ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 22/9/2015
Další škola má díky ROP Jihozápad kvalitnější výuku

Střední škola v Horažďovicích pořídila pro své žáky nové vybavení díky projektu „Efektivní využití moderních technologií v praktické výuce technických a uměleckých oborů“, který byl předložen do 34. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Pro žáky oboru Opravář zemědělských strojů byla pořízena moderní zemědělská technika jako například traktor, přívěs za traktor či čelní nakladač. Univerzálním soustruhem a univerzální frézkou bylo vybaveno pracoviště ručního a strojního obrábění ve školních dílnách. Technické vybavení montážní haly bylo doplněno o novou stojanovou vrtačku, kompresor a hydraulický jeřábový zvedák. Rovněž ateliéry uměleckých oborů Grafický design a Aranžér byly dovybaveny zařízením pro virtuální modelování 3D prostoru s výstupem pro 3D tiskárny a prezentaci nebo profesionálním vazačem dokumentů. Předpokládaná výše dotace, která je 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu, činí 4,5 milionů korun.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.