ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 23/7/2014
Chlum u Třeboně obdržel dotaci za výstavbu domu dětí

Mezi další proplacené projekty z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad se zařadil projekt Dům dětí – vytvoření podmínek pro mimoškolní péči. V roce 2007 vzniklo díky aktivitě místních občanů občanské sdružení pro děti a mládež, které od samého začátku úzce spolupracovalo s městysem. V rámci vzájemné spolupráce byl vytvořen dům dětí v objektu bývalé fary. Základním cílem tohoto projektu bylo vytvořit vhodné podmínky pro rozvoj osobnosti a schopností dětí a jejich kvalitní hodnotové orientace. Tohoto cíle projekt dosáhl prostřednictvím vybudování kvalitních volnočasových kapacit domu dětí. To vede ke zkvalitnění volnočasových aktivit a zájmových preferencí dětí a mládeže na území obce. Věcným záměrem projektu pak byla rekonstrukce samotného objektu. Příjemce obdržel dotaci ve výši 6 396 377,94 Kč.

-- obrázek --

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.