ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 30/7/2014
Upozorňujeme na vydání nového Metodického oznámení č. 39

Upozorňujeme žadatele a příjemce na vydání nového Metodického oznámení č. 39 k zákonu č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Z důvodu nabytí účinnosti tohoto zákona vzniká pro žadatele a příjemce nová povinnost doložení čestného prohlášení, ve kterém žadatel/příjemce potvrdí, že nemovité/movité věci, které jsou dotčeny realizací příslušného projektu, nebyly, nejsou a dle současných dostupných informací ani nebudou předmětem majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi dle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Povinnost doložení tohoto čestného prohlášení na ÚRR JZ, bude vyžadována u žadatelů v rámci dokládání příloh před podpisem smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace a u příjemců v rámci nejbližší průběžné/etapové/závěrečné monitorovací zprávy projektu nebo monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu. Více informací naleznete v Metodickém oznámení č. 39.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.