ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 10/3/2015
Revize metodického oznámení č. 11

Upozorňujeme žadatele a příjemce na vydání revidovaného Metodického oznámení č. 11 ke změnám rozpočtu v souvislosti se zadávacím řízením (vícepráce – vícenáklady, méněpráce). Revize č. 3 metodického oznámení je platná a účinná od 6. 3. 2015. Změna dokumentu byla provedena v souvislosti s novelou zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, která nabyla účinnosti dne 6. 3. 2015 (zákon č. 40/2015 Sb., ze dne 10. února 2015, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.). Pozornost je nutné věnovat zejména oblasti procentních limitů pro dodatečné stavební práce a dodatečné služby. Metodické oznámení je k dispozici pod tímto odkazem.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.