ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 15/9/2015
Informace pro náhradní projekty z 35. výzvy

Vzhledem ke skutečnosti, že dosud nejsou proplaceny všechny projekty z oblasti podpory 1.5 a příjemci průběžně oznamují snížení rozpočtů projektů (např. vlivem výsledků výběrových řízení), nelze vyloučit, že by mohli být oslovováni i další žadatelé z řad náhradních projektů. V tento okamžik se však tato skutečnost jeví málo pravděpodobná. Přesto všem žadatelům náhradních projektů, kteří se rozhodnou projekty realizovat, doporučujeme, aby realizovali své projekty dle podmínek Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad a byli tak připraveni, pokud by byli v následujících měsících osloveni, v co nejkratším čase dodat veškeré potřebné dokumenty nutné pro uzavření Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace. Oslovení náhradních projektů je závislé, mimo jiné, zejména na výši volných finančních prostředků, které mohou být žadatelům nabídnuty (v současnosti takovými prostředky ROP NUTS II Jihozápad nedisponuje). V tom případě dochází k oslovení projektů formou Oznámení o financování projektu ze seznamu náhradních projektů, přičemž žadatel má možnost vyjádřit se, zda nabízenou dotaci přijme. Žadatel, jehož projekt je zařazen v seznamu náhradních projektů a který však již nyní ví, že svůj projektový záměr z dotace ROP NUTS II Jihozápad nebude z jakéhokoliv důvodu realizovat, je v souladu s nově vydanou revizí č. 3 Metodického oznámení č. 24 k náhradním projektům povinen o této skutečnosti informovat ÚRR JZ. Informace bude předána prostřednictvím Oznámení o změně projektu. Více je uvedeno v revizi Metodického oznámení č. 24.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.