagnostického vybavení a zařízení do lůžkové části nemocnice.

Oddělení administrace omezuje konzultace po dobu hodnocení projektů (23/10/2012)

V souvislosti s hodnocením projektů 21. a 23. výzvy upozorňujeme žadatele na možnost omezení konzultací na oddělení administrace žádostí. Důvodem je nutnost dodržení stanovených lhůt pro jednotlivé fáze hodnotícího procesu. Děkujeme za pochopení

Říjen v Meclově ve znamení dokončení projektů (22/10/2012)

V Meclově na Domažlicku proběhly ve druhém říjnovém týdnu hned dvě slavnostní otevření projektů podpořených z ROP Jihozápad. Jednalo se o projekty „Centrum sociální rehabilitace Sv. Vavřince a sociálně terapeutické dílny sv. Josefa“ a „Rekonstrukce II/196 Meclov“. Projekt Centrum sociální rehabilitace Sv. Vavřince a sociálně terapeutické dílny sv. Josefa, který byl financován v rámci 5. výzvy, zahrnoval rekonstrukci a vybavení objektu bývalé fary v Meclově pro poskytování pobytové formy sociální rehabilitace a výstavbu dvou sociálně-terapeutických dílen. Centrum slouží klientům s psychickým handicapem, kteří se vracejí z léčeben a postrádají rodinné zázemí.

NEPŘÍTOMNOST KONZULTANTŮ ODDĚLENÍ KONTROLY V PLZNI (20/3/2012)

Upozorňujeme příjemce na nepřítomnost zaměstnanců oddělení kontroly územního odboru implementace programu v Plzni dne 20. března 2012 z důvodu profesního vzdělávání. Případné dotazy Vám budou zodpovězeny následující den. Děkujeme za pochopení.

Nové trolejbusy v Českých Budějovicích šetří životní prostředí (19/10/2012)

Dopravní podnik města České Budějovice pořídil 14 nových trolejbusů v rámci projektu, který je spolufinancován prostřednictvím ROP Jihozápad. Prvních devět vozů bylo dodáno v loňském roce, zbývající část dodávky převzal dopravce na začátku července. Jedná se o největší investici do vozového parku v posledních letech. Celková cena všech trolejbusů je 227,2 milionu korun, dotace z ROP Jihozápad činí 70,3 milionu korun. Realizace tohoto projektu přinese snížení emisí, pevných částic a polétavého prachu a dojde ke snížení energetické náročnosti provozu.

Na 22. ZŠ Plzeň jsou připraveni na nárůst počtu prvňáčků (18/10/2012)

Ve středu 10. října byly slavnostně představeny výsledky projektu „Nástavby budov 22. ZŠ“ podpořeného v 5. výzvě ROP Jihozápad. V rámci projektu byla v Plzni vybudována nástavba jednoho patra na dosavadních dvou učebnových pavilonech a pavilonu školní družiny, čímž škola získala nové prostory pro odborné a rovněž kmenové učebny, informační a společenské centrum a v neposlední řadě i kabinety pro učitele. Nově tak vznikla učebna pro výtvarnou výchovu, třída jazyková, hudební a pohybová. O polední pauze mohou žáci nyní trávit čas v takzvaném informačním centru, kde mají k dispozici knihovnu a počítače. Pro společenský a kulturní život školy nově slouží aula, kterou je možno také využívat jako společenský sál. Rozšíření kapacity areálu školy umožňuje v souladu s cíli projektu zkvalitnění výuky a naplňování školního vzdělávacího programu a rozvoj zájmových aktivit pro děti v odpoledních hodinách. Projekt čeká na finanční ukončení.

Upozorňujeme na končící příjem žádostí v rámci 23. výzvy (17/10/2012)

Upozorňujeme zpracovatele projektových žádostí na ukončení příjmu projektů v rámci 23. výzvy - Výstavba a rekonstrukce kulturní vybavenosti pro cestovní ruch a kongresovou turistiku. Vaše projektové žádosti je možno předkládat do pondělí 22. 10. 2012. Žádost v zapečetěné obálce je třeba doručit osobně do 12.00 hodin na Úřad Regionální rady v Plzni, nebo Českých Budějovicích.

Projekt rekonstrukce náměstí T. G. M. v Dobřanech získal další ocenění (16/10/2012)

Po loňské ceně v rámci soutěže Stavba roku Plzeňského kraje získalo město Dobřany další ocenění. Nyní se může pyšnit cenou časopisu Moderní obec 11. ročníku soutěže „Cesty městy“ pořádané nadací Partnerství. Soutěžní komisi zaujalo zejména kvalitní dopravní řešení v centru města. Díky projektu došlo ke zklidnění dopravy, vytvořil se dostatek míst pro parkování, a zvýšila se bezpečnost a komfort chodců. Projekt získal dotaci v rámci druhé výzvy ROP Jihozápad. „Četná ocenění projektů podpořených z ROP Jihozápad vnímáme jako doklad kvality předkládaných investičních záměrů,“ říká ředitelka Úřadu Regionální rady Mgr. Ivana Makovičková.

Upozornění pro příjemce z 19. výzvy (15/10/2012)

Upozorňujeme žadatele, jejichž projekty byly v rámci 19. výzvy ROP NUTS II JZ doporučeny k financování Výborem Regionální rady, že mezní termín pro předložení příloh před podpisem Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II JZ je stanoven na pátek 19. 10. 2012.

Muzeum v Milevsku má nový domov (12/10/2012)

Dům č.p. 557, který je součástí Milevského kláštera, prošel kompletní rekonstrukcí a bylo sem přestěhováno městské muzeum. Realizace projektu, jenž získal dotaci z ROP Jihozápad ve výši téměř 12 milionů korun, byla dokončena letos. Projekt byl součástí 5. výzvy ROP Jihozápad. Celkové investiční náklady projektu činily necelých 14 milionů korun. Více v kartě projektu...

Nové videoreportáže ROP Jihozápad - září 2012 (10/10/2012)

Kamera ROP Jihozápad zavítala tentokrát do denního stacionáře v Soběkurech na Plzeňsku, který prošel zásadní rekonstrukcí. Zařízení je určeno osobám s těžkým mentálním postižením nebo klientům s autismem. Za dotaci z ROP Jihozápad ve výši téměř 5 milionů korun se pořídila nová okna a plynové topení. Vybudovala se také krásná relaxační místnost. Druhá reportáž vás zavede do kostela Svatého Jana Nepomuckého v Českých Budějovicích. Rozsáhlá rekonstrukce této významné památky stála téměř 10 milionů korun, z čehož částkou 8 milionů přispěla dotace z ROP Jihozápad. Proměnu kostela a stacionáře v Soběkurech vám blíže představí naše video.

Aktuální kurz ECB na říjen 2012 (9/10/2012)

Aktuální kurz Evropské centrální banky na říjen 2012 je 24,489 Kč za 1 euro.

Věnujte pozornost novým vyhláškám k veřejným zakázkám (8/10/2012)

Vážení příjemci, rádi bychom Vás upozornili na nové vyhlášky k zákonu o veřejných zakázkách, které nabyly účinnosti dnem 1. 9. 2012. Jedná se o vyhlášku č. 230/2012 Sb., jíž se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Dalšími novinkami jsou vyhláška č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce a vyhláška č. 232/2012 Sb. o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky. Prosíme, abyste při vypisování zakázek dle Zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, brali tyto vyhlášky v potaz.

Změna termínu semináře pro příjemce - České Budějovice (8/10/2012)

Vážení příjemci, velmi děkujeme za Váš zájem o seminář pro příjemce, který svědčí o odpovědném přístupu k přidělené dotaci. Původní termín semináře v Č. Budějovicích byl 9. 10. 2012. Bohužel musíme daný termín z organizačních důvodů změnit a to na 24. 10. 2012 od 10:00. Doufáme, že to nebude komplikací pro Vaší účast a že stále bude Vás zájem o seminář trvat.

V Horní Bříze získali moderní prostory pro vzdělávání (5/10/2012)

Ve středu 3. října se uskutečnilo slavnostní otevření nové budovy praktického vyučování Střední školy Horní Bříza doprovázené zároveň Dnem otevřených dveří. V novém objektu v sousedství stávající školní budovy bude nyní probíhat veškerá praktická výuka všech školou vyučovaných řemeslných oborů, která byla dosud realizována v zastaralých objektech. V nové budově byla zřízena především kamnářská laboratoř pro perspektivní obor kamnář, dále pak vybavení dílen ostatních řemeslných oborů, interaktivní tabule a soubor výpočetní techniky, která modernizuje a zkvalitňuje výuku. Projekt výstavby „Víceúčelového objektu pro praktickou výuku žáků a celoživotní vzdělávání v řemeslných oborech vzdělání“, který je spolufinancovaný z 5. výzvy ROP Jihozápad, čeká na finanční ukončení.

Proběhla neformální konference ROP Jihozápad (4/10/2012)

Zámek ve Lnářích v pondělí odpoledne ožil v barvách ROP Jihozápad. U příležitosti neformální výroční konference ROP Jihozápad se zde sešlo na 50 hostů, kteří si vyslechli prezentaci o budoucnosti čerpání evropských dotací v podání předsedy Regionální rady Ivo Grünera. Se svou prezentací vystoupila také ředitelka Úřadu Regionální rady Mgr. Ivana Makovičková, která následně předala cenu nejúspěšnějšímu projektu soutěže KOMPAS – hledá se nejlepší projekt ROP Jihozápad. Ocenění získal projekt „Záchrana gotického hradu, Soběslav“. Výroční Konference ROP Jihozápad byla zakončena podvečerní prohlídkou zámku.

Výboru Regionální rady končí mandát (3/10/2012)

V souvislosti s konáním krajských a senátních voleb vám oznamujeme ukončení mandátu současného Výboru Regionální rady ROP Jihozápad, a to ke dni 13. 10. 2012. Po dobu ustanovení nového složení nebude výbor zasedat.

Ukončení příjmu žádostí na aktivity 1 a 2 do 23. výzvy ROP Jihozápad (2/10/2012)

V pondělí skončil příjem projektových žádostí na aktivity 1 a 2 v rámci 23. výzvy ROP Jihozápad - ta zahrnovala projekty cyklostezek a lázeňství. Projekty zaměřené na rozvoj infrastruktury cestovního ruchu v rámci aktivit 3 a 4 mohou být na ÚRR předloženy do 22. října, respektive do 9. listopadu 2012. Příjem žádostí trvá pro aktivity zaměřené na výstavbu a rekonstrukci turistických cest, projekty v oblasti kongresové turistiky a doplňkové infrastruktury CR. Předpokládáme zveřejnění seznamu podpořených projektů zhruba v průběhu ledna 2013.

Plánovaná odstávka informačního systému Benefit7 (2/1/2012)

Dnes proběhne plánovaná odstávka aplikace Benefit7. Aplikace nebude přístupná od 8:00 do 17:00 hodin. Děkujeme za pochopení.

Září – měsíc dokončených projektů (27/9/2012)

Během letošního září se podařilo příjemcům dotací z ROP Jihozápad dokončit celou řadu projektů v Plzeňském kraji. Jedná se o projekty napříč celým programem, které mají význam jak pro samotné centrum kraje, tak i pro jeho venkovské části.Na domažlické traťi byly například nasazeny moderní vlakové jednotky RegioShark pořízené v rámci projektu financovaného z ROP Jihozápad. Žáci 1. ZŠ v Plzni se v září poprvé proběhli po rekonstruovaném víceúčelovém hřišti. Centrum Plzně dále oživil relaxační park Štruncovy sady. Díky dotacím z EU také otevřelo nové prostory občanské sdružení Totem, které se zaměřuje zejména na práci se seniory. V Litohlavech byla otevřena rekonstruovaná budova terapeutické komunity Vršíček.Milovníci filmu ještě stihnou navštívit slavnostní otevření kina v Sušici (27. 9.), kde se bude promítat předpremiéra filmu Tomáše Vorla Cesta do Lesa.

Přihlaste se na semináře pro příjemce (26/9/2012)

V souvislosti se schválením seznamu příjemců 19. výzvy ROP Jihozápad pořádáme již tradičně semináře pro příjemce. 9. 10. se uskuteční seminář v Českých Budějovicích a 10. 10. v Plzni. Finanční manažeři ROP Jihozápad doporučují účast na seminářích i všem ostatním příjemcům. Program a registrační údaje naleznete v pozvánkách.

Vyzýváme žadatele 21. a 23. výzvy ke včasné finalizaci projektových žádostí v IS Benefit7+ (25/9/2012)

V souvislosti s blížícím se ukončením 21. výzvy zaměřené na oblast podpory 1.1 – Modernizace regionální silniční sítě a podvýzev 3.1A a 3.1B v rámci 23. výzvy upozorňujeme všechny žadatele na pravidelnou odstávku informačního systému Benefit7+ právě v den ukončení těchto výzev, tzn. 1. 10. 2012 v čase 8 – 17h. Přístup do IS Benefit7+ nebude v době odstávky umožněn. Vzhledem k výše uvedenému je nutné provést finalizaci projektových žádostí před termínem této plánované odstávky.

Plzeňané mohou ode dneška využívat rekonstruované Štruncovy sady (24/9/2012)

Dnes se po roční rekonstrukci otevírá veřejnosti relaxační park Štruncovy sady. Upravený areál u soutoku řek Radbuzy a Mže nyní nabízí návštěvníkům víceúčelové sportoviště, lezeckou a boulderingovou stěnu, skateboardové centrum a cyklostezky. Areál získal také venkovní galeriie s místy pro umělecké artefakty a plochami pro graffiti. To vše díky projektu „Relax centrum Štruncovy sady“, který finančně podpoří Regionálního operačního programu (ROP) Jihozápad. Celková přestavba území ve Štruncových sadech vyšla na 71,6 milionu korun, z toho ROP Jihozápad přispěje zhruba 50 miliony.

Dominanta Klatov opravena za přispění ROP Jihozápad (21/9/2012)

Barokní objekt bývalého jezuitského kostela, který je nemovitou kulturní památkou, byl opraven díky dotaci ROP Jihozápad. Objekt se nachází na klatovském náměstí vedle Černé věže, se kterou spoluvytváří dominantu města. V kostele se konají církevní obřady a slavnosti. Stále ve větší míře je památka využívána pro kulturní akce, především pak koncerty v rámci mezinárodních festivalů. Pod kostelem se nachází další kulturní památka, známé katakomby. Technický stav kostela byl však již delší dobu neuspokojivý. V rámci projektu, na který ROP Jihozápad přispěl částkou 7 milionů korun, došlo k celkové rekonstrukci střešních krytin a krovu. Více v kartě projektu...

Evropská komise potvrdila správnost vyplacených financí z ROP Jihozápad (20/9/2012)

ROP Jihozápad úspěšně pokračuje v čerpání evropských dotací. Platební a certifikační orgán Ministerstva financí České republiky prověřil a následně schválil k 3. certifikaci 61,5 milionu eur vyplacených na projekty ROP Jihozápad v období od poloviny září 2011 do konce dubna 2012. Na základě tohoto kroku zaslala Evropská komise v září na účet ministerstva financí celou tuto částku, čímž uznala prostředky proplacené z ROP Jihozápad za oprávněné a potvrdila efektivitu systémů řízení a kontrol na úrovni ROP Jihozápad. Více v tiskové zprávě.

Zveřejňujeme aktualizovanou Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace (19/9/2012)

Upozorňujeme žadatele na upřesnění vzoru Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace. Změny nastaly v čl. X. a týkají se problematiky ukončení smlouvy. Jedná se o formální upřesnění, které proběhlo na základě připomínek externích subjektů. Vzor Smlouvy je ke stažení v sekci Dokumenty pro žadatele.

Pojďte s námi předat cenu vítězi soutěže KOMPAS (18/9/2012)

Přijměte pozvání na neformální výroční konferenci spojenou se slavnostním předáváním ceny pro výherce soutěže KOMPAS – hledá se nejlepší projekt ROP Jihozápad. Setkání se koná dne 1. 10. 2012 v sále zámku Lnáře. Konferenci uvede předseda Regionální rady a Ivo Grüner, který promluví o budoucnosti čerpání evropských dotací. Se svou krátkou prezentací vystoupí ředitelka Úřadu Regionální rady a výherce soutěže. K poslechu zahraje jazzová kapela a zpestřením programu bude komentovaná prohlídka zámku. Program a registrační údaje naleznete v pozvánce.

Oznamujeme nepřítomnost zaměstnanců Oddělení kontroly realizace v Českých Budějovicích (17/9/2012)

Ve dnech 17. a 18. 9. 2012 nebudou na pracovišti přítomni referenti Oddělení kontroly realizace v Českých Budějovicích. Všichni zaměstnanci jsou v těchto dnech na školení. Děkujeme za pochopení.

Alokace 23. výzvy navýšena (14/9/2012)

Výbor Regionální rady na svém 40. zasedání schválil navýšení alokace 23. výzvy, respektive aktivity č. 4, která je zaměřená na výstavbu a rekonstrukci turistických cest a sportovišť. Alokace byla navýšena ze 140 000 000 na 160 000 000 korun. Aktualizovaný text výzvy byl vložen přímo do sekce 23. výzva. Žadatelé mohou předkládat své žádosti do 9. 11. 2012!

ROP Jihozápad představuje další podpořené projekty (13/9/2012)

Výbor Regionální rady ROP Jihozápad na svém dnešním zasedání schválil k realizaci dalších 25 projektů. V rámci 19. výzvy bylo podpořeno 23 projektů za téměř 196 milionů korun. Finance budou využity na podporu odborného vzdělávání na středních a vyšších odborných školách. V rámci 22. výzvy byly podpořeny 2 projekty za 18 milionů korun zaměřené na rekonstrukci veřejných prostranství a ulic v Českých Budějovicích. Více v tiskové zprávě či seznamu projektů.

Začíná proměna Koterovské návsi (12/9/2012)

Obnova historické části obce Plzeň-Koterov byla po opakovaném odložení dnes konečně zahájena. Realizace projektu byla umožněna díky tzv. systému náhradníků ROP Jihozápad v rámci 5. výzvy. Projekt řeší rekonstrukci a obnovu jedinečného památkově chráněného území rezervace Koterov, která je jednou z nejhezčích a nejzachovalejších venkovských návsí na Plzeňsku. Rekonstrukcí návsi se obnoví původní ráz této historické lokality a díky vybudování pódia se otevřou možnosti pořádání kulturních a společenských akcí. V místní pozdně barokní kapličce bude navíc vybudováno informační centrum se stálou expozicí historického Koterova. Projekt počítá i s novým veřejným osvětlením, výsadbou zeleně a rekonstrukcí povrchů pěších i pojížděných komunikací. Stavební práce by měly trvat zhruba 4 měsíce.

V Táboře se otevřelo největší muzeum marcipánu a čokolády (11/9/2012)

V historickém centru Tábora se veřejnosti otevřelo Muzeum čokolády a marcipánu. Je největší svého druhu v Česku a jedno z největších v Evropě. Vzniklo ve třech spojených domech v centru památkové rezervace na ploše přes 1000 metrů čtverečních. Práci zde našlo 15 lidí. Vybudování muzea včetně náročné rekonstrukce domů stálo 34 milionů korun, z čehož velká část byla hrazena z dotace ROP Jihozápad. Návštěvníky jistě přiláká každodenní degustační menu a možnost podívat se přes sklo přímo pod ruce cukrářů. V čokolaterii je pro děti připravena i dílna, kde mohou z marcipánu tvarovat třeba pohádkové figurky. V samotných expozicích muzea, které se rozkládají od sklepa až po půdní prostory, se mohou zájemci dozvědět všechno o historii čokolády. Ve stínu stromů deštného pralesa je pro ně připraven i pohyblivý model putování kakaového bobu z plantáží až do obchodu s čokoládou. Ve stylizovaném salonku, kde je prezentována historie evropských čokolaterií, se zase mohou za podmalby dobové hudby přenést do 17. století.

Aktuální kurz ECB na září 2012 (10/9/2012)

Aktuální kurz Evropské centrální banky na srpen 2012 je 24,917 Kč za 1 Euro.

Zveřejňujeme nové metodické oznámení (7/9/2012)

Upozorňujeme žadatele na nově vydané Metodické oznámení č. 32 k vyloučení akciové společnosti s listinnými akciemi na majitele z okruhu oprávněných žadatelů. Pro výzvy vyhlášené po 1. 7. 2012 včetně platí, že oprávněným žadatelem o dotaci nesmí být akciová společnost s jakýmkoli podílem listinných akcií na majitele (vč. zanedbatelného podílu těchto akcií). Více je uvedeno v Metodickém oznámení č. 32 .

Tlučná má novou ZŠ (6/9/2012)

Po mnohaletém úsilí obce Tlučná se místní žáci konečně dočkali nové budovy ZŠ. Původní ZŠ byla v dlouhodobě havarijním stavu. Velmi významnou roli přitom sehrála dotace, která byla obci přidělena v rámci 5. výzvy ROP Jihozápad. Projekt řešil výstavbu objektu II. stupně ZŠ a hlavního vstupu ZŠ s cílem rozšířit kapacitu školy a zároveň její vybavenost, a to zejména odbornými učebnami. Samotné otevření ZŠ, jež se uskutečnilo v pondělí 3. září bylo doprovázeno kulturním vystoupením žáků a pozvaných hostů. Projekt čeká na finanční ukončení.

Fotogalerie nové školy zde...

Nejlepší projekt ROP Jihozápad - Záchrana gotického hradu v Soběslavi (5/9/2012)

Výhercem letní soutěže „Kompas – hledá se nejlepší projet ROP Jihozápad“ se stal projekt Záchrana gotického hradu v Soběslavi. Hlasující zaujal zejména svoji originalitou a estetickým pojetím. Gotický hrad, který je jednou z nejvýznamnějších památek Soběslavi i regionu, slouží od roku 2010 také jako městská knihovna. Navenek hrad nedoznal změn, interiér ale tvoří prosklený kontejner s vloženým mezipatrem pro účely knihovny. Kontejner navazuje na původní kamenné zdi a impozantní prostory hradního paláce. Z knihovny je tak možné vidět celý povrch vnitřku hradu. Více zde…

Losovali jsme hlavní ceny v soutěži Kompas (4/9/2012)

V rámci soutěže „Kompas“ o nejlepší projekt ROP Jihozápad se včera uskutečnilo losování o hlavní ceny. Výherce čekají víkendové pobyty v hotelech Elsyn dvůr Annín, v Penzionu Kilián a v Horské chatě U Sněhuláka. Losovalo se ze všech hlasů došlých za období od 1.7. do 26. 8.. Seznam výherců je na webových stránkách soutěže. Všem gratulujeme! Děkujeme současně za velký zájem, který soutěž „Kompas“ u veřejnosti zaznamenala.

Cestujte a soutěžte s ROP Jihozápad a MF Dnes 2012 – 8. díl (31/8/2012)

Oblíbený vodácký areál Lídy Polesné ležící na trase cyklostezky z Českých Budějovic do Hluboké nad Vltavou prošel nákladnou rekonstrukcí za téměř 30 milionů korun za finanční podpory Regionálního operačního programu (ROP) Jihozápad. Výsledkem je moderní centrum volného času, které nabízí vyžití v každém ročním období. Přečtěte si více v dnešní MF Dnes, nebo v pondělí na idnes.cz v regionální rubrice. Tímto článkem byl završen náš letní cyklus Tipů na výlet v rámci soutěžního projektu „Kompas“.

Hodnocení projektových žádostí 19. výzvy ve finiši (30/8/2012)

V současné době probíhá na oddělení administrace žádostí ROP Jihozápad v Českých Budějovicích a Plzni poslední fáze hodnocení projektových žádostí, které byly předloženy do 19. výzvy. Tato výzva je specificky zaměřena na oblast podpory 2.4. Věcné hodnocení projektů bude ukončeno ke dni 10. 9. 2012. Po zasedání Výboru Regionální rady ROP Jihozápad, které je předběžně stanoveno na 17. 9. 2012, budou následně všichni žadatelé informování o doporučení či nedoporučení projektu k financování.

S kamerou ROP Jihozápad na koupališti a na kole (29/8/2012)

Koupaliště v Nýřanech bylo vybudováno již v 60. letech minulého století. Na jeho nejnovější rekonstrukci se částkou téměř 11 milionů korun podílel ROP Jihozápad. V areálu je nové hřiště na plážový volejbal nebo také multifunkční plocha, která najde své využití rovněž v zimním období, a to například jako kluziště. Dále je zde vybudováno hřiště pro děti a modernizován dětský i plavecký bazén.
Za zážitky na kole mohou nyní turisté i domácí přijet na cyklostezku z Litoradlic do Týna nad Vltavou. Díky dotaci 6,6 milionů korun z ROP Jihozápad byl nový 8 kilometrů dlouhý úsek otevřen v roce 2011. Realizací došlo k rozšíření nabídky sportovních aktivit v okolí. Trasu asfaltového povrchu doplňují informační tabule, odpadkové koše a lavičky. Videoreportáže vám prozradí více!

Známe výherce 4. losování v soutěži Kompas (28/8/2012)

V rámci soutěže „Kompas“ se včera uskutečnilo losování o čtvrtý balíček cen – GPS navigaci, dvě roční předplatné MF Dnes a pět dárkových balíčků ZOO Plzeň + cestovatelský set. Losovalo se z hlasů došlých za období 13.8. – 26. 8.. Seznam výherců je na webových stránkách soutěže. Výhercům gratulujeme! Tento týden bylo navíc zahájeno poslední kolo soutěže, tak neváhejte a hlasujte! Losování o hlavní cenu proběhne dne 3. 9!

Dřevěná lávka v Českém Krumlově otevřena (27/8/2012)

V Českém Krumlově otevřeli oblíbenou dřevěnou lávku přes Vltavu, jež propojuje zámecký areál s centrem. Kvůli rekonstrukci byla od května uzavřena. Díky dohodě investora s dodavatelem se práce podařilo urychlit z 25 na 16 týdnů. Uvedena byla do předčasného užívání a do listopadu na ní budou pokračovat drobné dokončovací práce. Obnovená lávka u mostu Na Plášti je dlouhá bezmála 41 metrů a široká 2,4 metru. Rekonstrukce lávky přes Vltavu u mostu Na Plášti stála zhruba osm milionů korun, ROP Jihozápad na uznatelné náklady přispěje 85 procenty.

7. díl cestovatelského seriálu ROP Jihozápad a MF DNES zve do historie (24/8/2012)

Chce-li nahlédnout do světa 17 století, přijďte se podívat na unikátní sbírku 30 mumifikovaných těl vystavených v kryptě pod klatovským jezuitským kostelem. Klatovské katakomby prošly díky dotaci z ROP Jihozápad rekonstrukcí za více jak 20 milionů korun. Ze stavebního hlediska byly všechny prostory uvedeny do původního stavu, takže katakomby dnes vypadají tak, jak je jezuité opustili v roce 1773. Samotné mumie byly doplněny podrobnou expozicí, která seznamuje návštěvníky s působením jezuitů v Klatovech a okolí. Nechybí dobové exponáty ani moderní projekce. Co více se v Klatovech pro návštěvníky chystá v srpnu, se dočtete v dnešní MF DNES a v pondělí na iDNES.cz.

Hlasujte v nové anketě ROP Jihozápad (23/8/2012)

Nové programovací období se nám kvapem blíží a nás zajímá váš názor na to, kam by měly finance z EU směřovat v budoucnosti. Myslíte si, že je v rámci České republiky, resp. Plzeňského a Jihočeského kraje potřeba investovat do vědy, výzkumu a inovací, nebo byste raději viděli více financí ve zdravotnictví, školství, nebo dopravě? Vyjádřete svůj názor v naší nové anketě níže na titulní straně těchto webových stránek.

Ve Starém Plzenci byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce komunikace III/18026 (22/8/2012)

V rámci právě zahájené rekonstrukce bude dosavadní dlážděný kryt vozovky vyměněn za živičný v celkové délce 845 metrů, dále budou upraveny navazující křižovatky a sjezdy včetně doprovodných ploch pro pěší a nakonec i točna autobusů veřejné dopravy. Výrazně se tak zvýší bezpečnost občanů a poklesne hluk. Silnice má být otevřena v říjnu 2013. Zlepšenou kvalitu průtahu městem uvítají jistě nejen místní občané, ale také četní turisté, kteří tudy míří na populární zříceninu hradu Radyně. Projektu „Průtah Starý Plzenec III/18026, Radyňská ulice – rekonstrukce“ byla v rámci 20. výzvy ROP JZ přislíbena dotace téměř 38 miliónů Kč.

Úspěšní žadatelé podepisují nové smlouvy (21/8/2012)

Úřad Regionální rady upravil dle požadavků Platebního a certifikačního orgánu návrh Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z ROP Jihozápad. Takto upravené smlouvy jsou od tohoto týdne odesílány úspěšným žadatelům ke schválení. V současné době se jedná o smlouvy k projektům z 13. výzvy, 15. výzvy a také o náhradní projekty. Někteří žadatelé smlouvu o podmínkách poskytnutí v tomto týdnu nejen schválili, ale také podepsali. Nové návrhy Smluv budou předkládány všem budoucím úspěšným žadatelům.

Cestujte a soutěžte s ROP Jihozápad a MF Dnes 2012 – 6. díl (17/8/2012)

Olympiáda v Londýně je již za námi, ale olympioniky můžete osobně potkat a poměřit s nimi síly i na Lipně! Přijďte si od 18. do 26. srpna užít aktivní sport na Lipno Sport Fest. Akce je určena částečně profesionálním sportovcům, především ale sportovcům rekreačním a rodinám s dětmi. Lipno Sport Fest nabídne například závody dračích lodí, Mistrovství České republiky ve sprinttriatlonu, v dálkovém plavání či jachtingu.
Nejzajímavější akce se budou odehrávat vždy od pátku do neděle (dva víkendy). Ve všední dny se pak sami návštěvníci mohou zúčastnit například výuky jachtingu, jízdy na paddle boardech, lukostřelby či kurzů in-line bruslení. Kromě sportu čeká návštěvníky každý den i kulturní program. Více informací naleznete na internetové adrese www.lipnosportfestival.cz. Regionální operační program (ROP) Jihozápad podporuje na Lipensku řadu projektů v cestovním ruchu a tím přispívá k rozvoji a atraktivitě celého regionu.

Využijte možnost konzultovat projektové záměry do 23. výzvy (16/8/2012)

V souvislosti s vyhlášenou 23. výzvou ROP Jihozápad, která je zaměřena na rozvoj infrastruktury cestovního ruchu, doporučujeme žadatelům využívat možnosti e-mailových, telefonických a především osobních konzultací. Tímto způsobem se žadatelé mohou vyhnout případným problémům při hodnocení projektů. více...

Známe výherce 3. losování v soutěži Kompas (15/8/2012)

V rámci soutěže Kompas o nejlepší projekt ROP Jihozápad se v pondělí uskutečnilo losování o třetí balíček cen – GPS navigaci, dvě roční předplatné MF Dnes, pět rodinných vstupenek do Muzea Středních Brd + cestovatelský set a dvakrát kniha Martina Langa (Kterak železo do Rokycan přišlo) + pamětní mince. Losovalo se z hlasů došlých za období 30.7. – 12. 8. Seznam výherců je na webových stránkách soutěže. Výhercům gratulujeme. Čtvrté kolo losování proběhne dne 27. 8.

Alokace 21. výzvy navýšena o 250 milionů korun (14/8/2012)

Původní alokace již vyhlášené 21. výzvy byla navýšena z 480 na 730 milionů korun. 21. výzva je zaměřena na podporu projektů v oblasti podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě a žadatelé mohou předkládat své projekty do 1. 10. 2012. Finanční prostředky byly přesunuty z nevyčerpané alokace určené původně pro 20. výzvu, která byla rovněž zaměřena na modernizaci regionální silniční sítě. Navýšením alokace bylo umožněno pružnější a efektivnější čerpání finančních prostředků i s ohledem na fakt, že program ROP Jihozápad už se chýlí ke svému konci.

Revize č. 1 Metodického pokynu k porušení rozpočtové kázně (13/8/2012)

Upozorňujeme příjemce, že byla vydána revize č. 1 Metodického pokynu k porušení rozpočtové kázně, platná ke dni 8. 8. 2012. Na základě požadavku Ministerstva financí (PCO) došlo k úpravě přílohy č. 2, kde byla přidána tabulka odvodů pro zakázky mimo režim zákona o veřejných zakázkách platná pro projekty, jejichž Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace byly uzavřeny po 1. 5. 2012. Vzhledem k tomu, že byla revize Metodického pokynu schválena Ministerstvem financí (PCO) a rovněž Výborem regionální rady, dojde ze strany ROP Jihozápad k obnovení procesu podepisování Smluv o podmínkách poskytnutí dotace. Novou úpravu Metodického pokynu naleznete v sekci Pro žadatele a Pro příjemce/Metodické pokyny a oznámení.

Cestujte a soutěžte s ROP Jihozápad a MF Dnes – 5. díl (10/8/2012)

Divoká bitva Čechů proti Švédům, středověká krčma a trh čekají návštěvníky zámku Zbiroh o víkendu 11. a 12. srpna. Na tradiční letní bitvě pod Zbirohem však naštěstí krev nepoteče – Rytíři koruny České zde zinscenují události roku 1639, kdy zbirožský zámek napadla švédská armáda. Doprovodný program zahrnuje ukázky soubojů nebo ruční výroby řemeslníků. Prohlédnout si můžete samozřejmě také zámeckou expozici. ROP Jihozápad podpořil na zámku Zbiroh rekonstrukci terasových zahrad. Přijeďte se podívat a užít si středověkou atmosféru! Sledujte páteční MF Dnes a pondělní www.idnes.cz.

Dobřany soutěží v projektu „Cesty městy“ (9/8/2012)

V letošním 11. ročníku soutěže Cesty městy jsou mezi 29 soutěžícími také Dobřany s projektem Rekonstrukce náměstí T.G. Masaryka, který byl z ROP Jihozápad podpořen částkou 38 milionů korun. Jako první ze soutěžních projektů navštívili Dobřany 10. července hodnotitelé soutěže.Soutěž, jejímž pořadatelem je Nadace Partnerství, je určena pro dopravní řešení zaměřená na zvyšování bezpečnosti provozu, zkvalitňování veřejného prostoru a optimální uspořádání dopravy. Cílem je zviditelnit a odměnit kvalitní dopravní řešení realizovaná u nás, která se mohou stát inspirací pro ostatní obce a města. Vyhlášení výsledků se uskuteční 20. září v České Třebové. Více informací o soutěži včetně databáze všech přihlášených a oceněných projektů naleznete na www.cestymesty.cz.

ROP Jihozápad vyvrací mylná tvrzení NKÚ o práci Úřadu v letech 2007 - 2011 (8/8/2012)

ROP Jihozápad považuje nález Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), který se týkal kontroly peněžních prostředků určených v rámci ROP Jihozápad na stabilizaci a rozvoj měst a obcí v letech 2007 až 2011 za zavádějící, protože obsahoval celou řadu věcných i terminologických pochybení, navíc závěry kontrolorů NKÚ nevycházení z platných metodických postupů našeho Úřadu. ROP Jihozápad proto již také v minulosti podával proti nálezu námitky i odvolání. ROP Jihozápad si současně dovoluje upozornit, že nález NKÚ nemá jakýkoliv vliv na fungování i čerpání dotací ROP Jihozápad. více...

Dešenická tvrz se znovu otevřela (7/8/2012)

V rámci oslav 740 let šumavských Dešenic byla na konci července slavnostně předána do užívání rekonstruovaná historická památka místní tvrze. Památka byla podpořena v rámci 6. výzvy ROP Jihozápad. Hned první den otevření se mohli návštěvníci zúčastnit prohlídky rekonstruovaných částí bývalé tvrze a sklepů a současně shlédnout 12. prezentační výstavu obrazů, uspořádanou jako obnovení tradice přeshraničních výstav malířů a umělců.Své prostory zde najde úřad městyse. Dále je zde také dosud chybějící kvalitní zázemí pro spolkovou a společenskou činnost. V přízemí by mělo být časem otevřeno také informační centrum. Rekonstrukce tvrze trvala déle než rok. Projekt čeká finanční ukončení.

Aktuální kurz ECB na srpen 2012 (6/8/2012)

Aktuální kurz Evropské centrální banky na srpen 2012 je 25,258 Kč za 1 Euro.

Cestujte a soutěžte s ROP Jihozápad a MF Dnes 2012 – 4. díl (3/8/2012)

Znáte Strašínskou jeskyni nebo Lamberkovo lože? Jedná se o méně známá, avšak velmi zajímavá místa v Žihobcích u Sušice, která Vám představují dnešní tipy na výlet. V krásné krajině Pošumaví Vás v Žihobcích přivítají místní dominanty – kostel Proměnění Páně a zámek ze 17. století, který vlastnila rodina Lamberků. Obě památky jsou nově opraveny díky finanční pomoci ROP Jihozápad. Sledujte páteční MF Dnes a pondělní www.idnes.cz.

Žadatelé v rámci 19. výzvy budou vyzváni k doplnění projektových žádostí (2/8/2012)

V souvislosti s hodnocením přijatelnosti projektů 19. výzvy mohou být někteří žadatelé prostřednictvím e-mailu vyzváni na vysvětlení nalezených rozporů, které se mohou týkat hodnoty indikátorů, rozporů v rozpočtech, plátcovství DPH apod. Hodnocení přijatelnosti bude ukončeno 7. 8. letošního roku. Po něm bude následovat poslední fáze věcného hodnocení projektů dle nastavených výběrových kritérií. Fáze věcného hodnocení projektů bude dle schváleného harmonogramu administrativních postupů ukončena dne 10. 9. 2012.

Plánovaná odstávka informačního systému Benefit7 v srpnu 2012 (1/8/2012)

Dnes proběhne plánovaná odstávka aplikace Benefit7. Aplikace nebude přístupná od 8:00 do 17:00 hodin. Děkujeme za pochopení.

Známe výherce 2. losování v soutěži Kompas (31/7/2012)

V rámci soutěže „Kompas“ se včera uskutečnilo losování o druhý balíček cen – GPS navigaci, dvě roční předplatné MF Dnes a dvě vstupenky do Domu pohádek v Plzni + cestovatelský set. Losovalo se z hlasů došlých za období 16.7. – 29. 7. Seznam výherců naleznete na webových stránkách soutěže. Výhercům gratulujeme. Třetí kolo losování proběhne 13. 8.

Proběhly semináře pro žadatele z oblasti cestovního ruchu (30/7/2012)

V souvislosti s vyhlášením 23. výzvy, která je zaměřena na rozvoj infrastruktury cestovního ruchu, proběhly v minulém týdnu na územních pracovištích v Českých Budějovicích a Plzni semináře pro žadatele ROP Jihozápad. Na semináři se mimo jiné diskutovala problematika veřejné podpory a postup při přípravě projektové žádosti.

Cestujte a soutěžte s ROP Jihozápad a MF Dnes 2012 – 3. díl (27/7/2012)

Léto zve k výletům na kole, a proto přijměte tip na výlet z Českých Budějovic do Týna nad Vltavou, kde se o víkendu konají slavnosti města. Cyklostezka vede přes Hlubokou nad Vltavou, Purkarec a Litoradlice. Hlavní výhodou této trasy je, že ji můžete skoro celou absolvovat po cyklostezce podél Vltavy mimo rušné komunikace. Díky projektům ROP Jihozápad přibyly v jižních Čechách nové kilometry cyklostezek – jednou z nejmalebnějších je však právě trasa podél vltavského toku. Sledujte páteční MF Dnes a pondělní www.idnes.cz, kde se jak o projektu cyklostezky, tak soutěži KOMPAS dozvíte další informace.

Rokycany se dočkaly svého prvního městského parku (26/7/2012)

První městský park, a to přímo v centru Rokycan, začal od 10. července plnit nejen běžné funkce, ale ukazuje i památkové hodnoty v místě bývalého hřbitova. Cílem rekonstrukce původního parku bylo jak jeho rozšíření, tak zkvalitnění a zpřístupnění prostor „Starého hřbitova“. Park, který dostal nově jméno “U Plzeňské brány“, rekonstrukcí ztratil svůj dosavadní ponurý až hřbitovní vzhled a naopak získal zajímavé architektonické prvky v podobě vodní fontány s kamennou stuhou, „Trojité brány“ a neobvyklé lavičky nazvané „Labyrint“ z dílny Václava Fialy. Provedená rekonstrukce rovněž přináší veřejné osvětlení, včetně nasvícení kostela Nejsvětější Trojice i cestní síť spolu se zajímavými sadovými úpravami. Nechybí ani informační tabule. Úplnou novinkou je pak zprůchodnění parku ve směru od autobusového a vlakového nádraží. Projekt „Revitalizace centra - rekonstrukce a rozšíření parku“ podpořený z ROP Jihozápad umožnil uskutečnit záměr starý téměř sto let. Projekt čeká na proplacení dotace. více...

Aktuální kurz ECB na červenec 2012 (25/7/2012)

Aktuální kurz Evropské centrální banky na červenec 2012 je 25,810 Kč za 1 Euro.

Revize Metodického oznámení č. 14 (24/7/2012)

Věnujte pozornost třetí revizi Metodického oznámení č. 14 k bližší specifikaci změn v projektech. Nově je mezi nepodstatné změny zařazena záměna pracovního místa muži/ženy a změna termínu ukončení fyzické realizace, kterým nedojde ke změně data ukončení projektu. Dále byla zpřesněna realizace drobných změn souvisejících se stavebními pracemi. V tomto případě se jedná o změnu nepodstatnou pouze tehdy, pokud jde o objektivně nepředpokládatelnou skutečnost. V rozsahu celého dokumentu byly provedeny rovněž formální úpravy. Více v metodickém oznámení.

Rozšířená a rekonstruovaná mateřská škola v Nových Homolích se otevírá díky prostředkům ROP Jihozápad (23/7/2012)

Ve středu 18. července se v Nových Homolích u Českých Budějovic slavnostně otevřela mateřská škola, která prošla v posledních 18 měsících rekonstrukcí a rozšířením kapacity. Díky přislíbené dotaci ROP Jihozápad ve výši necelých 13 milionů korun a dalším prostředkům z obecního rozpočtu, které se pohybovaly ve výši okolo 1 milionu korun, se mohou místní děti od září těšit nejen na nový pavilon, ale i volnočasové centrum a přírodní zahradu. Projekt čeká finanční ukončení.

Cestujte a soutěžte s ROP Jihozápad a MF Dnes 2012 – 2. díl (20/7/2012)

Ve druhém dílu našeho letního putování Vás zveme do Chudenic na Klatovsku. Zajímavá trasa vede přes starý zámek v Chudenicích na rozhlednu Bolfánek a americkou zahradu kolem zámečku Lázeň zpět do Chudenic. Regionální operační program (ROP) Jihozápad podporuje obnovu místních památek – finančně přispívá na výstavbu vycházkových pěších turistických cest zámeckého parku a rekonstrukci Hájenky na Bolfánku na výletní hostinec s turistickým informačním centrem. Sledujte páteční Mladou frontu Dnes a pondělní www.idnes.cz

Stanovisko ÚRR k nároku na přislíbenou dotaci z ROP Jihozápad (20/7/2012)

Regionální rada Jihozápad dlouhodobě vyjadřuje svůj názor, že nárok na poskytnutí dotace vzniká až okamžikem podpisu Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace, kdy se teprve z žadatele stává příjemce.Toto stanovisko má Regionální rada podložené již dřívějším rozhodnutím soudu. Ten v roce 2010 zamítl žalobu žadatele na Regionální radu v souvislosti s přehodnocováním 5. a 6. výzvy ROP Jihozápad. Soud dospěl k závěru, že „bylo postupováno v souladu s platnou právní úpravou, kdy po schválení projektu k poskytnutí dotace byl žalobci zaslán návrh smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad a žalobce byl poučen o tom, že na poskytnutí dotace není právní nárok.“

Revize č. 5 Metodického oznámení č. 12 (19/7/2012)

Upozorňujeme žadatele a příjemce, že byla vydána revize č. 5 Metodického oznámení č. 12, k upřesnění způsobilosti výdaje odborného a znaleckého posudku pro přípravu projektové žádosti a jejích povinných příloh, výdajů spojených s řízením projektu, supervize projektu a výdajů na technický dozor apod., platná ke dni 17. 7. 2012. Metodické oznámení bylo doplněno o výdaje na prováděcí (realizační) dokumentaci stavby či dokumentaci skutečného provedení stavby a výdaje na geometrické plány, geometrické zaměření skutečného provedení, vytyčovací práce apod. a výdaje na archeologický průzkum. Novou úpravu naleznete v sekci Pro žadatele a Pro příjemce/Metodické pokyny a oznámení.

Upozorňujeme příjemce na nové vyhlášky týkající se veřejných zakázek (18/7/2012)

Dne 25. 6. 2012 byly ve Sbírce zákonů publikovány vyhlášky k provedení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Týkají se rozsahu a obsahu dokumentace k zadávání veřejné zakázky na stavební práce, požadavků na obchodní podmínky veřejné zakázky na stavební práce a rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky. Příjemci jsou povinni řídit se těmito vyhláškami ode dne jejich účinnosti, tedy od 1. 9. 2012. Vyhlášky jsou k dispozici v sekci Pro příjemce/Veřejné zakázky příjemců.

1. losování cen v soutěži Kompas (17/7/2012)

V rámci soutěže „Kompas“ se včera uskutečnilo losování o první balíček cen – GPS navigaci, dvě roční předplatné MF Dnes a dvě vstupenky do lezeckého centra v Písku + cestovatelský set. Losovalo se z hlasů došlých za období 1.7. – 15. 7. a seznam výherců je na webových stránkách soutěže. Výhercům gratulujeme. Druhé kolo losování proběhne dne 30. 7.

Semináře pro žadatele 23. výzvy ROP Jihozápad (16/7/2012)

V souvislosti s vyhlášením 23. výzvy připravujeme semináře pro žadatele ROP Jihozápad. Semináře se uskuteční dne 23. 7. 2012 od 9:00 hodin v Českých Budějovicích a dne 24. 7. 2012 od 9:00 v Plzni. Na semináři se bude, mimo jiné, probírat problematika veřejné podpory a příprava projektové žádosti Benefit7. Pozvánky s programem semináře zde. více...

Cestujte a soutěžte s ROP Jihozápad a MF Dnes 2012 – 1. díl (13/7/2012)

V úterý 2. července jsme zahájili hlasování v soutěži „Kompas – hledá se nejlepší projekt ROP Jihozápad“. V dnešní Mladé frontě Dnes můžete najít první pozvánku na výlet po jihozápadních Čechách. V Tipech na výlet vás zveme do méně známého regionu jižních Čech - do Mladé Vožice na Táborsku. V jejím okolí se nalézá řada malebných památek, okolní krajina zve k výletům pěší i cyklisty. Sledujte páteční Mladou frontu Dnes a pondělní www.idnes.cz.

Nová hřiště pokrývají poptávku v Plzni (12/7/2012)

Projekt „Rekonstrukce víceúčelových hřišť 31. ZŠ“, na jehož realizaci přispěl ROP Jihozápad částkou bezmála 8,7 miliony korun, od letošního roku využívají děti z Plzně. Projekt řešil výstavbu dvou nových hřišť s umělým povrchem - víceúčelové hřiště na házenou a tenis (včetně osvětlení a ochranných sítí) a dětské hřiště s umělým polyuretanovým povrchem a altánem. V, vně dětského hřiště se nachází iIn-line dráha. Součástí projektu jebyla také rekonstrukce tří asfaltových hřišť na házenou, volejbal, nohejbal a jedno na basketbal. Těchto celkem pět hřišť se stalo součástí sportovního areálu 31. ZŠ, který zčásti pokrývá velikou poptávku po hřištích nejenom v městské části Plzeň 1 - Lochotín, ale i v celé západočeské metropoli.

Bývalý zájezdní hostinec v Nečtinech nabízí národopisnou expozici (11/7/2012)

Milovníci severního Plzeňska se v posledním červnovém dni sešli u příležitosti slavnostního otevření expozice, kterou připravilo Regionální muzeum Nečtiny ve spolupráci s muzeem a galerií severního Plzeňska v Mariánské Týnici. Nově otevřené muzeum sídlí v Nečtinech ve zrekonstruovaném měšťanském domu čp. 79 z první poloviny 17. století, který je nemovitou kulturní památkou. Jeho návštěvníci se mohou seznámit s expozicí zaměřenou na lesnictví a dřevařství, národopis Nečtinska, činnost spolků, církve, poštovního úřadu a četnické stanice. Tyto expozice z dob minulých jsou nainstalovány převážně do horních pater objektu. více...

Kamera ROP Jihozápad v červenci (10/7/2012)

Připomínáme vám dvě nová videa o realizovaných projektech. Příznivci vojenské historie a turisté mají v Plzeňském kraji zajímavý cíl výletů. Ve strašických kasárnách vybudovala obec za podpory ROP Jihozápad ve výši 13,4 milionů korun areál zážitkové a poznávací turistiky Středních Brd. Druhý projekt byl realizován v Tachově - zdejší areál bývalé rybeny byl dlouho prázdný do doby, než se z něj stalo nové městské centrum. Díky podpoře z ROP Jihozápad ve výši 22,9 milionů korun byly rekonstruovány stávající objekty a postavena nová budova komunitního centra. více...

Zlepšení podmínek pro dobrovolnou léčbu závislých na Vršíčku (9/7/2012)

Na Vršíčku u Litohlav na Rokycansku byla koncem května slavnostně ukončena fyzická realizace projektu „Rekonstrukce Terapeutické komunity Vršíček“. Tato místní komunita je v Plzeňském kraji jediným zařízením svého druhu.V přízemí objektu je nyní po rekonstrukci objektu klientům k dispozici kuchyně, jídelna a společenská místnost. V patře a podkroví jsou pak jejich ložnice. Pro samotnou pracovní terapii poslouží moderní truhlářská dílna umístěná v bývalé stodole, kde klienti mají k dispozici vysoce kvalitní dřevoobráběcí stroje. Dalším přínosem projektu je, že prostory terapeutické komunity umožňují pracovat i s rodinami klientů. Projekt čeká na finanční ukončení.

Vyhlašujeme 23. výzvu ROP Jihozápad (4/7/2012)

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje 23. výzvu ROP Jihozápad pro oblast podpory 3.1. Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu s alokací 560 milionů korun. Projektové žádosti je možné předkládat počínaje dnešním dnem. Veškerou dokumentaci k výzvám naleznete v sekci Aktuální výzvy.

Žadatelé z 23. výzvy upozorňujeme na nové metodické oznámení č. 31 (4/7/2012)

V souvislosti s vyhlášením 23. výzvy ROP Jihozápad zaměřené na rozvoj infrastruktury cestovního ruchu upozorňujeme žadatele na vydání Metodického oznámení č. 31. Toto Metodické oznámení upřesňuje možnosti výběru indikátorů v případě projektových záměrů primárně zaměřených na wellnes. Úplné znění Metodického oznámení naleznete zde.

Do Plzeňského kraje za přírodou, tradicemi a gastronomií (3/7/2012)

V předprázdninových dnech se veřejnosti představily nové tištěné materiály z oblasti cestovního ruchu. Konkrétně jde o turistickou mapu Šumavy a Českého lesa a dále image publikaci Šumava, Český les a bavorské příhraničí, které budou podpořeny v rámci projektu „Do Plzeňského kraje za přírodou, tradicemi a gastronomií “ z 5. výzvy ROP Jihozápad.
Nová turistická mapa představuje vůbec poprvé Šumavu jako kompaktní turistickou oblast, tedy její severozápadní část včetně oblasti jižních Čech a bavorského příhraničí a je doplněna o region Českého lesa. Turistům bude sloužit i nová publikace s názvem Šumava, Český les a bavorské příhraničí, obsahující čtrnáct tematických stránek, kde lze vedle běžných turistických informací nalézt i řadu konkrétních návštěvních tipů spolu s fotografiemi atraktivních míst. Informace doplňuje i mapka prezentovaných lokalit.Více informací včetně konkrétních tipů naleznete na www.turisturaj.cz

Začíná hlasování o nejlepší projekt (2/7/2012)

Dnes začíná hlasování v soutěži „Kompas – hledá se nejlepší projekt ROP Jihozápad“. Během letních prázdnin se můžete zúčastnit celkem čtyř losování o drobnější ceny. Na výherce čekají mimo jiné čtyři GPS navigace. Soutěž vyvrcholí pátým losováním v září, kdy čtyři vylosovaní získají hlavní cenu – víkendový pobyt pro dvě osoby ve vybraných penzionech na Šumavě. Soutěžit můžete prostřednictvím našich www stránek. Pro vaše názory a ohlasy je pak také navíc připravena facebooková stránka soutěže.

Vyhlašujeme 21. výzvu ROP Jihozápad (28/6/2012)

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje 21. výzvu ROP Jihozápad pro oblast podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě s alokací 480 milionů korun. Projektové žádosti je možné předkládat počínaje dnešním dnem. Veškerou dokumentaci k výzvám naleznete v sekci Aktuální výzvy.

AKTUALIZACE PŘÍRUČKY PRO PŘÍJEMCE (28/6/2012)

Upozorňujeme příjemce na aktualizaci Příručky pro příjemce s účinností od 28. 6. 2012, která je k dispozici v záložce Dokumenty pro příjemce. Aktualizována byla zejména kapitola č. 3.4 Pravidla pro zadávací řízení v návaznosti na novou verzi „Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v programovém období 2007-2013“, vydanou Ministerstvem pro místní rozvoj. Příjemci realizující zakázku dle článku 13.2 Závazných postupů (zakázky s vyšší hodnotou II. kategorie) mají nově povinnost nechat si po předchozí dohodě s finančním manažerem OKČ/OKP zkontrolovat správnost postupu při realizaci výběrového řízení a to ještě před uzavřením smlouvy s vybraným uchazečem. Předmětem této kontroly budou minimálně dokumenty uvedené v článku 14.2, s výjimkou bodů ad d) – e) Závazných postupů, přičemž poskytovatel dotace posoudí také soulad návrhu smlouvy, na jejímž základě bude uzavřen smluvní vztah, s nabídkou vybraného uchazeče.

Aktualizace metodických dokumentů Národního orgánu pro koordinaci a Ministerstva financí ČR (27/6/2012)

Aktualizace metodických dokumentů Národního orgánu pro koordinaci a Ministerstva financí ČRDovolujeme si Vás upozornit na aktualizaci centrálních metodických pokynů. Jedná se o dokument Národního orgánu pro koordinaci (dále jen „NOK“) Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů Evropské Unie, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013. Uvedený dokument naleznete také na našich stránkách. Dále byl aktualizován dokument Ministerstva financí ČR Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 – 2013. Oba dokumenty jsou účinné od 1. července letošního roku a odkazy na ně naleznete také na stránkách Národního orgánu pro koordinaci.

Stanovisko č. 4 ke Smlouvě – předkládání monitorovacích zpráv u náhradních projektů (27/6/2012)

Dne 22. 6. 2012 bylo vydáno Stanovisko č. 4 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace, které umožňuje posun termínů pro předložení závěrečné/etapové monitorovací zprávy se žádostí o platbu pro příjemce, kteří realizují tzv. náhradní projekt. Stanovisko naleznete v sekci Pro žadatele.

VRR schválil vyhlášení 21. výzvy ROP Jihozápad (26/6/2012)

Výbor Regionální rady na svém včerejším zasedání schválil vyhlášení 21. výzvy ROP Jihozápad pro oblast podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě s alokací 480 milionů korun. 21 výzva bude vyhlášena dne 28. června a příjem žádostí bude ukončen 1. října. Výbor dále schválil seznam příjemců v rámci 15. a 20. výzvy.

Češňovičtí využívají nová sportoviště (22/6/2012)

Multifunkční hřiště s prolézačkami, prostor pro míčové sporty, lezecká stěna, trávník pro malý fotbal a prostor na stolní tenis. To vše vzniklo v rámci projektu „Revitalizace části obce - multifunkční hřiště Češnovice“, na nějž ROP Jihozápad přispěl částkou téměř 4,6 milionů korun. V rámci projektu, který byl součástí 6. výzvy ROP Jihozápad, byly dále upraveny plochy veřejné zeleně a modernizován bezdrátový místní informační rozhlas. Hřiště díky tomu nabízí od letošního roku široké možnosti využití pro obyvatele obce i okolí.

Aktuální kurz ECB na červen 2012 (21/6/2012)

Aktuální kurz Evropské centrální banky na červen 2012 je 25,658 Kč za 1 Euro.

Žadatelé budou v rámci 19. výzvy vyzváni k odstranění formálních nedostatků (20/6/2012)

V souvislosti s hodnocením formálních náležitostí u projektů 19. výzvy, která je zaměřena na podporu středního a vyššího odborného školství, upozorňujeme žadatele na možnost obdržení Výzvy k odstranění formálních nedostatků. V případě, že statutární zástupce žadatele či kontaktní osoba uvedená v Benefitové žádosti obdrží v průběhu hodnocení Výzvu k odstranění formálních nedostatků, je nutné, aby chybějící doklady doložil ve stanovené lhůtě dvou pracovních dnů. Tato lhůta se počítá ode dne, kdy byla Výzva k odstranění nedostatků odeslána. Fáze hodnocení formálních nedostatků bude dle harmonogramu ukončena 17. července letošního roku.

Soutěž KOMPAS - s video spotem o podmínkách hlasování (19/6/2012)

Dnes bychom vám rádi představili video spot k letní soutěži KOMPAS – hlasuj pro nejlepší projekt ROP Jihozápad. Ve spotu se dozvíte jak, kdy a kde hlasovat a jaké můžete vyhrát ceny. Představíme vám v něm také webové stránky soutěže. Více zde

Muzeum církevní diecéze v Plzni bylo otevřeno díky ROP Jihozápad (18/6/2012)

ROP Jihozápad financuje projekt Muzea církevního umění, který byl v minulém týdnu opět zpřístupněn veřejnosti. Na obnovu, která stála 40 milionů korun, přispěl ROP Jihozápad částkou ve výši necelých 35 milionů korun. Muzeum církevního umění v Plzni od nynějška nabízí návštěvníkům nejen prostory běžné galerie, ale také soubor výtvarných děl a církevních předmětů z historie římskokatolické církve. Jedná se například o řadu gotických plastik a nejcennější liturgické předměty z vlastnictví plzeňské diecéze. Více v tiskové zprávě. více...

Nová cyklostezka z Týna n. Vltavou do Litoradlic díky ROP Jihozápad (15/6/2012)

ROP Jihozápad podpořil výstavbu cyklostezky z Týna nad Vltavou do Litoradlic, kterou za pěkného počasí využívají každodenně stovky cyklistů. Trasa měří zhruba 8 kilometrů a je součástí nadregionální Vltavské cyklostezky, která sleduje tok řeky Vltavy od pramene až po soutok s Labem. Celá tato trasa měří zhruba 450 kilometrů a více než z poloviny vede mimo rušné komunikace. Cyklostezka „přemostila“ nejvíce nebezpečné úseky takových komunikací. Výstavba Vltavotýnského úseku skončila v zimě 2011 a byla podpořena z ROP Jihozápad dotací 6,7 milionu korun.

Vyhlašujeme 22. výzvu ROP Jihozápad (14/6/2012)

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje 22. kontinuální výzvu k předkládání projektových žádostí do oblastí podpory 2.1 Integrované projekty rozvojových center. Projektové žádosti do 22. výzvy je možné předkládat počínaje dnešním dnem do 28. 6. 2013 12:00 hodin. Veškerou dokumentaci k výzvám naleznete v sekci Aktuální výzvy.

Soutěž kompas představuje soutěžící ve zpravodaji (13/6/2012)

Celkem 15 projektů realizovaných za podpory ROP Jihozápad se bude v červenci a srpnu ucházet o Váš hlas. Přečtěte si informace o soutěžních projektech ve speciálním čísle bulletinu a navštivte webové stránky soutěže. Inspiraci na výlet za projekty ROP Jihozápad naleznete v letních měsících na regionální záložce internetového zpravodajství iDnes.cz. Celkový přehled podpořených projektů ROP Jihozápad pak dohledáte na www.rr-jihozapad.cz.

ROP Jihozápad přispěje na novou budovu divadla v Plzni 200 miliony korun (12/6/2012)

Regionální operační program Jihozápad bude financovat část nákladů, které jsou spojeny s výstavbou Novostavby divadla v Plzni, Divadlo Jízdecká. Stavba projektu začíná v červnu, dokončení je plánováno na rok 2014, od kdy by divadlo mělo začít sloužit také veřejnosti. Z prostředků ROP Jihozápad na projekt poputuje téměř 200 milionů korun. Celkové investiční náklady činí necelou miliardu korun.

Přes půl miliardy korun ROP Jihozápad na rozvoj cestovního ruchu (11/6/2012)

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad připravuje další výzvy, které plánuje vyhlásit v průběhu června 2012. Jedná se o 21. výzvu pro oblast podpory 1.1 - Modernizace regionální silniční sítě, 22. výzvu pro oblast podpory 2.1 - Integrované projekty rozvojových center a 23. výzvu pro oblast podpory 3.1 - Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu. Tato výzva zajistí například podporu výstavby nových cyklostezek a cyklotras, turistických cest či výstavbu a modernizaci lázeňské infrastruktury, muzeí, koupališť, akvaparků či sjezdovek a zařízení pro kongresovou turistiku v regionu. Výzva nepředpokládá podpoření projektů zaměřených na ubytovací kapacity a podporu golfových hřišť a dále rekonstrukci cyklostezek. Výzva bude koncipována jako výzva čtyř cílů s předpokládaným ukončením příjmu žádostí v říjnu a v listopadu roku 2012. Více informací o připravované výzvě na oblast podpory 3.1 je uvedeno v tiskové zprávě.

Klienti stacionáře v Soběkurech využijí speciální pomůcky (8/6/2012)

Záměrem projektu „Rekonstrukce Denního stacionáře Radost v Soběkurech“, který byl z ROP Jihozápad podpořen částkou téměř 5 milionů korun, prošla budova stacionáře celkovou rekonstrukcí. Vyřešil se také bezbariérový přístup do přízemí, což pomáhá uživatelům s tělesným handicapem. Nově pořízené speciální vybavení (např. pracovní boxy pro autisty, IT technika respektující potřeby osob se zdravotním postižením), pomáhá zefektivnit rozvoj a udržení schopností a dovedností klientů. Rekonstruovaný stacionář tak lépe naplní své poslání - podporu a pomoc lidem s postižením v individuálním rozvoji, maximální možné samostatnosti a začleňování se do společnosti.

S kamerou ROP Jihozápad na lodi a na kole (7/6/2012)

Vodácký areál Lídy Polesné u Českých Budějovic se za dva roky změnil k nepoznání. Platí to zejména o umělé slalomové dráze, která byla díky podpoře z ROP Jihozápad ve výši 26 korun kompletně přestavěna. Mobilní překážky se mohou posouvat v kolejnicích, břehy jsou vyskládány kameny a myslelo se i na bezpečnost návštěvníků. Z areálu je nyní moderní centrum pro sportovce a veřejnost, s širokou nabídkou sportovních aktivit. Na náročnější části kanálu se počátkem května odehrála nominace na olympiádu v Londýně.Město Sušice je vstupní branou Šumavy, od roku 2010 láká místní a turisty na novou cyklistickou stezku dlouho 11 kilometrů. Nový úsek cyklostezky vede nejhezčími místy sušicka – kolem zlatonosné Otavy a přes lesopark Luh. Na trase jsou tři odpočinková místa s přístřešky a posezením, nechybí lavičky, kolostavy a herní prvky pro děti. Sušický úsek je součástí Otavské cyklostezky dlouhé 150 kilometrů vedoucí Plzeňským a Jihočeským krajem. ROP Jihozápad přispěl na projekt částkou 24 milionů korun. Více ve videu...

Hodnocení projektů 20. výzvy finišuje (6/6/2012)

V současné době na oddělení administrace žádostí v Českých Budějovicích a v Plzni probíhá poslední fáze věcného hodnocení projektů 20. výzvy (Oblast podpory 1.1 – Modernizace regionální silniční sítě). Tato fáze bude ukončena ke dni 8. 6. 2012. Po zasedání Výboru Regionální rady, který je předběžně stanoven na konec června, budou všichni žadatelé informováni o doporučení či nedoporučení svých projektových žádostí k financování z prostředků ROP.

Využijte šablonu předávacího protokolu (5/6/2012)

Vážení příjemci, pro řádné zpracování dokumentů doručovaných na Úřad Regionální rady byla vytvořena finální verze předávacího protokolu a spolu s ním i před vyplněný vzor, který zahrnuje i podrobný návod k vyplnění. Současně Vás tímto žádáme o dodržení následujících pokynů:

1) Předávací protokol musí být přiložen ke každému dokumentu, který bude doručen osobně či poštou na oddělení kontroly realizace v Českých Budějovicích a v Plzni.

2) Pokud budou doručeny pouze přílohy, musí být spolu s nimi i průvodní dopis (např. příjemci doručená výzva k odstranění nedostatků v rámci kontroly monitorovacích zpráv nebo jiný dokument, na jehož základě jsou přílohy doručeny)

3) Každou přílohu prosíme označit popiskem (číslem nebo názvem) dle specifikace uvedené v předávacím protokolu. více...

Spouštíme webové stránky soutěže o nejlepší projekt ROP Jihozápad (4/6/2012)

Pro toto léto jsme pro vás připravili soutěž, která vybere nejlepší z projektů podpořených v Jihočeském a Plzeňském kraji z ROP Jihozápad. Dnešním dnem spouštíme webové stránky soutěže www.rr-jihozapad.cz/kompas, na kterých naleznete veškeré informace. Hlasování startuje již 2. července! Více v tiskové zprávě.

Nepřítomnost zaměstnanců ÚRR 4. 6. 2012 (4/6/2012)

Informujeme Vás o dnešní celodenní nepřítomnosti zaměstnanců oddělení kontroly realizace v Českých Budějovicích. K dispozici Vám budou opět zítra 5. 6. 2012. Děkujeme za pochopení.

Chlum u Třeboně nabízí turistům nová sportoviště (31/5/2012)

Cílem projektu „Zvýšení konkurenceschopnosti Rekreačního zařízení Hejtman Jih - vybudování sportoviště“, na který ROP Jihozápad přispěl částkou přesahující 2 miliony korun, bylo vybudování kvalitní sportovně rekreační infrastruktury v kempu Hejtman Jih v Chlumu u Třeboně. Nové sportovní hřiště zlepšuje vybavení a konkurenceschopnost obce v oblasti cestovního ruchu. Výsledkem projektu jsou dvě nová hřiště - na volejbal, streetball, házenou, florbal, tenis a nohejbal. Projekt byl součástí 5. výzvy ROP Jihozápad.

Realizace stavebních změn v projektu (30/5/2012)

Vážení příjemci, stále častěji se Úřad ROP Jihozápad setkává s nedostatky při krácení způsobilých výdajů na základě neuznaných stavebních změn. Stavební změny, které jsou z pohledu ROP Jihozápad uznatelné, jsou pouze a jedině takové, které jsou zapříčiněny objektivně nepředvídatelnou okolností. více...

Napište si o AUTOATLAS Operačního programu Doprava (29/5/2012)

V minulých dnech byla spuštěna soutěž o autoatlas Operačního programu Doprava - stačí odpovědět na pár jednoduchých otázek a autoatlas může být váš. Soutěž a další informace naleznete na stránkách Operačního programu Doprava zde. více...

Projekty podpořené z ROP Jihozápad uspěly v soutěži Stavba roku (28/5/2012)

Do boje o titul Stavba roku Plzeňského kraje 2011 letos zasáhlo celkem 19 staveb, které odborná porota vybrala z přihlášek do užší nominace. Ze tří vítězných patřily hned dva jako poskytovateli dotace ROP Jihozápad. Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2011 v kategorii rekonstrukce budov získal projekt Klatovské katakomby 2010. V kategorii Sportovní a volnočasové stavby pak uspěl projekt Úprava vodárenské věže na vyhlídkovou věž, Heřmanova Huť. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo ve čtvrtek 24. května 2012 v Plzni za účasti představitelů města Plzně a Plzeňského kraje. Všechna přihlášená díla a kompletní výsledky jsou zveřejněny na oficiálních stránkách soutěže www.stavbarokuPK.cz . více...

Nové Hrady modernizovaly s podporou ROP Jihozápad významné komunikace (25/5/2012)

Cílem projektu „Nové Hrady – Výstavba a modernizace místních komunikací“, který byl zprovozněn na přelomu loňského a letošního roku, bylo zkvalitnění dopravní infrastruktury ve městě. Pro realizaci oprav, na které ROP Jihozápad přispěl částkou bezmála 9 milionů korun, byly vybrány takové úseky místních komunikací, které jsou pro město velmi významné zejména v rámci jeho rozvojového potenciálu (např. úsek Ekosídliště Nové Hrady). Celková délka řešených úseků činí 0,3 km výstavby a zhruba, 1,3 km rekonstrukce a modernizace. Finalizace platby ze strany ROP Jihozápad proběhla do poloviny května letošního roku.

Muzeum v Mariánské Týnici uspělo v národní soutěži (24/5/2012)

V předvečer Mezinárodního dne muzeí, které připadá na18. května, bylo v rámci národní soutěže Gloria musaealis 2011 předáno v Nové budově Národního divadla zvláštní ocenění Muzeu a galerie severního Plzeňska za stálou expozici muzea. Tato expozice byla zpřístupněna 1. dubna minulého roku. V X. ročníku projektu soutěžilo celkem 49 muzeí a galerií z celé České republiky se 75 soutěžními projekty. Muzeum a galerie severního Plzeňska bylo z ROP Jihozápad podpořeno částkou téměř 9 milionů korun. Projekt zahrnoval vybudování nové expozice muzea, včetně rekonstrukce prostor druhého podlaží, kde je expozice umístěna.

Aktuální směnný kurz ECB na květen 2012 (23/5/2012)

Aktuální směnný kurz Evropské centrální banky na květen 2012 je 24,870 Kč za 1 Euro.

Probděte noc s horníky v Muzeu Středních Brd (22/5/2012)

Již druhá strašická Muzejní noc proběhne 2. června ve strašickém Muzeu Středních Brd. Letošní ročník bude tematicky zaměřen na zaniklé brdské hornictví. V bohatém doprovodném programu se objeví například hudba a havířské písně Colegium musicum, Strašice, grotesky souboru Prašivina, vernisáž výstavy „Brdy podzemní“nebo přednáška o těžbě zemního plynu. Chybět nebudou ukázky Brdského muzejního spolku - speleologické skupiny. ROP Jihozápad přispěl na rekonstrukci dvou historických budov muzea částkou 13,4 milionů korun. více...

Žadatelé v rámci 20. výzvy mohou očekávat výzvu k vysvětlení nejasností (21/5/2012)

V souvislosti s hodnocením přijatelnosti projektů 20. výzvy, která je zaměřena na oblast podpory 1.1 – Modernizace regionální silniční sítě, upozorňujeme kontaktní osoby jednotlivých projektových žádostí na to, že mohou případně v jednom z dalších dnů obdržet výzvu k vysvětlení některých nejasností. Nalezené nejasnosti, které se mohou týkat indikátorů, rozpočtu či konkrétních stavebních úprav, je nutné následně vysvětlit prostřednictvím e-mailu. Hodnocení přijatelnosti bude ukončeno v pátek 25. května letošního roku.

Vydejte se na výlet na rekonstruovanou rozhlednu v Heřmanově Huti (18/5/2012)

Jedinečná stavba vodárenské věže v Heřmanově Huti prošla v loňském roce opravou a nyní zve k výletům. Původně špatný technický stav památkově chráněného objektu bývalého vodojemu se vyřešil díky téměř 3 milionové dotaci z ROP Jihozápad. Projekt „Rekonstrukce technické památky vodárenské věže“ umožnil smysluplné využití věže pro cestovní ruch. Věž najdete na cyklotrase "Santiniho architektura nezevšední", v blízkosti cyklostezky "Plzeň-Regensburg", na výlet na kole Vás může inspirovat například web www.plzenskonakole.cz

Kamera ROP Jihozápad 05/2012 (17/5/2012)

ROP Jihozápad se v Jihočeském Plzeňském podílí mimo jiné také na investicích do rozvoje vzdělávacích kapacit. Ve třech výzvách v oblasti školství bylo podáno 332 žádostí a podpořen byl každý šestý projekt ve všech stupních školských zařízení. Původní alokace určená pro oblast školství již byla vyčerpána, v roce 2011 se však povedlo získat dodatečné prostředky realokací a tak byla v únoru letošního roku vyhlášena další výzva určená pro odborné školství. Naše kamera ROP Jihozápad byla při tom. Více naleznete v části Projekty.

Rekonstrukce Klenovské ulice v Janovici nad Úhlavou začala (16/5/2012)

Největší janovická stavební akce roku - projekt „Stavební úpravy MK - Klenovská ulice Janovice nad Úhlavou“ byla zahájena. Během realizace stavby bude postupně provedeno sjednocení šířkového uspořádání jízdních pruhů místní komunikace, vybudování nového povrchu, výstavba levostranného chodníku, zřízení krytu pravostranného chodníku, vybudování prvků pro zklidnění dopravy a úprava křižovatek. Díky tomu dojde k optimalizaci šířkového uspořádání místní komunikace, zklidnění dopravy a celkovému vyřešení pohybu pěších a zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu. Uvedení místní komunikace do provozu se předpokládá do konce října 2012. V rámci 13. výzvy bude ROP Jihozápad alokovat částku ve výši 5,9 milionu Kč. více...

Portál MAPAPROJEKTU.CZ zahájil provoz (15/5/2012)

Informace o zdrojích financování projektů či o příjemcích dotací a dále pak popisy projektů, jejich fotografie a umístění - to vše a mnohem více naleznete na novém portálu mapaprojektu.cz. Server přináší informace o více než 9 000 finalizovaných projektech, které jsou v České republice financovány z evropských fondů. Portál má podobu interaktivní mapy s jednoduchým rozhraním, které umožňuje vyhledávání projektů podle kritérií. Najít jednotlivé projekty lze jak kliknutím přímo na mapě, tak zadáním místa, názvu projektu nebo jména jeho předkladatele do vyhledávacího pole. více...

V Plzni byl spuštěn provoz tzv. inteligentních zastávek (14/5/2012)

V těchto dnech začal postupně nabíhat do provozu nový informační systém pro cestující plzeňské MHD. Na důležitých zastávkách byly instalovány panely, které informují cestující o tom, kdy jim jede další spoj a zda je nízkopodlažní. Na celkem dvanácti digitálních panelech, které budou v květnu ještě ve zkušebním provozu, se pak od konce června začnou objevovat i informace o nečekaném zastavení provozu nebo mimořádných situacích, jako jsou například povodně nebo větší dopravní nehody. Projekt je III. etapou vybudování uceleného systému komplexního řízení prostředků hromadné dopravy v Plzni. Západočeská metropole je již čtvrtým městem v České republice, kde inteligentní zastávky fungují. Pořízení, instalace a zprovoznění těchto 12 informačních panelů bylo podpořeno v rámci 5. výzvy ROP Jihozápad. Celý projekt čeká ještě finanční ukončení. více...

Přes 15, 5 milionu na rekonstrukci mostu v Třeboni (11/5/2012)

ROP Jihozápad se podílel na projektu „Rekonstrukce mostu ve Vodárenské ulici“, který se realizoval v Třeboni. Investice zajišťuje dopravní přechod přes nejdůležitější komunikaci protínající město (I/34) a zvyšuje bezpečnost řidičů, cyklistů i samotných chodců. Most, který byl postaven v 80. letech minulého století, byl před rekonstrukcí ve špatném technickém stavu. Projekt byl v rámci 5. výzvy ROP Jihozápad podpořen částkou téměř 15,6 milionů korun.

Výroční zpráva ROP Jihozápad za rok 2011 je tu! (10/5/2012)

Chcete se dozvědět o pokroku a přínosu ROP Jihozápad v roce 2011? Zajímá Vás, jaké výzvy proběhly, kolik jsme proplatili finančních prostředků, na jaké projekty nebo kolik se podepsalo smluv? Pokud ano, výroční zpráva je určena právě Vám. Na několika málo stranách tohoto dokumentu se dozvíte to nejdůležitější a nejzajímavější z dění na ROP Jihozápad. Texty jsou doplněny fotodokumentací a komentáři přímo z místa realizace projektů. Výroční zprávu 2011 naleznete v sekci Tiskové centrum/Publikace ROP Jihozápad.

Slavíme Den Evropy (9/5/2012)

Dnes slavíme Den Evropy. S návrhem na vytvoření organizované Evropy jako nezbytné podmínky pro udržení mírových vztahů přišel poprvé v roce 1950 Robert Schuman. Svůj návrh, známý pod názvem "Schumanova deklarace", se považuje za počátek budování Evropské unie. 9. květen se stal jedním z evropských symbolů, které spolu s vlajkou, hymnou, mottem a jednotnou měnou (eurem) tvoří identifikační znaky Unie. Den Evropy představuje příležitost pro aktivity a oslavy, které Evropu přibližují k jejím občanům a sbližují národy.

Prokazování vlastnických vztahů v projektové žádosti (7/5/2012)

Pokud budou v rámci projektové žádosti jako součást povinné přílohy č. 3 „Doklad o prokázání vlastnických vztahů“ předkládány smlouvy na dobu neurčitou, veškeré smluvní akty musí obsahovat právo hospodaření k budovám či pozemkům dotčeným projektem minimálně po dobu udržitelnosti projektu. Jedná se v té souvislosti o případ smluv na dobu neurčitou, a to za účelem doložení tzv. jiného práva k dotčeným pozemkům, které nejsou ve vlastnictví žadatele, Všechny tyto smluvní akty musí obsahovat právo hospodaření s možností jeho vypovězení nejdříve po pěti (u malých a středních podniků po třech) letech od data ukončení projektu. V případě, že tato skutečnost v projektové žádosti nebude doložena, budou žadatelé v průběhu hodnocení formálních náležitostí projektu vyzváni k nápravě formou Výzvy k odstranění formálních nedostatků.

V Žihobcích nově využívají místní zámek díky ROP Jihozápad (4/5/2012)

Po dlouhých čtrnácti letech se 1. května veřejnosti otevřely nevyužívané prostory zámku v Žihobcích na Klatovsku. Vzniklo zde Muzeum Lamberské stezky a infocentrum. V rámci slavnostního otevření bylo zpřístupněno celkem šest sálů. Nyní je tak možno si v druhém patře zámku prohlédnout expozici historie Žihobec, expozici historie obcí Lamberské stezky a prostor věnovaný flóře a fauně Pošumaví. V prvním patře se pak nachází multifunkční sál, prostor pro putovní výstavy, infocentrum a odpočinkový koutek. Nad každou výstavní expozicí má patronát jeden odborník. Některé expozice jsou tak pojaty moderním způsobem, jiné zase doplněny o různé unikátní exponáty. Od vybudování muzea a otevření infocentra si obec slibuje zvýšení turistického ruchu a přiblížení historie celé tamní oblasti široké veřejnosti.Na projekt „Žihobce - zámek, revitalizace a kulturní využití historického objektu„ byla přislíbena dotace ve výši více jak 5 milionů korun v rámci 11. výzvy ROP Jihozápad. Projekt čeká na finanční ukončení. více...

Nové nařízení EK k podpoře de minimis (3/5/2012)

Informujeme žadatele a příjemce o tom, že dne 29. 4. 2012 vstoupilo v platnost Nařízení (EU) č. 360/2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu. V souladu s tímto nařízením může být podniku poskytujícímu služby obecného hospodářského zájmu udělena podpora de minimis v celkové výši do 500 000 EUR za kterékoli období tří účetních let. Více informací je uvedeno v samotném nařízení EK. Oblast veřejné podpory doporučujeme sledovat také na webových stránkách Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Metodické oznámení č. 30 k posuzování způsobilosti výdajů na stavební práce (2/5/2012)

Věnujte pozornost Metodickému oznámení č. 30 k posuzování způsobilosti výdajů na stavební práce. Dokument je zaměřen na posouzení způsobilosti výdajů za stavební práce ve vztahu k cenové hladině položkových rozpočtů stavebních prací dle ceníku ÚRS Praha a naleznete ho v sekci Pro žadatele/metodické pokyny a oznámení.

Plánovaná odstávka informačního systému Benefit7 2. 5. 2012 (2/5/2012)

Dnes proběhne plánovaná odstávka aplikace Benefit7. Aplikace nebude přístupná od 8:00 do 17:00 hodin. Děkujeme za pochopení.

Nepřítomnost zaměstnanců ÚRR 30. 4. 2012 (30/4/2012)

Informujeme Vás o celodenní nepřítomnosti zaměstnanců Úřadu Regionální rady na pracovišti v Plzni a v Českých Budějovicích dne 30. 4. 2012. K dispozici Vám budeme opět 2. 5. 2012. Děkujeme za pochopení.

Centrum Strážova bylo obnoveno díky ROP Jihozápad (27/4/2012)

Ve Strážově na Klatovsku byla v rámci projektu „Revitalizace městské památkové zóny, I. etapa“ dokončena obnova historického centra, v jehož blízkosti se nachází radnice, nákupní středisko a pošta. Za podpory ROP Jihozápad, která činila téměř 6,7 milionů korun, zde bylo zrekonstruováno náměstí, veřejné osvětlení a upraveny místní zelené plochy. Díky projektu došlo ke zlepšení vzhledu památkově chráněného území, a tím nejen k celkovému zatraktivnění regionu pro potřeby cestovního ruchu, ale i spokojenému životu jeho obyvatel. Projekt byl předložen v rámci 5. výzvy.

Rekonstrukce silnice Plzeň sever – Bor zahájena (26/4/2012)

U Stříbra se ve čtvrtek 12. dubna konalo slavnostní zahájení stavby v rámci projektu „Rekonstrukce silnice II/605 hr. okr. Tachov / Plzeň sever - Bor“. Předmětem projektu je rekonstrukce zhruba 20 kilometrového úseku silnice II/605 od hranice okresů Tachov a Plzeň sever až po město Bor. Projekt je v celé délce situován na území Tachovského okresu a zahrnuje též rekonstrukci dvou mostů. Jeho cílem je řešení špatného dopravně-technického a stavebního stavu komunikace a navazujících křižovatek. Celkové předpokládané výdaje činí 248 milionu Kč. Stavba bude spolufinancována prostřednictvím ROP Jihozápad a Plzeňského kraje. více...

Nepřítomnost konzultantů v Českých Budějovicích (12/3/2012)

Upozorňujeme žadatele a příjemce na nepřítomnost zaměstnanců územního odboru implementace ÚRR Jihozápad v Českých Budějovicích dne 13. března 2012 z důvodů profesního vzdělávání. Případné dotazy Vám budou zodpovězeny následující den. Děkujeme za pochopení.

Ukončen příjem žádostí do 20. výzvy ROP Jihozápad (24/4/2012)

Pátek 20. dubna byl posledním dnem, kdy měli žadatelé možnost předložit projektové žádosti do v rámci 20. výzvy ROP Jihozápad. Tato výzva byla vyhlášena 22. února letošního roku. Do výzvy zaměřené na modernizaci regionální silniční sítě s alokovanou částkou 800 milionů korun bylo podáno 12 žádostí, z toho 4 z Jihočeského a 8 projektů z Plzeňského kraje. Na obou územních odborech implementace nyní probíhá hodnocení formálních náležitostí. Dalším krokem bude hodnocení přijatelnosti projektových žádostí a posledním krokem věcné hodnocení. Výsledky 20. výzvy projedná Výbor Regionální rady v průběhu června letošního roku.

Aktualizace metodiky k řešení podpory u služeb obecného hospodářského zájmu (23/4/2012)

Upozorňujeme žadatele a příjemce, že z důvodu nově přijatých předpisů Evropské unie byla aktualizována příloha Metodického pokynu Řešení problematiky veřejné podpory v ROP Jihozápad ze dne 25. června 2009, která se týká aplikace pravidel veřejné podpory ve věci služeb obecného hospodářského zájmu. Změny v aktualizované Příloze č. 1 - Aktualizace metodiky pro poskytování podpory z ROP Jihozápad na služby obecného hospodářského zájmu jsou platné od dubna 2012 a týkají se celého dokumentu. Nejvýraznější změnou v první části je zahrnutí aktualizovaného balíčku předpisů EU. Druhá část nově obsahuje věcné vymezení dle ROP Jihozápad a praktické příklady. Ve třetí části byly přeformulovány některé definice a uvedeny praktické příklady. Aktualizovaný dokument naleznete v sekci Pro příjemce v části Veřejná podpora.

Doporučení Ministerstva pro místní rozvoj k postupu zadavatelů při odůvodnění účelnosti veřejné zakázky (20/4/2012)

Vážení příjemci, dovolujeme si Vás informovat o doporučení Ministerstva pro místní rozvoj k postupu zadavatelů při zpracování odůvodnění účelnosti veřejné zakázky, při stanovení obchodních podmínek pro veřejné zakázky na stavební práce a při vymezení podrobností předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Toto doporučení naleznete na internetových stránkách www.portal-vz.cz a to přímo na adrese http://www.portal-vz.cz/Aktuality/Doporuceni-MMR-k-postupu-zadavatelu-pri-zpracovani.

Kamera ROP Jihozápad v Plzni-Skvrňanech (19/4/2012)

Tentokrát nás kamera zavedla do Kulturního a volnočasového centra v Plzni - Skvrňanech, které bylo pro veřejnost otevřeno v září 2010. Realizátorem projektu, jenž získal v rámci 4. výzvy ROP Jihozápad přes 13,5 milionů korun, je české sdružení Církve adventistů sedmého dne. Přes týden centrum nabízí kulturní a společenský program určený pro širokou veřejnost, víkendy pak především patří sdružení této církve. více...

Vy se ptáte, my odpovídáme (18/4/2012)

Přinášíme aktualizované ČASTO KLADENÉ DOTAZY/FAQ. V tomto dokumentu naleznete nejčastěji kladené obecné dotazy k čerpání dotací a dále dotazy často se opakující v rámci jednotlivých prioritních os. Tyto dotazy a odpovědi mají rámcový charakter. Nejaktuálnější a úplné informace hledejte v příslušných dokumentech ROP Jihozápad (Výzvy, Prováděcí dokument, Příručka pro žadatele a její přílohy, Metodický pokyn ke způsobilým výdajům apod.), které naleznete v ostatních sekcích našich webových stránek. V případě potřeby se můžete rovněž obrátit na naše referenty prostřednictvím e-mailu či telefonu, jež jsou ve www odkazech Úřad/Kontakty.

Způsobilé stavební úpravy v rámci 19. výzvy (17/4/2012)

V souvislosti s množícími se dotazy, které se týkají způsobilosti stavebních nákladů v rámci vyhlášené 19. výzvy ROP Jihozápad, upozorňujeme na následující skutečnost. S ohledem na specifické zacílení této výzvy pouze na oblast odborného vzdělávání je nutné, aby byly v rámci způsobilých výdajů projektu realizovány pouze ty stavební úpravy, jež souvisejí s pořízením nových strojů, zařízení a technologií. V předložené projektové žádosti musí být prokázána bezprostřední vazba stavebních výdajů na pořizovanou technologii či technické vybavení. Veškeré stavební úpravy, které nebudou mít prokazatelné vazby na podporované aktivity a úpravy spojené s nevýukovými prostory, budou bohužel považovány za výdaje nezpůsobilé.

Věnujte pozornost revizi Metodického oznámení číslo 24 (16/4/2012)

Upozorňujeme žadatele a příjemce na revidované Metodické oznámení č. 24 k systému náhradních projektů. Důvodem revize bylo navýšení počtu náhradních projektů a zpřesnění textového obsahu dokumentu. Aktuální znění Metodického oznámení naleznete v sekci Metodická oznámení.

Modernizované koupaliště v Nýřanech zahajuje sezonu (13/4/2012)

V neděli 1. dubna zahájilo sezonu sportovně-rekreační centrum v Nýřanech, které bylo v rámci projektu „Rekonstrukce koupaliště – Nýřany“ podpořeno v 11. výzvě ROP Jihozápad částkou téměř 11 milionů korun. Realizace projektu spojila rekonstrukci původního sportovně-rekreačního areálu s jeho rozšířením a vybudováním nových prvků. Došlo k modernizaci plaveckého a dětského bazénu, vybudování nového dětského hřiště a zvětšení stávající odpadní jímky bazénu. V areálu koupaliště vznikla dvě nová hřiště - pískové beachvolejbalové a asfaltové hřiště na nohejbal, volejbal a streetball. Asfaltové hřiště bude v zimních měsících sloužit jako přírodní kluziště.

Věnujte pozornost Metodickému oznámení číslo 29 (12/4/2012)

Upozorňujeme žadatele a příjemce, že dne 1. 4. 2012 nabyla účinnosti novela zákona č. 137/2012 Sb., o veřejných zakázkách, díky níž se mění také finanční limity pro zadávání zakázek realizovaných mimo režim zákona. Více informací k této problematice naleznete v nově vydaném Metodickém oznámení č. 29.

Stavba silniční komunikace Nepomuk – Přeštice zahájena (11/4/2012)

Ve čtvrtek 5. dubna byla v Kokořově slavnostně zahájena stavba „II/230 Nepomuk – Přeštice, 1. část“. Celkové náklady jsou předpokládány ve výši 240 milionů korun a výše příspěvku v rámci 11. výzvy ROP Jihozápad je 208 milionů korun. Přeložka dvou nebezpečných úseků a úprava silniční komunikace v celkové délce téměř 11 km řeší špatný dopravně-technický a stavební stav silnice II/230, včetně rekonstrukce jednoho mostu, navazujících křižovatek a sjezdů. Po dokončení rekonstrukce v květnu 2013 se zkvalitní dopravní propojení mezi dvěma významnými centry jižního Plzeňska, Přešticemi a Nepomukem.

Aktuální směnný kurz ECB na duben 2012 (10/4/2012)

Aktuální směnný kurz Evropské centrální banky na duben 2012 je 24,778 Kč za 1 EURO.

Nová rozhledna a kovářské muzeum letos poprvé přivítají návštěvníky (6/4/2012)

Unikátní kovářské muzeum s rozhlednou, které naleznete v Moravči u Mladé Vožice na Táborsku, se letos na jaře poprvé otevře veřejnosti. V interiéru nové rozhledny Kovářka je instalována pestrá expozice kovářství. Věž, postavená z kamene, je vysoká 13 metrů. Dřevěná vyhlídka nabízí nádherný výhled do celého kraje. Projekt „Rozhledna s kovářským muzeem, Slapsko“, jejž vybudoval místní kovář Ladislav Dobeš, byl v rámci 5. výzvy ROP Jihozápad podpořen částkou ve výši téměř 2,5 milionů korun.

Otevřen nový úsek zanádražní komunikace v Českých Budějovicích (5/4/2012)

Nový úsek zanádražní komunikace v Českých Budějovicích byl pro řidiče otevřen v sobotu 31. března. Tato část komunikace je dlouhá 550 metrů a propojila ulice Rudolfovskou a Pekárenskou. Obě křižovatky jsou vybaveny světelným signalizačním zařízením. Součástí nové stavby bylo i vybudování drážního mostu přes Dobrovodský potok a železničního přejezdu včetně zabezpečovacího zařízení. Do konce dubna by také měly být hotovy terénní úpravy, výsadba keřů či úpravy u Dobrovodského potoka. Nový úsek navazuje na loni otevřenou komunikaci Rudolfovská - Vrbenská. Stavbu komunikace, cyklotras, chodníků a veřejného osvětlení financoval jak Jihočeský kraj, tak město České Budějovice. Z ROP Jihozápad získal kraj na tuto stavbu 171,5 milionů korun. Projekt byl financován prostřednictvím 5. výzvy programu. Otevření této části zanádražní komunikace umožní zahájení dalších stavebních prací na IV. železničním koridoru v Českých Budějovicích.

Díky ROP Jihozápad zahájena stavba obchvatu Hrádku u Rokycan (4/4/2012)

Slavnostním výkopem na prvním úseku byly dne 28. března zahájeny stavební práce na dlouho očekávaném obchvatu Hrádku u Rokycan. Úsek dlouhý 1,7 kilometru, který by měl být hotový do května příštího roku, zlepší dopravní napojení průmyslové oblasti jihu Rokycan. Přinese tak rozvoj místních podniků i pracovních míst. Významně rovněž odlehčí komunikacím v samotných Rokycanech. Projekt „III/11724 Obchvat Rokycany – Hrádek, úsek 1“ byl vybrán k finanční podpoře přesahující 143 milionů korun v rámci 11. výzvy ROP Jihozápad. více...

Projekty podpořené z ROP Jihozápad soutěží o titul Stavba roku Plzeňského kraje (3/4/2012)

Do soutěže o titul Stavba roku Plzeňského kraje 2011 se letos přihlásilo 37 stavebních děl. Vůbec poprvé mohla soutěžní stavbu navrhnout také veřejnost. Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad uvedené možnosti využil a vyslal do soutěžního klání projekt „Rekonstrukce technické památky vodárenské věže v Heřmanově Huti“, který byl podpořený v rámci 5. výzvy. Stejně tak budeme napjatě očekávat, jak se vzájemně utkají přístavby dvou mateřských škol financovaných z ROP Jihozápad: v obci Kostelec na Tachovsku se podařilo navrhnout a zhotovit nástavbu na stávající budovu mateřské školy a město Radnice pak přístavbou a stavebními úpravami místní mateřské školy zvětšilo kapacitu dětí na 84, díky čemuž dosáhlo celkové modernizace objektu. Slavnostní vyhlášení soutěže proběhne 24. května letošního roku v Plzni. více...

Silnice ve Spáleném Poříčí je díky ROP Jihozápad opět funkční (30/3/2012)

Realizací projektu „Ulice Zámecká - Spálené Poříčí, stavební úpravy stavebního objektu komunikace“ byla vyřešena rekonstrukce komunikace o délce 870 metrů ve městě Spálené Poříčí. Součástí stavby bylo dále vybudování nového mostku, napojení okolních komunikací a vyřešení nového odvodnění, včetně provedení silničních vpustí. Rekonstrukce Zámecké ulice tak přispívá ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a pohybu pěších v této části města. Realizovaná stavební akce usnadnila přístup obyvatel k přilehlým nemovitostem, provozovnám služeb a zlepšila dopravní napojení dotčené části města i okolních vesnic na nadřazenou státní silniční síť I. třídy – silnici I/19. Projekt byl v rámci 5. výzvy ROP Jihozápad podpořen částkou přesahující 23,1 milionů korun.

Neúspěšní žadatelé ze 17. výzvy si mohou vyzvedávat originál žádosti (29/3/2012)

Upozorňujeme žadatele neúspěšných projektů a těch projektů, které byly v rámci 17. výzvy ROP Jihozápad vyřazeny z hodnocení kvůli formálním nedostatků či přijatelnosti, na možnost vyzvednutí originálu projektové žádosti. Tyto žádosti lze získat na příslušném územním pracovišti ROP Jihozápad v Českých Budějovicích a Plzni. Žádost bude vydána pouze statutárnímu zástupci žadatele, který je uvedený v benefitové žádosti, případně jím pověřené osobě, a to vždy na základě pověření/zmocnění k vyzvednutí podepsaného statutárním zástupcem.

Využijte vzor předávacího protokolu (28/3/2012)

Vzhledem k nutnosti evidence dokumentace dokladované příjemci na Územní odbor implementace programu v Českých Budějovicích a v Plzni žádáme příjemce, aby od dnešního dne předávali veškerou dokumentaci výhradně spolu s předávacím protokolem. Pokud používáte vlastní předávací protokol, musí obsahovat veškeré náležitosti uváděné ve vzorovém předávacím protokolu ÚRR. Vzorový předávací protokol naleznete v sekci Pro příjemce. Dokumentace předložená bez předávacího protokolu nebude ze strany ÚRR převzata. Apelujeme dále na správné uvádění příloh včetně počtů stran v monitorovacích zprávách, v kap. Přílohy.

Vychází 14. číslo bulletinu HEJ ROP (27/3/2012)

Bulletin HEJ ROP č. 14 přináší zhodnocení minulého roku z pohledu pokroku ROP Jihozápad. Mezi významné události patří obnovení certifikace prostředků ROP Jihozápad ze strany Ministerstva financí ČR a proplácení projektů v držení Policie ČR. Evropská komise schválila navýšení alokace. Možnost získat finanční prostředky z ROP Jihozápad díky tomu pro žadatele nekončí. Nezapomněli jsme také představit některé úspěšně realizované projekty z Jihočeského a Západočeského kraje.

Zmrazení dotací se příjemců z ROP Jihozápad nedotkne (26/3/2012)

Evropská unie pozastavila přísun peněz z evropských fondů do České republiky. Ministerstvo financí České republiky uvádí jako důvod netransparentní nakládání s dotacemi Evropské unie a špatnou kontrolu. Uvedená skutečnost se však proplácení projektů z ROP Jihozápad nedotkne. "ROP Jihozápad má na svém účtu od Ministerstva pro místní rozvoj dostatek prostředků na předfinancování projektů. Proplácení žádostí o platbu tak bude pokračovat standardně, příjemci nemusí mít obavy," sdělil předseda Regionální rady Ivo Grüner. Více v tiskové zprávě.

Botanická zahrada v Táboře je architektonicko-krajinářský soubor evropského významu (23/3/2012)

Projekt Revitalizace kulturní památky č.p. 788 v Táboře si kladl za cíl revitalizaci budovy, která slouží jako sídlo Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy. V rámci projektu došlo k celkové obnově fasády budovy, rekonstrukci zadního nádvoří a výměně oken. Ke škole přiléhá táborská botanická zahrada. Celý areál se dochoval do dnešní podoby bez podstatných zásahů a představuje hodnotný architektonicko-krajinářský soubor evropského významu. Výsledkem realizace projektu je opravená kulturní památka, která zvyšuje atraktivitu Tábora. Projekt byl v rámci 3. výzvy ROP Jihozápad podpořen částkou 17,6 milionů korun.

Kamera ROP Jihozápad (19/1/2012)

Obyvatelé i návštěvníci Prachatic se dočkali nové místní komunikace Lázeňská. Výsledkem rekonstrukce jsou nové chodníky, asfaltový povrch a inženýrské sítě. Nový povrh 500 metrů dlouhé ulice vyzkoušeli ihned po otevření provozu první motoristé a cyklisté. Zvýšila se bezpečnost chodců a zlepšilo dopravní napojení. ROP Jihozápad podpořil projekt "Rekonstrukce místní komunikace - ulice Lázeňská v Prachaticích" částkou 5,7 milionů korun - videoreportáž o projektu zde.

Informační panely zvýší komfort cestování veřejnou dopravou (21/3/2012)

Od konce února je deset klíčových přestupních uzlů v Plzeňském kraji (v Rokycanech, Nýřanech, Domažlicích, Klatovech, Přešticích, Sušici, Nepomuku, Nezvěsticích, Blovicích a v Plzni na hlavním nádraží a centrálním autobusovém nádraží) vybaveno celkem třiadvaceti novými informačními tabulemi pro cestující veřejnost. Tabule on-line zobrazují odjezdové časy návazných doprav, čímž se cestujícím zjednodušila orientace při přestupech mezi autobusy a vlaky, popřípadě spoji MHD. V záhlaví každého panelu je uvedeno číslo spoje, symbol bezbariérovosti, cílová stanice, informace o tom, přes které obce a města spoj jede, pravidelný čas odjezdu, aktuální zpoždění a nástupiště, kolej či stanoviště odkud má spoj odjezd. Veškerá data o jízdních řádech a aktuálních zpožděních jsou zároveň zveřejněna na webových stránkách Plzeňského kraje. Projekt čeká finanční ukončení. více...

Využijte možnost konzultovat projektové záměry do 19. výzvy (19/3/2012)

V souvislosti se specifickým zacílením vyhlášené 19. výzvy ROP Jihozápad zaměřené pouze na oblast odborného vzdělávání doporučujeme žadatelům využívat možnosti telefonických, e-mailových a hlavně osobních konzultací. Tímto způsobem se mohou žadatelé vyhnout případným problémům v rámci hodnocení přijatelnosti, kdy jedním z kritérií v hodnocení je oprávněnost aktivit v kontextu specifických podmínek vyhlášené výzvy. Kontakty na jednotlivé projektové manažery naleznete na webových stránkách ROP Jihozápad v sekci „Úřad“ – „Kontakty“.

Lenora už není díky ROP Jihozápad postrachem chodců a řidičů (16/3/2012)

Občané Lenory, kteří se v minulosti dlouhodobě potýkali se špatným stavem obecních komunikací, se díky projektu „Rekonstrukce místních komunikací v obci Lenora“ dočkali radikálního zlepšení.. Ve třech důležitých lokalitách obce totiž byly rekonstruovány komunikace a chodníky a vznikla nová parkovací místa. Nyní se již všichni mohou po obci bezpečně pohybovat a nemusí překonávat bariéry v podobě velkých nerovností povrchu. V případě náhlých závažných zdravotních potíží je nyní možné bez problémů zajet vozidlem rychlé záchranné služby přímo k jednotlivým domům. Projekt byl v rámci 5. výzvy ROP Jihozápad podpořen částkou 4,8 milionů korun.

Stáhněte si prezentace ze seminářů 16. – 19. výzvy (15/3/2012)

Během posledního týdne proběhlo v Českých Budějovicích a Plzni další kolo seminářů pro žadatele 19. výzvy a příjemce 16. - 18. výzvy ROP Jihozápad. Pro zájemce zveřejňujeme prezentace ze seminářů na našich webových stránkách v sekci „pro žadatele“ a sekci „pro příjemce“.

Aktuální směnný kurz ECB na březen 2012 (14/3/2012)

Aktuální směnný kurz Evropské centrální banky na březen 2012 je 24,900 Kč za 1 EURO.

Novela zákona o veřejných zakázkách upravuje počet předložených nabídek (13/3/2012)

Vážení příjemci, další změna v novele Zákona o veřejných zakázkách, která vstoupí v platnost dne 1. dubna, upravuje počet předložených nabídek. Jedna nabídka = zrušení zadávacího řízení. Zadavatel (se stanovenými výjimkami) je povinen zrušit zadávací řízení, pokud obdrží pouze jednu nabídku nebo mu zůstane k hodnocení pouze jedna nabídka.

Přimda - vstupní brána do Českého lesa, má nové infocentrum (9/3/2012)

Na náměstí v Přimdě postavili nové informační centrum a hřiště. Informační stánek a oddychový prostor s dětským hřištěm vznikly díky projektu „Infocentrum Přimda - dokončení revitalizace centra města“. Projekt byl podpořen částkou téměř 2,1 mil. korun v rámci 6. výzvy ROP Jihozápad, navázal na již provedenou rekonstrukci náměstí a doplnil chybějící infrastrukturu ve městě. Nové infocentrum je vstupní branou do Českého lesa - výchozím místem mnoha pěších a cyklistických tras.,

Sportovně relaxační centrum Rybník dokázalo vyčerpat již druhou dotaci (8/3/2012)

V těchto dnech byl proplacen první projekt z 11. výzvy ROP Jihozápad v Plzeňském kraji. Celková poskytnutá dotace činila v rámci podpory de-minimis více jak 1,8 mil. korun. Projekt „Sportovně relaxační centrum Rybník - multifunkční hřiště“ nacházející se v krásném prostředí Českého lesa představuje další etapu budování místního rekreačního centra. Jedná se o výstavbu multifunkčního hřiště s umělým povrchem a celoročním provozem. Možnost zahrát si tenis, nohejbal, volejbal, malou kopanou, házenou, basketbal či florbal jistě posílí a dále zatraktivní tuto lokalitu v oblasti sportovně-rekreační infrastruktury, a pomůže tak zajistit celoroční využití zdejšího centra, resp. co nejvíce omezit jeho sezónnost.

Studie potvrdila správný směr v realizaci ROP Jihozápad (7/3/2012)

Na programu zatím posledního setkání členů Monitorovacího výboru ROP Jihozápad byla studie společnosti DHV CR spol. s.r.o. Cílem studie bylo zhodnocení implementace ROP Jihozápad v polovině programového období 2007 – 2013. Z dokumentu vyplývá, že podpořené projekty v rámci ROP Jihozápad, dostatečně uspokojují předem identifikované potřeby regionu. Riziko nedočerpání finanční alokace vidí studie jako minimální a dá se předpokládat, že program bude úspěšně uzavřen. Kromě věcného a finančního vyhodnocení dosavadního průběhu realizace ROP Jihozápad, plnění cílů a závěrečného uzavírání programu se evaluace zabývá i budoucím programovacím obdobím 2014 – 2020. Pro toto období navrhuje určité priority pro zlepšení podmínek a rozvoje, a to v následujících oblastech: Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky prostřednictvím podpory podnikání a růstu založeného na inovacích a výsledcích výzkumu a vývoje, Dostupnost a technická infrastruktura, Sociální soudržnost a demografické výzvy, Územní rozvoj a podpora územní soudržnosti, Atraktivita území pro cestovní ruch, Životní prostředí a Veřejná správa. Dokument si nechal Úřad Regionální rady zpracovat v loňském roce. Celý text studie naleznete zde.

Modernizace horažďovického aquaparku zahájena (6/3/2012)

Na konci února byla zahájena dlouho očekávaná rekonstrukce a modernizace Aquaparku Horažďovice, která byla vybrána k financování v rámci 11. výzvy ROP Jihozápad. V první etapě, během níž bude bazén až do dubna uzavřen, bude modernizována bazénová hala a vodní atrakce. Druhá etapa, která bude spočívat v rekonstrukci prostoru sauny, by měla být dokončena do 30. června letošního roku. Tyto úpravy budou realizovány již za plného provozu. Projekt by měl po svém dokončení přispět ke zkvalitnění služeb, které se návštěvníkům v Horažďovicích nabízejí. Díky tomu zůstane aquapark konkurenceschopný i v budoucnosti. Protože projekt zakládá veřejnou podporu, výše dotace nepřesáhne 36 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Novela Zákona o veřejných zakázkách již od dubna (5/3/2012)

Vážení příjemci, rádi bychom vás upozornili, že dne 1. dubna 2012 vstoupí v platnost velká „protikorupční“ novela Zákona o veřejných zakázkách. V následujících týdnech Vás budeme postupně informovat o nejdůležitějších změnách. Přesto důrazně doporučujeme těm, kterých se zákon týká, aby v nejbližší době navštívili semináře či školení, které se novelou zákona zabývají.Novelou dochází ke snížení zákonných limitů pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu u dodávek a služeb na 1 mil. Kč, u stavebních prací na 3 mil. Kč. U zjednodušeného podlimitního řízení se limit pro zadání zakázky snižuje na 10 mil. Kč.Novelou zákona se mění definice dotovaného zadavatele. Dotovaným zadavatelem bude právnická osoba, která zadává veřejnou zakázku hrazenou více než 50 % z peněžních prostředků z veřejných zdrojů nebo pokud peněžní prostředky poskytnuté na veřejnou zakázku z těchto zdrojů přesahují 200 mil. Kč.

Cyklisté využijí propojení cyklostezek na Klatovsku (2/3/2012)

Projekt Výstavba cyklostezky Pod Borem, Klatovy řešil výstavbu chybějícího úseku cyklostezky v městské části Klatov. Nová část navazuje na starší stezku pro cyklisty procházející průmyslovou zónou Pod Borem. Vybudovaný úsek stezky dlouhý 0,7 km umožnil bezpečné napojení na páteřní klatovské cyklostezky a navazující cyklotrasy v okolí Klatov a pohodlný průjezd samotným městem. Projekt byl v rámci 5. výzvy ROP Jihozápad podpořen částkou 1,6 milionů korun.

Zveřejnění revize Metodického oznámení číslo 27 (29/2/2012)

Upozorňujeme příjemce na vydání první revize Metodického oznámení č. 27 k novele zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Důvodem revize bylo vydání stanoviska Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí k režimu přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací - §92e zákona o DPH. Zároveň upozorňujeme, že toto Metodické oznámení upravuje a zpřesňuje metodické postupy související s předkládáním podkladů souvisejících s přenesením daňové povinnosti v rámci administrace a proplácení projektů. Aktuální znění Metodického oznámení naleznete v sekci Metodické pokyny a oznámení.

Přihlaste se na semináře pro příjemce 16., 17. a 18. výzvy (28/2/2012)

V souvislosti se schválením seznamu příjemců 16., 17. a 18. výzvy ROP Jihozápad připravujeme semináře pro příjemce z ROP Jihozápad. Semináře se uskuteční dne 13. 3. od 10:00 hodin na územním pracovišti v Plzni a dne 14. 3. od 10:00 hodin na územním pracovišti v Českých Budějovicích. Registrujte se na seminář v Českých Budějovicích a v Plzni zde.

Konzultujte s námi projektové záměry do 19. a 20. výzvy (27/2/2012)

V souvislosti s vyhlášením 19. a 20. výzvy ROP Jihozápad upozorňujeme žadatele na možnost konzultací k připravovaným projektovým záměrům. Osobní konzultace jsou možné pouze po předchozím telefonickém či e-mailovém objednání u příslušného projektového manažera oddělení administrace žádostí. Kontakty na jednotlivé projektové manažery naleznete na webových stránkách ROP Jihozápad v sekci „Úřad“ – „Kontakty“.

Historická dominanta Velešína našla nové využití (24/2/2012)

Projekt „Stavební úpravy a nové využití bývalého kostela sv. Filipa a Jakuba ve Velešíně“ zahrnoval stavební úpravy a nové využití chátrajícího památkově chráněného objektu na veřejném prostranství města Velešín. Díky projektu došlo k revitalizaci nemovité památky s vysokou kulturně-historickou hodnotou a k rozvoji aktivit na oživení cestovního ruchu v obci. Informační centrum v přízemí doplňuje muzeum s prostory pro divadelní produkce. Budoucí manželé mohou využít obřadní síň. Projekt byl v rámci 5. výzvy ROP Jihozápad podpořen částkou téměř 23 milionů korun.

Přihlaste se na semináře pro žadatele 19. výzvy ROP Jihozápad (23/2/2012)

V souvislosti s vyhlášením 19. výzvy připravujeme semináře pro žadatele ROP Jihozápad. Semináře se uskuteční dne 5. 3. od 10:00 hodin na obou územních pracovištích. Na semináři se bude, mimo jiné, probírat problematika veřejné podpory a příprava projektové žádosti Benefit7. Registrujte se na seminář v Českých Budějovicích a v Plzni zde...

Vyhlašujeme 19. a 20. výzvu ROP Jihozápad (22/2/2012)

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje 19. výzvu k předkládání projektových žádostí do oblastí podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství. Projektové žádosti do 19. výzvy je možné předkládat počínaje dnešním dnem do 15. 6. 2012 12:00 hodin. Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad dále vyhlašuje 20. výzvu k předkládání projektových žádostí do oblastí podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě. Projektové žádosti do 20. výzvy je možné předkládat počínaje dnešním dnem do 20. 4. 2012 12:00 hodin. Veškerou dokumentaci k výzvám naleznete v sekci Aktuální výzvy.

Zveřejnění metodického oznámení č. 28 (21/2/2012)

Upozorňujeme na vydání nového Metodického oznámení č. 28, které umožňuje neúspěšným žadatelům z 18. výzvy popř. z následujících výzev vyhlášených v roce 2012 pro oblast podpory 1.1 – Modernizace regionální silniční sítě, předložit pouze jedno pare shodné projektové dokumentace nutné dle stavebního zákona k územnímu rozhodnutí. Podmínky k předložení jsou stanoveny tímto metodickým oznámením, které naleznete v sekci Metodické pokyny a oznámení.

Výbor Regionální rady vyhlásil dvě nové výzvy (20/2/2012)

Výbor Regionální rady na svém dnešním zasedání vyhlásil dvě nové výzvy k předkládání projektových žádostí v rámci ROP Jihozápad. V 19. výzvě je připraveno 194,7 mil. korun na projekty středních a vyšších odborných škol se zaměřením na oblast odborného vzdělávání. Podpořen bude zejména nákup nových strojů, zařízení a souvisejících technologií s cílem modernizovat výuku. 20 výzva je zaměřena na modernizaci regionální silniční sítě a je pro ni vyčleněno 800 mil. korun. Obě výzvy se žadatelům otevřou 22. 2. 2012 a projektové žádosti je nutno doručit do 20. 4., respektive 15. 6. 2012 v případě 19. výzvy. Výbor dále schválil seznam příjemců podpory z 16., 17. a 18. výzvy ROP Jihozápad. Více tiskové zprávě.

V Plané využívají žáci mobilní počítačovou učebnu (17/2/2012)

Projekt „Zkvalitnění podmínek výuky na ZŠ Planá, náměstí Svobody“ si kladl za cíl zlepšit podmínky a zkvalitnit počítačové vzdělávání na ZŠ na náměstí Svobody v Plané. Došlo k zasíťování školy pro výuku, vznikla učebna informatiky, chemie a fyziky a učebna přírodopisu. Škola získala mobilní PC-učebnu se 16 mini-notebooky, využitelnou ve všech odborných předmětech. Za účelem pořádání výuky, výstav a prezentací byla upravena venkovní plocha atria. Projekt byl v rámci 5. Výzvy ROP Jihozápad podpořen částkou přesahující 4,3 miliony korun.

Kamera ROP Jihozápad v únoru (16/2/2012)

Sportovci a obyvatelé Kdyně na Domažlicku se po desetiletích dočkali rekonstrukce místní sokolovny. Díky dotaci z ROP Jihozápad ve výši 21 milionů korun vznikla nová sportoviště a do původního stavu se podařilo obnovit i společenský sál pro šest set lidí. Celkem 25 mostů za více než 557 milionů korun, to je dosavadní výsledek podpory ROP Jihozápad do zlepšení dopravní infrastruktury. 21 mostů je již realizováno a předáno do užívání. Video k projektům naleznete zde.

Metodické oznámení č. 27 (15/2/2012)

Upozorňujeme příjemce, kteří jsou plátci DPH a DPH si uznávají v rámci způsobilých výdajů, aby věnovali pozornost Metodickému oznámení č. 27 k novele zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Zároveň upozorňujeme, že toto Metodické oznámení bude v nejbližších dnech či týdnech revidováno tak, aby odpovídalo co nejvíce praxi a změna zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, týkající se přenesení daňové povinnost, nepůsobila velké problémy a komplikace při administraci a proplácení projektů. Sledujte prosím webové stránky úřadu.

Ukončeno hodnocení projektů 18. výzvy (14/2/2012)

V pondělí 13. 2. 2012 bylo ukončeno věcné hodnocení předložených projektů 18. výzvy ROP Jihozápad (Oblast podpory 1.1 - Modernizace regionální silniční sítě). Ohodnocené projektové žádosti budou dne 20. 2. 2012 projednány Výborem Regionální rady a následně budou úspěšní žadatelé o této skutečnosti do 5 pracovních dnů od zasedání Výboru Regionální rady informováni prostřednictvím Oznámení o doporučení k financování.

Monitorovací výbor schválil revizi ROP Jihozápad a hodnotil pět let implementace programu (13/2/2012)

Monitorovací výbor ROP Jihozápad schválil dne 10. 2. 2011 revizi ROP Jihozápad. Ta spočívala v navýšení celkové alokace programu o dodatečných 14 milionů eur, tedy přibližně o 340 milionů korun. Finanční prostředky obdržel ROP Jihozápad realokací z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) a Operačního programu Technická pomoc. Nově získané prostředky v ROP Jihozápad umožní vyhlášení dalších výzev v roce 2012. Další realokace proběhla v rámci jednotlivých oblastí ROP Jihozápad. 20,5 mil. eur připadne na modernizaci regionální silniční sítě, původně měly tyto finance směřovat na podporu regionálních letišť a rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu. 1,3 mil. eur navíc získají projekty na rozvoj infrastruktury cestovního ruchu v rámci realokace v této prioritní ose. Na programu setkání členů Monitorovacího výboru byla také evaluační studie, která hodnotí implementaci ROP Jihozápad v polovině programovacího období 2007 – 2013. Studii zpracovávala expertní firma v průběhu roku 2011 a její výsledek byl pro ROP Jihozápad velmi uspokojivý.

Obyvatelé Nové Bystřice využívají nový multifunkční komplex (10/2/2012)

Cílem projektu Rekonstrukce areálu kulturního domu na multifunkční komplex byla rekonstrukce Kulturního domu Koruna v Nové Bystřici. Projekt odstranil hlavní funkční a estetické závady areálu kulturního domu a umožnil jeho plné využití pro potřeby města a jeho občanů. V kulturním domě je nyní možná produkce divadelních a koncertních představení a promítání filmů v malém kinosále. Do rekonstruovaného kulturního domu byla přemístěna městská knihovna a informační centrum, kde je turistům i místním obyvatelům k dispozici internet či možnost kopírování. Projekt byl v rámci 6. Výzvy ROP Jihozápad podpořen částkou 38,5 milionů korun.

Semináře „Jak na Fondy“ pořádané MMR ČR (9/2/2012)

Dne 17. ledna 2012 jsme uveřejnili aktualitu o vzdělávacích seminářích MMR ČR pro žadatele a příjemce evropských dotací „Jak na fondy – Semináře“ zajišťovaných společností eNovation. Upozorňujeme příjemce, že Úřad regionální rady se na organizaci seminářů nepodílí a nemá vliv na jejich obsahovou stránku.

Proplácení žádostí o platby (8/2/2012)

V souvislosti s administrativním postupem zajištění finančních prostředků za státního rozpočtu ČR informujeme příjemce, že dne 2. 2. 2012 byly na účet Regionální rady připsány finanční prostředky od Ministerstva pro místní rozvoj ČR. V nejbližší době začneme proplácet schválené žádosti o platbu.

Nepřítomnost zaměstnanců územního odboru v Českých Budějovicích (24/1/2012)

Upozorňujeme žadatele a příjemce na celodenní nepřítomnost zaměstnanců oddělení administrace žádostí a oddělení kontroly realizace v Českých Budějovicích z důvodu školení na problematiku zadávání veřejných zakázek. Následující den ve středu 25.1.2012 budou již všichni zaměstnanci opět přítomni.

Podpořena revitalizace kostela sv. Filipa a Jakuba ve Velešíně (6/2/2012)

V rámci prioritní osy Rozvoj cestovního ruchu byla koncem uplynulého roku 2011 proplacena poslední etapa projektu „Stavební úpravy a nové využití bývalého kostela sv. Filipa a Jakuba ve Velešíně“. Celková poskytnutá dotace z ROP Jihozápad na obnovu památky s vysokou kulturně-historickou hodnotou činila bezmála 23 milionů korun. Smysl projektu spočíval v rozšíření nabídky cestovního ruchu prostřednictvím revitalizace chátrající památkově chráněné budovy kostela dominující veřejnému prostranství města Velešín. Rozvoj aktivit na oživení objektu kostela sv. Filipa a Jakuba tak výrazným způsobem přispěje k rozvoji kultury a volného času nejen obyvatelům města Velešín, ale i celého území v rámci mikroregionu Pomalší.

Multimediální výuka v Běšinech (3/2/2012)

Cílem projektu „Zlepšení podmínek pro výuku a vytvoření multimediální učebny v základní škole v Běšinech“ bylo řešení celkové modernizace základní školy. Úpravou prošlo sociálního zařízení, 3 učebny, sborovna a osvětlení v družině. To zahrnovalo především novou elektroinstalaci, osvětlení tříd, výměnu oken, zateplení a zabezpečení stropů. Z jedné třídy byla vytvořena multimediální učebna vybavená počítači s připojením na internet, multifunkčním zařízením (tiskárna, kopírka a skener), reproduktory, data projektorem a plátnem. Dvě kmenové učebny byly nově vybaveny interaktivní tabulí s příslušenstvím (data projektor, notebook). Projekt byl v rámci 5. výzvy ROP Jihozápad podpořen částkou téměř 4,9 milionů korun.

Aktuální směnný kurz ECB na únor 2012 (2/2/2012)

Aktuální směnný kurz Kč/EUR Evropské centrální banky na únor 2012 je 25,270 Kč za 1 EURO.

Mladé rodiny vítají kvalitnější služby MŠ Obec Kostelec na Tachovsku (31/1/2012)

Obec Kostelec na Tachovsku se ještě donedávna potýkala s nevyhovující sociální infrastrukturou v podobě nedostatečných prostor mateřské školy a naprosté absence místa pro mimoškolní činnost dětí. Obec proto přišla s řešením připravit projekt na proměnu místní mateřské školy, se kterým následně uspěla v 5. výzvě ROP JZ.
Od června 2011 tak ve dvou etapách prošla budova kostelecké MŠ „Kytička“ kompletní rekonstrukcí. První etapa, která byla dokončena k 30. srpnu, zahrnovala modernizaci stávající třídy včetně umýváren, skladů a školní kuchyně. Druhá etapa pak byla zprovozněna právě v letošním lednu. Jedná se o další třídu mateřské školy, ložnici, ředitelnu, sborovnu pro učitelky a očekávané prostory pro volnočasové aktivity dětí školního věku. Celá budova je nyní zároveň nově vybavena nábytkem splňujícím veškeré požadavky pro předškolní vzdělávání dětí. Změna nastala i v oblasti stravování díky nové a moderní kuchyni s taktéž rozšířenou kapacitou. V souvislosti s projektem, který čeká ještě finanční ukončení, budou vytvořena 3 nová pracovní místa na poloviční úvazek.

Kdyňská sokolovna se po rekonstrukci otevírá (30/1/2012)

Objekt Sokolovny ve Kdyni postavený ve 20. letech minulého století, který byl již ve značně zchátralém stavu, prošel za pomoci dotace z 6. výzvy ROP JZ během uplynulých měsíců rozsáhlou rekonstrukcí, jejíž cílem bylo skloubení možnosti sportovního a společenského vyžití pro občany města a mikroregionu v jedněch prostorách. Rekonstrukcí prošel nejen sál a tělocvična, ale i celé zázemí včetně přístavby nové kuželny, ve které byly instalovány čtyři hráčské dráhy. Nezapomnělo se ani na obnovu původní výzdoby vnitřních prostor sálu. Slavnostní otevření, u kterého 13. ledna nechyběla Plzeňská filharmonie, oddálila při stavebních pracích objevená dřevomorka, se kterou se ale nakonec dokázali ve Kdyni vypořádat. Projekt čeká na finanční ukončení. více...

Most přes Otavu opět slouží dopravě (27/1/2012)

Projekt „Most ev.č.139-000A Písek“ se zabývá rekonstrukcí mostu postaveného v roce 1942, který převádí komunikaci přes řeku Otavu v blízkosti centra města Písku. Most se plní funkci hlavní dopravní spojnice ve městě a je využíván MHD. Rekonstrukce mostu byla nutná k zajištění dostatečné bezpečnosti provozu a snížení nehodovosti. Důležité bylo i zajištění dostatečné zatíženosti mostu, aby mohl plnit svoji funkci. Odstraněním současného nevyhovujícího stavu bylo zabráněno další degradaci konstrukce a byla prodloužena její životnost. V neposlední řadě byl, díky rekonstrukci snížen hluk. Most je vedený jako kulturní památka.

Plzeňský kraj představil na letošním REGIONTOURU nové produkty (26/1/2012)

Plzeňský kraj vydává dvě nové publikace věnující se pivní turistice, které vznikly jako první produkt v rámci projektu "Do Plzeňského kraje za přírodou, tradicemi a gastronomií" podpořeného v rámci 5. výzvy ROP Jihozápad. Publikace byly poprvé představeny na 21. ročníku mezinárodního veletrhu turistických možností v regionech „REGIONTOUR 2012“ v Brně v polovině ledna. Brožura „Pivní stezky“ provede zájemce celým krajem po malých i větších pivovarech a přiblíží vhodné trasy v jejich blízkosti s ohledem na poznávání zajímavých klasických i netradičních turistických zajímavostí. Vhodným doplněním této publikace je Mapa pivovarů a atraktivních míst Plzeňského kraje. Celý projekt, který bude dokončen v červnu 2013, řeší vytvoření a distribuci tří nových propagačních produktů cestovního ruchu: Šumava = zelená střecha Evropy, Živý folklor Chodska a Pivo = zlatý poklad Plzeňského kraje. Každý produkt obsahuje tištěné propagační materiály, multimediální prezentaci a propagační předměty, které budou dostupné zdarma.

Vícepráce u veřejných zakázek na stavební práce (25/1/2012)

V návaznosti na závěry auditů Evropského účetního dvora (EÚD) si Vás dovolujeme informovat o zjištěních týkajících se problematiky problematice zadávání víceprací v jednacím řízení bez uveřejnění u veřejných zakázek na stavební práce. více...

Kulturní Dům Koruna v Nové Bystřici opět žije (23/1/2012)

Návštěvníci kulturních akcí a turisté směřující do Nové Bystřice mohou navštívit nový multifunkční komplex, který vznikl rekonstrukcí Kulturního domu Koruna. Investice se vyšplhala na částku 42 milionů korun a výrazně na ni přispěla EU prostřednictvím ROP Jihozápad. Smyslem celého projektu je záchrana historicky významného a cenného objektu, jeho oživení a navrácení do života obce. Probíhají zde nyní divadelní a koncertní představení, promítání filmů, bylo také zřízené Informační středisko a knihovna. Po dlouhé době se mohou kulturních akcí zúčastnit i invalidé, neboť byly odstraněny veškeré bariery kulturního domu. Projekt čeká na finanční ukončení.

V Nýřanech se obyvatelé dočkali důstojnějšího náměstí (20/1/2012)

Projekt „Rekonstrukce Masarykova náměstí – Nýřany“ komplexně řešil Masarykovo náměstí, které představovalo zanedbanou a nedůstojnou plochu uvnitř města. Náměstí bylo nově vydlážděno, opticky se zvětšilo, osázeno lipami, v prostoru za kostelem je 39 nových parkovacích míst. V rámci rekonstrukčních prací vznikly nedaleko náměstí také veřejné záchodky. Úspěch nakonec sklízí i kašna, která na náměstí doposud chyběla. Projekt byl v rámci 6. Výzvy ROP Jihozápad podpořen částkou 19,1 milionů korun.

Skončila 18. výzva (18/1/2012)

Pondělí 16. ledna bylo posledním dnem, kdy mohli žadatelé předkládat své projektové žádosti do 18. výzvy ROP Jihozápad zaměřené na oblast podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě s alokací 1,02 miliardy korun. Projektoví manažeři oddělení administrace žádostí přijali od žadatelů 3 projekty, mezi nimiž nechyběl ani dlouho připravovaný tzv. Severozápadní obchvat Plzně. Bezprostředně poté bylo zahájeno hodnocení formálních náležitostí projektu. Výsledky 18. výzvy projedná Výbor Regionální rady v polovině letošního roku. Poté budou zveřejněny na webových stránkách Úřadu Regionální rady. Více například v článku zde .

Přihlaste se na semináře Ministerstva pro místní rozvoj (17/1/2012)

Ve spolupráci Národního orgánu pro koordinaci (NOK) a jednotlivých Řídících orgánů (ŘO) vznikl projekt „Jak na fondy – Semináře“, který má za cíl zajistit vzdělávací semináře pro žadatele a příjemce evropských dotací. Tříhodinové semináře se zaměřují na klíčové otázky vyplývající z řízení projektů napříč operačními programy a konají se postupně ve všech krajských městech, přičemž témata jsou vybírána především podle potřeb NOK a jednotlivých ŘO. V průběhu jednoho roku (leden 2012 – leden 2013) proběhne 300 seminářů pro žadatele a příjemce dotací. Účast na seminářích je pro všechny zájemce zdarma. více...

Skončila 16. výzva (16/1/2012)

Dne 10. ledna byl ukončen příjem projektových žádostí v rámci 16. výzvy ROP Jihozápad zaměřené na podporu synergických projektů s vazbou na realizovaný projekt Integrovaného operačního programu s alokací 36 milionů korun. Projektoví manažeři oddělení administrace žádostí přijali od žadatelů 4 projektové žádosti. Z důvodu nízkého počtu předložených projektů došlo ke zkrácení lhůt pro jednotlivé fáze hodnocení a tudíž upozorňujeme žadatele na možnost obdržení Výzvy pro odstranění případně nalezených formálních nedostatků již do středy 18. ledna 2012.

Historický hamr v Dobřívě se otevřel veřejnosti díky podpoře ROP Jihozápad (13/1/2012)

Vodní náhon a nádržka prošli díky dotaci ve výši 10,19 mil. korun významnou revitalizací, která zajistila plnou funkčnost vodního hamru ze 16. století. Ukončením projektu končí jedna velmi významná kapitola v životě hamru. Kapitola, bez níž by další provoz této významné technické památky nebyl možný. V současné době slouží hamr jako expozice lidového řemesla. Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech zde realizuje několik svých expozic. Podél náhonu vznikla krásně upravená procházková cesta, která umožňuje bezbariérový přístup do hamru i vozíčkářům a špatně pohyblivým návštěvníkům. Více v kartě projektu.

Dotace z EU přispěly na modernizaci MŠ v Radnici na Rokycansku (12/1/2012)

Po více než rok trvající rekonstrukci, byla na konci loňského roku slavnostně otevřena Mateřská škola v Radnicích. Oproti té původní je větší, modernější a krásnější. Školka má zcela nové vybavení, veselé barevné zdi a spoustu místa. Dětem se otevře brána školky až 16. 1. Do té doby je nutno přestěhovat vše potřebné z budovy základní školy, kde byl dětem poskytnut dočasný azyl. Projekt byl podpořen v rámci 5. výzvy ROP Jihozápad částkou 12,42 mil. a čeká nyní na finanční ukončení.

V lednu dojde ke zdržení proplácení žádostí o platby (11/1/2012)

Upozorňujeme příjemce na zdržení plateb v délce několika týdnů, které se opakuje vždy na počátku roku a souvisí s administrativním postupem zajištění finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR. Převod prostředků od Ministerstva pro místní rozvoj ČR očekáváme na přelomu ledna a února 2012. Poté bezodkladně začneme proplácet schválené žádosti o platbu. Na požádání vystavíme příjemcům potvrzení pro banky o zpoždění platby ze strany Úřadu Regionální rady.

Potřební z jižního Plzeňska získali nový stacionář (10/1/2012)

Od počátku prosince má budova bývalé školy v plzeňských Soběkurech u Přeštic nové využití. Jako stacionář nyní poskytuje služby lidem s mentálním, kombinovaným a zdravotním postižením (autismus) ve věku od 16 do 64 let. Po provedené rekonstrukci prostor a pořízení speciálního vybavení tak denní stacionář Radost merklínského střediska Diakonie Českobratrské církve evangelické může poskytovat rozšířené a kvalitnější služby. Bez finanční podpory z 5. výzvy ROP JZ využitou na nutnou rekonstrukci by musel být jinak byl provoz stacionáře zřejmě zcela ukončen. Projekt má před sebou ještě finanční ukončení.

Aktuální směnný kurz ECB na leden 2012 (9/1/2012)

Aktuální směnný kurz Kč/EUR Evropské centrální banky na leden 2012 je 25,910 Kč za 1 Euro.

Víceúčelové sportoviště ve Veselí již slouží místním (6/1/2012)

V prosinci zaslal Úřad Regionální rady městu Veselí n. Lužnicí více než 9 milionů korun. Tato částka představuje dotaci na úspěšně dokončený projekt REVITALIZACE VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ VE SPORTOVNĚ-REKREAČNÍM AREÁLU MĚSTA VESELÍ NAD LUŽNICÍ. V rámci projektu vznikla tři samostatná víceúčelová hřiště, každé s jiným povrchem, kde se nyní může hrát malá kopaná, tenis, volejbal, nohejbal a basketbal. Město Veselí realizovalo projekt během roku 2011, v rámci 6. výzvy ROP Jihozápad.

Změny a aktualizace metodických materiálů (5/1/2012)

Upozorňujeme žadatele a příjemce, že vlivem administrativní chyby byla zveřejněna neoficiální verze Metodického oznámení č. 26 k zákazu používání smluvní pokuty a dalších smluvních podmínek jako dílčího hodnotícího kritéria při zadávání veřejných zakázek a k zákazu náhodného výběru losem. Finální verzi Metodického oznámení č. 26, která byla schválena Výborem regionální rady dne 5. 12. 2011, naleznete v sekci Metodické pokyny a oznámení.

Dále doporučujeme žadatelům a příjemcům, aby věnovali zvýšenou pozornost ostatním Metodickým oznámením vydaným v závěru roku 2011.

Blíží se termín ukončení 16. a 18. výzvy (4/1/2012)

Již jen několik dní zbývá do ukončení 16. a 18. výzvy programu ROP Jihozápad, konkrétně do 10. ledna 2012 v případě 16. výzvy a 16. ledna 2012 pro 18. výzvu vždy do 12 hodin. Do této doby musí být projektové žádosti doručeny osobně v zapečetěné obálce na příslušný územní odbor implementace Úřadu Regionální rady v Českých Budějovicích a v Plzni. Spolu se žádostí je třeba předložit 2x vytištěný dokument „Potvrzení o předání projektové žádosti“, který je k dispozici na www.rr-jihozapad.cz, neboť tento dokument slouží jako předávací protokol.

ROP Jihozápad získal dodatečné prostředky, vyhlásí nové výzvy (3/1/2012)

Evropská komise schválila 21. prosince revizi Regionálního operačního programu Jihozápad, která navyšuje alokaci programu o dodatečných 14 milionů eur, tedy přibližně o 340 milionů korun. Finanční prostředky obdržel ROP Jihozápad realokací z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) a Operačního programu Technická pomoc. Nově získané prostředky v ROP Jihozápad umožní vyhlášení dalších výzev v roce 2012. Více v Tiskové zprávě.

Pozor na změny v kontaktech (2/1/2012)

Upozorňujeme Vás na změny u kontaktních osob pro konzultace projektových záměrů. Více zde.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

Recepce tel: +420 389 058 600

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.