ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 4/2/2015
Seminář k představení IROP

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu ( IROP) ve spolupráci s Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad pořádají dne 18. 2. 2015 od 9:30 hodin Seminář k představení IROP v Clarion Congress Hotel České Budějovice, Pražská třída 14, Kongresový sál Rožmberk. Více informací včetně způsobu přihlášení naleznete zde.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.