ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 6/11/2014
Ředitelka Úřadu přijala pozvání do Studia Z

Rádi bychom upozornili na skutečnost, že na webových stránkách bylo přidáno video, které natočila jihočeská televize, v rámci pořadu Studio Z. Zde promluvila o evropských dotacích ředitelka Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Mgr. Michaela Šímová. Zhlédnutím videa získáte, nejen celistvou představu o dosavadním průběhu Regionálního operačního programu Jihozápad, ale bude zde nastíněna i problematika aktuálního programového období 2014–2020.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.