ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 23/6/2016
Povinnosti příjemce po ukončení udržitelnosti projektu

Dovolujeme si upozornit, že i po ukončení doby udržitelnosti projektu, zůstávají v platnosti další povinnosti vyplývající z jednotlivých ustanovení Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Jednou z povinností příjemce je řádné uchovávání veškeré dokumentace vztahující se k projektu, přičemž tato doba činí v souladu s čl. 88 obecného nařízení minimálně 3 roky od uzavření programu. Datum uzavření programu je vázáno na stanovisko Evropské komise, podle doporučení Ministerstva pro místní rozvoj se v případě uchovávání dokumentace může jednat o povinnost minimálně až do roku 2025. O datu uzavření Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad budou příjemci informováni. Po ukončení udržitelnosti projektu zůstávají v platnosti také povinnosti vyplývající z notifikačních podmínek v případě dopravních prostředků. V této souvislosti upozorňujeme příjemce, že plnění výše uvedených podmínek může být kontrolováno dotčenými orgány i po ukončení doby udržitelnosti projektu.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.