Sportareál Na Muškách Strakonice

Žadatel:Město Strakonice
Celkové výdaje projektu:18 720 254,00 Kč
Výše podpory z ROP JZ:13 145 074,15 Kč
Termín realizace:04/2009 – 09/2010

Příprava projektu

Stavební povolení na stavbu sportoviště Na Muškách bylo vydáno již v roce 2005. Vzhledem k finanční náročnosti celého projektu začalo město Strakonice připravovat ve spolupráci se zpracovatelskou agenturou žádost o dotaci do 2. výzvy ROP NUTS II Jihozápad. Žádost nebyla úspěšná, proto byla přepracována pro 3. výzvu, ze které projekt podporu získal.

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci 3. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Realizace projektu

Areál se nachází nedaleko ZŠ Povážská u nové zóny pro výstavbu rodinných domů. "Areál by měl sloužit pro školní i mimoškolní aktivity," řekl starosta Strakonic Pavel Vondrys s tím, že ve správě ho má městská organizace STARZ. "Hřiště bude pro veřejnost otevřeno denně od 8.00 do 20.00 hodin, v zimních měsících do setmění. K bezplatnému zapůjčení jsou k dispozici sítě a sportovní nářadí," dodala mluvčí radnice Irena Malotová.

Hlavním cílem tohoto projektu byla výstavba nového sportoviště v rozvíjející se oblasti Na Muškách ve Strakonicích. Realizace projektu přinesla zvýšení atraktivity celé lokality a byla tak přínosem pro město a jeho spádové území a region. V rámci realizace projektu došlo k výstavbě nového sportovního areálu, který obsahuje šatny, sociální zázemí se sprchami a nářaďovnou. Vlastní sportoviště zahrnuje víceúčelové hřiště s umělým povrchem, určené pro školní fotbal, volejbal, basketbal a tenis, dále tréninkovou běžeckou čtyřdráhu o délce 60m a na ni navazuje pískové doskočiště pro skok daleký. Víceúčelové hřiště má také cvičný ovál pro rekreační běh v šíři dvoudráhy.

Služba příjemci

Potřebné informace související s administrací projektu byly získávány zejména z webových stránek ROP NUTS II Jihozápad, kde byly zveřejňovány veškeré potřebné dokumenty, příručky či formuláře. Komunikace s pracovníky Úřady regionální rady probíhala jednak prostřednictvím elektronické pošty, ale i telefonicky či formou osobních schůzek. Předložené dotazy byly ve většině případů bez prodlení zodpovězeny.

Kontrola

V rámci projektu provedli úřadníci Regionální rady 5 kontrol. Všechny konstatovaly bezproblémový průběh realizace projektu.

Ukončení projektu

Výstavba areálu začala v dubnu roku 2009. Dne 15.9.2010 došlo k jeho slavnostnímu otevření, a to florbalovým turnajem žáků základních škol.

FOTOGALERII K PROJEKTU NALEZNETE NA: http://www.strakonickonews.cz/zpravy/zpr513.htm http://www.mediafax.cz/regiony/2805598-Ve-Strakonicich-vyroste-novy-sportovni-areal-za-14-milionu-korun http://strakonicky.denik.cz/zpravyregion/st20100914muskyhotove.html

Fotodokumentace

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.