Sušice – revitalizace herních ploch

Žadatel:Město Sušice
Celkové výdaje projektu:6 300 183 Kč
Výše podpory z ROP JZ:5 372 843,99 Kč
Termín realizace:13. 2. 2008 – 22. 6. 2009

Příprava projektu

Situace infrastruktury pro volný čas ve městě Sušici, jako části infrastruktury občanské vybavenosti, byla dlouhodobě nevyhovující a bylo ji třeba uvést do stavu, který by odpovídal platné legislativě a nárokům veřejnosti. Jednotlivé lokality vhodné pro revitalizaci byly vybrány tak, aby realizace projektu zasáhla co největší počet obyvatel. Dále bylo stanoveno využití a zaměření prvků v jednotlivých lokalitách, a to především podle věku, zájmů a složení obyvatelstva v těsné blízkosti ploch. Jak nám sdělila Ing. Dagmar Šímová, manažerka projektu, samotnou projektovou žádost zpracovával převážně příjemce podpory, jen v některých bodech využil pomoci zpracovatelské firmy.

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci 2. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Realizace projektu

Projekt v sobě zahrnuje revitalizaci pěti herních ploch pro předškoláky, školáky i seniory v lokalitách s největším počtem obyvatel, kterými jsou dvě největší sušická sídliště (Kaštanová a Sirkařská), plocha sousedící s největší sušickou základní školou u gymnázia, relaxační volnočasový areál Fuferna v lesoparku Luh a v neposlední řadě i domov důchodců. Zajímavostí projektu je totiž speciální herní plocha pro seniory. Hřiště u Gymnázia, které dělá radost hlavně menším dětem, je pojato jako pirátská loď Černá Perla Sušice, na dalších hřištích jsou instalovány různé prolézačky, kladiny a také lavičky. Set pro seniory obsahuje herní prvky, které jsou zaměřené na rehabilitaci důchodců.

Služba příjemci

„Účastnili jsme se celé řady seminářů pořádaných ÚRR a informace z těchto seminářů jsme využili v rámci podání žádosti i následné administrace celého projektu. Také spolupráce a odborná pomoc pracovníků úřadu nám zjednodušila cestu k úspěšnému ukončení projektu,“ uvedla Šímová.

Kontrola

V rámci projektu byly v dubnu a v červenci letošního roku provedeny dvě administrativní kontroly INTERIM, 7. 9. 2009 proběhla také fyzická kontrola INTERIM. Kontroly byly ukončeny se závěrem, že realizace projektu probíhá dle projektové žádosti.

Ukončení projektu

Projekt byl ukončen 22. 6. 2009, příjemce v řádném termínu předložil Závěrečnou monitorovací zprávu se žádostí o platbu, která v současné době čeká na proplacení.

Fotodokumentace

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.