ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 11/1/2016
Ve městě Vodňany byly zrekonstruovány tři úseky místní komunikace

Díky třem projektům, které byly podpořeny z ROP NUTS II Jihozápad v rámci 31. výzvy, byly ve Vodňanech na Strakonicku zrekonstruovány tři úseky místní komunikace. Prvním rekonstruovaným úsekem je komunikace v Újezdu u Vodňan v délce 285,40 m, druhým úsekem je místní komunikace k chatové osadě U Železného mostu a část Benďák v délce 886,45 m a třetím úsekem je komunikace tvořící spojnici mezi lokalitou Na žabce a obytným domem Kuršů v délce 410,50 m. Celková výše dotace za všechny tři úseky se předpokládá na 7,5 milionů korun, což činí 85 % z celkových způsobilých výdajů.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.