ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 3/7/2015
Na rozhledně Bolfánek byla vybudována nová expozice sv. Wolfganga

Na rozhledně Bolfánek u Chudenic, která patří mezi jedno z nejnavštěvovanějších poutních míst v České republice, byla dokončena nová expozice. Expozice je věnována památce sv. Wolfganga, který se zasloužil o založení pražského biskupství. V rámci projektu podpořeného ve 29. výzvě ROP Jihozápad byly například pořízeny vitríny, informační tabule a interaktivní panel s projekcí. Hlavní část muzejní expozice sv. Wolfganga je umístěna v prvním patře bývalého kostela sv. Wolfganga a ve druhém a třetím patře se nachází expozice věnované turistickým cílům s novou svatowolfganskou expozicí včetně svatowolfgangské stezky. Předpokládané celkové způsobilé výdaje projektu činí 2,5 milionů korun, dotace z ROP Jihozápad je 85 % z celkových způsobilých výdajů.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.