ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 15/7/2015
Seminář pro náhradníky 35. výzvy ROP Jihozápad v Plzni

Seminář pro příjemce dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, kteří byli osloveni v režimu náhradních projektů 35. výzvy, se uskuteční v úterý 28. 7. 2015 od 10 do 12 hodin v zasedací místnosti Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad, Poděbradova 2842/1, Plzeň. Účastníci budou na semináři seznámeni s pravidly, která jsou při realizaci projektu povinni dodržovat, a budou upozorněni na největší úskalí, se kterými se mohou setkat v realizační fázi projektu. Pro účast na semináři kontaktujte Anetu Janskou (janska@rr-jihozapad.cz) do 22. 7. 2015. Pozvánku na seminář naleznete zde.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

Otýlie Beníškové 1664/14
301 00, Plzeň

Recepce tel: +420 389 058 600

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.