ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 11/6/2014
Seminář pro žadatele 34. výzvy ROP Jihozápad v Plzni

Seminář pro žadatele o podporu v rámci 34. výzvy ROP Jihozápad, která je zaměřena na oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství, se uskuteční ve středu 18. 6. 2014 od 9.30 hodin v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje v zasedací místnosti Zastupitelstva Plzeňského kraje, 1. patro, č. dveří 174. Na semináři se budou probírat zejména specifika v zaměření výzvy a problematika přípravy žádosti a jejích příloh. Pro účast na semináři je nutné zaregistrovat se prostřednictvím přihlašovacího systému na www.rr-jihozapad.cz v sekci pro žadatele – semináře pro žadatele. Po provedení registrace Vám na emailovou adresu přijde potvrzení o úspěšném přihlášení. Veškeré informace včetně pozvánky naleznete pod tímto odkazem.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.