Sportovně relaxační centrum Rybník - multifunkční hřiště

Žadatel:Martin Lyer
Celkové výdaje projektu:4 115 345, 00
Výše podpory z ROP JZ:1 804 737, 38
Termín realizace:01/2010–09/2011

Příprava projektu

Přípravná fáze projektu zahrnovala přípravu projektové dokumentace stavby multifunkčního hřiště v rámci sportovně relaxačního centra. Ta začala být zpracovávána od počátku roku 2010 a dokončena byla koncem března 2010. Současně s tím byl zpracován i rozpočet akce, resp. jednotlivých částí stavby a sportovního vybavení hřiště. V dubnu 2010 byl vydán územní souhlas a souhlas s provedením ohlášené stavby (hřiště). Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací bylo uskutečněno v průběhu dubna a května 2010. Projektová žádost o dotaci, vč. povinných příloh, začala být zpracovávána od začátku března 2010 a byla podána na ROP Jihozápad - územní odbor v Plzni během srpna 2010. Projekt byl po technické a administrativní stránce v květnu 2010 připraven k realizaci. Žadatel zajistil 100% předfinancování celkových výdajů projektu ve výši téměř 4,2 mil. Kč. Finanční krytí projektu doložil smlouvou o půjčce ve výši 3 mil Kč a výpisem z vlastního účtu ve výši 1,178 mil Kč.

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci 11. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Realizace projektu

Realizace projektu byla dokončena v srpnu 2010. Bylo vybudováno multifunkční hřiště s osvětlením pro celoroční využití. Sportovní vybavení multifunkčního hřiště zahrnuje vybavení na volejbal, tenis, házenou, florbal a streetbal. Díky použitému polypropylénovému sportovnímu povrchu BERGO-TENNIS, který patří mezi středně rychlé povrchy, představuje hřiště vhodnou plochu pro široké spektrum míčových (basketbal, volejbal, házená, futsal, nohejbal), raketových (tenis, líný tenis, badminton, kriket) i hokejových sportů (florbal, hokejbal, in-line hokej). Polypropylénový povrch je použitelný i pro další sportovní i kulturní aktivity. Konání těchto akcí bude z větší části probíhat ve spolupráci s partnerem projektu Dobrovolným svazkem obcí „Mikroregion Dobrohost“. Zvolený typ povrchu umožňuje v zimním období na hřiště natažení speciální fólie a napuštění vody. Je tedy možné v zimě sportoviště proměnit v ledovou plochu pro bruslení. Provoz investice po dobu její životnosti (cca 25 let), zejména údržbu a drobné opravy bude technicky a finančně zabezpečovat žadatel a hradit z vlastních prostředků. Sportoviště je vybaveno webovou kamerou a došlo k rozšíření internetových stránek sportovně relaxačního centra o část, kde jsou uvedeny provozní informace o sportovišti, ceník za užívání sportoviště pro jednotlivé období roku, druhy sportů, vč. použití venkovního osvětlení plochy. Návštěvníci z obce a spádového regionu na těchto stránkách rovněž naleznou aktuální rozpis využití a mohou si zde objednat sportování na hřišti.

Kontrola

Projekt prošel během své realizace fyzickou i administrativní kontrolou ze strany ÚRR Jihozápad.

Ukončení projektu

Projekt byl proplacen v únoru 2012.

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.