ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 13/11/2015
V obci Kostelec u Stříbra mají obyvatelé novou komunikaci

Díky projektu podpořeného v rámci 35. výzvy ROP NUTS II Jihozápad mohla obec Kostelec vybudovat v obytné zóně novou komunikaci. Součástí projektu byla kromě nové místní komunikace také výstavba parkovacích míst, z toho dvě pro handicapované, a výstavba chodníku. Fyzická realizace projektu s názvem „Výstavba místní komunikace v rozšířené obytné zóně Kostelec-sever“ byla ukončena v srpnu tohoto roku. Předpokládané celkové způsobilé výdaje jsou ve výši 3,3 milionů korun a dotace z ROP NUTS II Jihozápad bude příjemci proplacena ve výši 95 % z celkových způsobilých výdajů, což činí 3,1 milionů korun.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.