ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 16/6/2014
Upozornění pro žadatele

Dovolujeme si upozornit žadatele, kteří v současné době předkládají povinné přílohy před podpisem Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace na skutečnost, že pokud jsou některé z požadovaných příloh irelevantní, popř. již byly doloženy k žádosti o podporu projektu, je žadatel povinen spolu s předkládanými přílohami písemně potvrdit, kterých příloh se tyto skutečnosti týkají – v případě irelevantnosti příslušných příloh uvést také odůvodnění.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.