Vltavská cyklistická stezka z Litoradlic do Týna nad Vltavou

Žadatel:Město Týn n. Vltavou
Celkové výdaje projektu:8 879 433,59 Kč
Výše podpory z ROP JZ:6 592 139,73 Kč
Termín realizace:04/2011 – 11/2011

Příprava projektu

Tento projekt je součástí velkého produktu cestovního ruchu - Vltavské cyklistické stezky, která bude po celkovém dokončení kopírovat tok řeky Vltavy od pramenů po ústí do Labe. Cyklosezka bude procházet regionem Jihočeského a Středočeského kraje s důrazem na všechny významné a zajímavé lokality v oblasti cestovního ruchu. Město si od projektu slibuje rozšíření nabídky sportovních a volnočasových aktivit pro obyvatele města a zlepšení nabídky cestovního ruchu pro turisty.

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci 5. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Realizace projektu

Díky projektu vznikl nový úsek cyklistické stezky z Litoradlic do Týna nad Vltavou. Ten je součástí páteřní Vltavské cyklistické stezky, která by po dokončení měla vést od pramene Vltavy až po ústí do Labe.

Trasa z Litoradlic do Týna n. Vltavou měří celkem asi 8 km. Asi polovina cyklostezky vede mimo stávající komunikace po novém povrchu, zbývající část je vedena po místních komunikacích. Cyklostezka byla doplněna o potřebný mobiliář - lavičky, odpadkové koše a informační tabule. Šířka nově vybudovaného úseku cyklostezky s asfaltovým povrchem je 3 m a mohou ji vedle cyklistů využívat i příznivci kolečkových bruslí a pěší.

Kontrola

Projekt podléhal prozatím 3 kontrolám ze strany ROP Jihozápad – 1 kontrola se konala přímo na místě realizace projektu. Kontroloři ÚRR shledali průběh realizace projektu za bezproblémový.

Ukončení projektu

Realizace prací byla slavnostně zahájena v dubnu 2011 a skončila v září loňského roku. Následně byl projekt ukončen i administrativně. Obec do konce roku 2011 předložila závěrečnou žádost o platbu z ROP Jihozápad. 4. 5. 2012 byly finanční prostředky dotace proplaceny.

http://www.financninoviny.cz/zpravy/do-podzimu-pribude-dalsi-cast-vltavske-cyklostezky/759346&id_seznam=3

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.259553174089717.67344.158156187562750&type=3

Fotodokumentace

--popis obrázku-- --popis obrázku--

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.