ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 3/6/2014
Možné problémy příjemců ROP Jihozápad v souvislosti živelnou pohromou

V důsledku povodní, které postihly v květnu 2014 některé oblasti regionu soudržnosti Jihozápad, může v praxi dojít k problémům s realizací či udržitelností projektů, které byly nebo by mohly být spolufinancovány z prostředků Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad. Je nutné, aby poškozený příjemce celou záležitost primárně řešil jako pojistnou událost a dále nahlásil rozsah škod příslušnému finančnímu manažerovi, se kterým bude konzultovat další postup. Podrobné informace naleznete zde v sekci ostatní dokumenty a legislativa.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.