ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 28/5/2015
Pozvánka na slavnostní otevření sportovního areálu ve Strakonicích

Již zítra 29. 5. od 16 hodin proběhne slavnostní otevření sportovního areálu "Na Sádkách" ve Strakonicích. K modernizaci a rekonstrukci tohoto areálu došlo díky podpoře z Regionálního operačního programu Jihozápad, přičemž předpokládané celkové způsobilé výdaje projektu činí více než 11,7 milionů korun a předpokládaná výše dotace činí necelých 10 milionů korun. Nově tak budou moci návštěvníci využívat přírodní ekologické koupaliště, dvě víceúčelová hřiště a vznikly i šatny se sociálním zázemím, kancelářské prostory a technická místnost. Projekt byl předložen v rámci 29. výzvy ROP NUTS II Jihozápad a jeho realizace probíhala od května loňského roku do konce února.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.