Nákup 14 trolejbusů pro MHD České Budějovice

Výroční konference ROP Jihozápad 2012

poslední aktualizace: 20.11.2012

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.