Stezka pro pěší a cyklisty Třeboň, Jiráskova ulice

Žadatel:Město Třeboň
Celkové výdaje projektu:5 995 527 Kč
Výše podpory z ROP JZ:5 044 823 Kč
Termín realizace:07/2009 – 07/2010

Příprava projektu

Projekt navazuje na síť cyklostezek ve městě Třeboň – projektový záměr tak souvisí s dlouhodobým záměrem vedení města na posílení infrastruktury pro pěší a cyklisty. Žádost o dotaci zpracovala společnost KP projekt s.r.o.

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci 5. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Realizace projektu

Obsahem tohoto projektu bylo vytvoření dvou zcela nových úseků smíšené stezky pro cyklisty a pěší ve městě Třeboň v celkové délce 1,14 km. Tyto nové úseky stezky navazují na další části, celá trasa stezky umožňuje bezpečný přesun turistů i obyvatel města po souvislé stezce ze zastávky ČD k historické části města, Bertiným lázním, autobusovému nádraží a do okrajových částí města. Třeboňsko je cyklistickým rájem a přesto, že nabízí turistům velký výběr z cyklostezek, dochází někdy ve městě skoro k tlačenicím. Místní lidé proto vítají nové úseky stezky.

Služba příjemci

V průběhu realizace projektu jsme se zúčastnili seminářů pro příjemce pořádaných pracovištěm České Budějovice a využili jsme možnosti osobních i telefonických konzultací s pracovníky Úřadu regionální rady.

Kontrola

V rámci projektu byly provedeny tři kontroly. Všechny byly ukončeny se závěrem, že realizace projektu probíhá dle projektové žádosti.

Ukončení projektu

Realizace projektu byla ukončena v létě roku 2010, finanční ukončení projektu proběhlo v květnu 2011.

Fotodokumentace

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.