ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 30/7/2015
Revize programového dokumentu ROP JZ a prováděcího dokumentu

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad schválil usnesením č. 1139/2015 ze dne 27. 7. 2015 revizi č. 6 programového dokumentu ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007–2013 a revizi č. 9 prováděcího dokumentu PD ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007–2013. Revize dokumentace proběhla především za účelem sjednocení obou dokumentů a zohlednění nařízení EU k regionální investiční podpoře (č. 651/2014), k de minimis (č. 1407/2013), k využití flexibility (č. 1297/2013). Indikátorová soustava byla aktualizována dle národního číselníku indikátorů a to pouze ve smyslu formální úpravy textů, dále byly zrevidovány obecné texty dle metodiky finančních toků. V neposlední řadě se v revizi promítly také organizační změny. Oba dokumenty dne 29. 5. 2015 schválil také Monitorovací výbor Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad a jsou k dispozici pod tímto odkazem.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.