Rozšíření a modernizace 2. ZŠ v Plzni – půdní vestavba

Žadatel:Město Plzeň
Celkové výdaje projektu:36 305 893 Kč
Výše podpory z ROP JZ:33 001 620,90 Kč
Termín realizace:05/2009 – 07/2010

Příprava projektu

"Společně s fondy EU nám pomohl školu opravit zřizovatel, magistrát Města Plzeň," vysvětluje ředitelka Jaroslava Kuklová. "Začali jsme o prázdninách roku 2009, rozšířili jsme školu o půdní vestavbu, infocentrum a jeden cvičný byt. Nahoře jsou dvě kmenové třídy, učebna jazyků, učebna výtvarné výchovy a víceúčelový sálek, který bude sloužit pro hudební, ale i pohybovou výchovu," vysvětlila ředitelka školy.

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci 3. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Realizace projektu

Projekt řešil zvýšení kapacity a zvýšení kvality výuky na 2. ZŠ v Plzni na Borech prostřednictvím půdní vestavby a nástavby budovy školy. 2. ZŠ v Plzni na Borech byla postavena před více jak 50. lety a od té doby neprošla žádnou rozsáhlejší rekonstrukcí. Kapacita školy před realizací projektu byla nedostačující, chyběly kmenové i odborné učebny, výuka probíhala již i ve školní jídelně. Tento stav byl dlouhodobě neudržitelný, omezoval školu v dalším rozvoji a hrozilo, že škola bude muset regulovat počet žáků přijímaných do prvních tříd.

Cílem projektu proto bylo vybudování moderní, kapacitně dostačující školy, která uspokojí poptávku obyvatel městské části Plzeň-Bory a zároveň bude splňovat technické normy, bezbariérový přístup a zejména normy kvality výuky, což bez dostatečných výukových prostor, specializovaných tříd a kvalitního vybavení nebylo možné.

Díky projektu byly ve škole vybudovány kmenové učebny, odborné učebny, knihovna, poradna a výtah pro bezbariérový přístup.

"Na prvním stupni máme od všech ročníků 3 třídy, na druhém stupni po dvou – celkem ve škole tedy přes 500 dětí," uvádí ředitelka. S novými prostory jsou spokojeni jak žáci, tak učitelé. Nová jazyková učebna nabízí počítač pro každého, audiovizuální technika pomůže dětem k výuce. K dispozici je také cvičný byt, kde se budou děti učit například vaření, finanční gramotnost, zdravý životní styl a rodinnou výchovu. Speciálně vybudována byla učebna pro výtvarnou výchovu. Žáci se tu mohou zdokonalovat na hrnčířském kruhu, v nové peci si sami vypálí své výtvory. V půdní vestavbě byl vybudován i speciální sálek pro hudební a pohybovou výchovu, prostor pro pedagogicko-psychologickou poradnu i infocentrum.

Služba příjemci

Komunikace s Úřadem Regionální rady probíhala bez problémů. Z větší části se uskutečňovala přes pana ing. Heidler z ÚKEP MP, jednání s ním bylo pružné a vstřícné.

Kontrola

V rámci projektu provedli úředníci Regionální rady 6 kontrol.

Ukončení projektu

Realizace projektu byla ukončena v červenci roku 2010. Příjemce požádal ÚRR o proplacení projektu v říjnu roku 2010. Tato žádost byla proplacena na začátku letošního roku.

Fotodokumentace

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.