ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 8/1/2015
Žáci ZŠ Mirošov mají nové přírodovědné učebny

Žáci a pedagogové základní školy v Mirošově mohou nyní pro výuku využívat prostory nově zrekonstruované přírodovědné učebny a dvou technických dílen – kovodílny a dřevodílny. V rámci přírodovědné učebny bylo vybudováno kompletní pracoviště vyučujícího a samostatný prostor pro žáky, byly pořízeny integrované digitální mikroskopy s připojením na interaktivní tabuli, senzory na měření srdečního tepu či krevního tlaku a také model lidského těla. Žáci si tak budou moci ověřit své znalosti v praxi. V dílnách, které jsou vybaveny dílenskými stoly, bude výuka spojena s ukázkami postupů práce, které budou promítány na interaktivní tabuli. Díky tomuto projektu s názvem „Modernizace vybavení pro výuku přírodovědných a technických oborů na ZŠ Mirošov“, podpořeného v rámci 27. výzvy ROP NUTS II Jihozápad, dojde ke zlepšení kvality výuky zaměřené na přírodní technické vědy, ale také k většímu zájmu ze strany žáků o technické obory. Celkové způsobilé výdaje projektu činí 2,9 mil Kč.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.