ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 27/1/2015
Ukončení hodnocení formálních náležitostí

K dnešnímu dni bude ukončena fáze hodnocení formálních náležitostí u projektů předložených do 35. výzvy ROP NUTS II Jihozápad, která je zaměřena na oblast podpory 1.5 – Rozvoj místních komunikací. Žadatelé, jejichž projekty byly v první fázi procesu hodnocení vyřazeny na základě nesplnění podmínek pro hodnocení formálních náležitostí, budou do 5 pracovních dní o této skutečnosti informováni prostřednictvím Oznámení o vyřazení projektu. Projekty, které úspěšně prošly fází hodnocení formálních náležitostí projektu, postupují do fáze hodnocení přijatelnosti, která by dle schváleného harmonogramu hodnotících procesů měla být ukončena dne 16. 2. 2015.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.