ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 2/6/2015
Lochotínský park zve na slavnostní otevření

Projekt s názvem Lochotínský park, který uspěl v 15. kole výzvy Regionálního operačního programu Jihozápad, je dokončen. Slavnostní otevření proběhne v úterý 2. 6. ve 12:00 hodin v Lochotínském parku na ploše okolo nového Artušova Stolu, o kterém se vědělo, že tu kdysi stál. Jeho podoba se nedochovala, proto jej město nechalo umělecky ztvárnit. Obnova Lochotínského parku byla navržena za účelem zachování parkových zelených a rekreačních ploch města. Regionální operační program podpořil tento projekt dotací ve výši 27,3 miliónů korun. Předpokládané náklady činí 32,1 miliónů korun.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.