Revitalizace socioekonomické sféry u NKP Klášter Plasy

Žadatel:Město Plasy
Celkové výdaje projektu:37 785 890 Kč
Výše podpory z ROP JZ:31 081 837 Kč
Termín realizace:06/2009 – 02/2011

Příprava projektu

Záměr odstranit dopravní závady na silnici I. třídy I/27 u NKP Plasy byl připravován od roku 1990. V této době, ani nikdy před tím nedošlo ke shodě dotčených orgánů na způsobu řešení závad ve středu města. Výrazné zhoršování stavu mostu přes řeku Střelu a příprava územního plánu města urychlila další přípravu projektové dokumentace. Na přípravě projektů se podílelo z větší části ŘSD Plzeň a Město Plasy. Dne 18.4.2007 proběhlo v kině veřejné setkání s občany a následně zastupitelstvo odsouhlasilo pokračovat v přípravě projektu včetně výstavby kruhové křižovatky ve spolupráci s ŘSD Plzeň. V červnu 2008 podepsalo Město Plasy smlouvu s RRA Plzeň na manažerskou činnost při přípravě a v průběhu realizace na tuto investiční akci.

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci 3. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Realizace projektu

Předmětem projektu byla revitalizace centra města Plasy. Záměrem byla především úprava veřejného prostranství centra. Výsledkem prací je zlepšení dopravy a pohybu chodců a propojení upraveného centra přímo s národní kulturní památkou - Klášterem Plasy. Projekt přispěl ke zlepšení vzhledu centra města Plasy – zejména jeho památkové zóny, které dominuje mimořádně cenný a turisty navštěvovaný objekt cisterciáckého kláštera.

Služba příjemci

Od začátku projektu zástupci města a RRA Plzeň pravidelně navštěvovali semináře a porady pořádané Úřadem Regionální rady. Při realizaci projektu jsme využívali osobní konzultace, elektronickou a telefonickou komunikací s osobními manažery. S úrovní služeb jsme byli velmi spokojeni.

Kontrola

V rámci projektu bylo provedeno šest kontrol. Všechny kontroly prokázaly, že projekt probíhá dle projektové žádosti.

Ukončení projektu

Projekt byl ukončen v únoru a proplacen v červnu roku 2011.

Další informace k dispozici na http://www.klaster-plasy.cz/ www.plasy.cz

Fotodokumentace

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.