Úprava veřejných prostranství v částích obce Zahorčice a Jamné

Žadatel:Obec Boršov nad Vltavou
Celkové výdaje projektu:32 992 486 Kč
Výše podpory z ROP JZ:30 518 048 Kč
Termín realizace:07/2009 – 03/2010

Příprava projektu

Projekt na úpravu veřejných prostranství se připravoval již od roku 2007. Úspěšnou projektovou žádost zpracovala externí agentura. „Vždy máme v zásobě několik rozpracovaných projektových záměrů. To, který z nich bude dokončen, záleží na finanční situaci obce, na jejích potřebách a na tom, jaké možnosti nabízejí různé dotační programy,“ uvádí starosta obce Boršov Nad Vltavou Mgr. Jan Zeman.

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci 3. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Realizace projektu

Obce Záhorčice a Jamné jsou malebné, romantické vísky nedaleko Českých Budějovic. Svojí kruhovitou návsí obehnanou statky připomínají klasické vesnice starých časů. Pro tuto svoji povahu jsou stále častěji cílem zejména cykloturistů. Starosta obce Boršov Nad Vltavou: „Investice do těchto míst putuje po několika desetiletích. Díky dotaci z ROP Jihozápad se podařilo mnoho. Na návsi obou vesnic se doplnily chybějící lavičky a odpadkové koše. Děti mají radost z nových hřišť s rozmanitými herními prvky. Vydláždili jsme i příjezdové cesty ke statkům a dosely předzahrádky. Máme nové chodníky a autobusové zastávky. Za zmínku jistě stojí i krásná zvonička, která byla dosazena v Jamném. Do obou obcí byly pořízeny kontejnery na tříděný odpad, po kterých již dlouho volali občané.“

Služba příjemci

„Komunikace s úřadem je bezproblémová. Seminářů se většinou účastní náš zpracovatel žádostí, my ale docházíme na konzultace přímo na úřad. Sleduji také webové stránky a celkově dění v oblasti dotací. Teď si dokonce sám zkusmo připravuji projektovou žádost,“ říká starosta.

Kontrola

Byly provedeny celkem 4 kontroly (tři administrativní a jedna fyzická kontrola). Všechny kontroly potvrdily, že realizace projektu probíhá v souladu s projektovou žádostí.

Ukončení projektu

Fyzická realizace projektu byla ukončena dne 20. 9. 2009. Žádost o platbu, předložená v řádném termínu společně se Závěrečnou monitorovací zprávou, byla proplacena na účet příjemce dne 18. 3. 2011.

Informace o všech projektech obce Boršov Nad Vltavou a přidružených obcích naleznete na webových stránkách obce www.borsovnvlt.cz.

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.