Vybudování stomatologického centra v Táboře

Žadatel:STOMAMED s.r.o.
Celkové výdaje projektu:19 156 018 Kč
Výše podpory z ROP JZ:8 813 358 Kč
Termín realizace:03/2009 – 10/2010

Příprava projektu

„Na přípravě projektu jsme spolupracovali s firmou Regioprojekt z Tábora. Projekt jsme připravovali asi rok. O vybudování stomatologického centra jsme přemýšleli již déle,“ říká spolumajitelka centra Stomamed,s.r.o. MUDr. Zuzana Kropíková

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci 3. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Realizace projektu

Nestátní zdravotnické zařízení vzniklo v roce 2005 a poskytuje všechny služby v oboru stomatologie. Předmětem projektu byla výstavba zařízení s komplexní stomatologickou, stomatochirurgickou a preventivní péčí včetně stomatologického rentgenového vybavení. Cílem bylo vybudování moderně vybaveného bezbariérového stomatologického pracoviště, které komplexně pečuje o pacienty všech věkových skupin.

Ročně plánuje centrum ošetřit asi 7 000 pacientů. Těm nabízí několik novinek - společnost Stomamed si jako vůbec první v Čechách pořídila novinku s názvem AntiBakteriální sklo. Skleněné obklady použité v operačním sále stomatologického centra, obsahují ionty stříbra, které hubí bakterie, tím zajišťují naprosto čisté prostředí, což zkracuje proces hojení a redukuje možné komplikace. Další novinkou pro pacienty je digitální panoramatický rentgen.

Služba příjemci

„Informace jsme v průběhu realizace projektu získávali telefonicky a emailem. S úrovní poskytovaných informací jsme byli spokojeni,“ dodala Kropíková.

Kontrola

V rámci projektu bylo provedeno devět kontrol. Všechny kontroly byly ukončeny se závěrem, že realizace projektu probíhá dle projektové žádosti.

Ukončení projektu

Fyzická realizace projektu byla ukončena v říjnu 2010. Centrum bylo vybudováno ve čtyřech etapách a otevřeno na začátku roku 2011. Projekt byl finančně ukončen v květnu 2011.

Doplňující informace k projektu (www stránky): http://brnensky.denik.cz/regiony/stribro-ve-skle-hubi-bakterie-pacienti-budou-v-bez.html http://www.stomamed.cz/

Fotodokumentace

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.