ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 17/6/2015
Milevský klášter, k jehož záchranně přispěl ROP Jihozápad, otevírá novou expozici

Již dnes v 11 hodin proběhne na prvním nádvoří kláštera premonstrátů v Milevsku slavnostní otevření nové Expozice. Pro záchranu Milevského kláštera bylo nutné provést několik stavebních úprav např. rekonstrukci střechy a některých částí fasády a došlo i k restaurování památkově chráněného oltáře. Celková rekonstrukce za 5,6 miliónů korun byla podpořena z Regionálního operačního programu Jihozápad dotací ve výši 4 250 423,34 korun českých. Nová část prohlídkové trasy, prezentující život premonstrátského řádu v minulosti i budoucnosti je již od neděle otevřena pro veřejnost. Vstup je zdarma.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.