Revitalizace vodního náhonu a nádržky technické památky vodní hamr v Dobřívě

Žadatel:Muzeum dr. Bohuslava Horáka Rokycany
Celkové výdaje projektu:11 15 720 Kč
Výše podpory z ROP JZ:10 189 541 Kč
Termín realizace:3/2008 – 6/2010

Příprava projektu

Vodní hamr v Dobřívě, významná technická památka na Rokycanyku, v posledních letech nefungoval. Nánosy bahna způsobily, že voda v náhonu stála a technické zařízení hamru tak bylo mimo provoz. Muzeum proto předložilo projekt, který nevyhovující technický stav vodního náhonu řešil. Díky této rekonstrukci se významně zvýšila atraktivita nemovité kulturní památky v Plzeňském kraji.

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci 3. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Realizace projektu

Vodní hamr v obci Dobřív na Rokycansku je technická památka s dobovým zařízením ze 16. století, které je dodnes funkční. Dříve se zde zpracovávalo železo, za třicetileté války se kromě nářadí vyráběly i dělové koule pro vojsko, později výrobky pro zemědělství.

V současné době slouží hamr jako expozice lidového řemesla Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech. Podél náhonu vznikla krásně upravená procházková cesta, která umožňuje bezbariérový přístup do hamru i vozíčkářům a špatně pohyblivým návštěvníkům

Služba příjemci

„Ukončením projektu končí jedna velmi významná kapitola v životě vodního hamru. Kapitola, bez níž by další provoz této významné technické památky nebyl možný,“ říká Miroslava Šandová, ředitelka Muzea dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech.

Kontrola

Projekt podléhal 4 kontrolám ze strany ROP Jihozápad – 1 kontrola se konala přímo na místě realizace projektu. Všechny kontroly potvrdily soulad realizace projektu s podmínkami programu ROP Jihozápad.

Ukončení projektu

Stavební práce na projektu probíhaly v roce 2009 a 2010, kolaudace objektu proběhla v květnu roku 2010 a v červnu roku 2010 byl projekt ukončen a předložena žádost o proplacení z ROP Jihozápad. Dotace byla proplacena příjemci v prosinci roku 2011.

Další informace k projektu

Fotodokumentace

--popis obrázku-- --popis obrázku--

Fotografie ze stránek projektu

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.