Revitalizace návsi Stará Pohůrka

Žadatel:Obec Srubec
Celkové výdaje projektu:28.834.888 Kč
Výše podpory z ROP JZ:23.715.748,75 Kč
Termín realizace:12/2008 – 09/2009

Příprava projektu

Na přípravě projektové žádosti spolupracovala obec, vzhledem k náročnosti celého procesu, s externí zpracovatelskou agenturou. S první firmou nebyli zástupci obce úplně spokojeni, a tak vedení výběrového řízení a následně celé administrativy svěřili jiné firmě.

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci 2. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Realizace projektu

Díky financím z ROP Jihozápad proběhla kompletní rekonstrukce návsi ve Staré Pohůrce, která patří k obci Srubec na Českobudějovicku. Obnova návsi přinesla výměnu staré kanalizace a vodovodu.

Nový povrch má přibližně kilometr přilehlých místních komunikací. Jsou zde také nové chodníky a veřejné osvětlení. V parčíku přibila i prolézačka pro děti a lavičky. Náves je krásnější také díky úpravě zeleně. Odstranily se některé starší dřeviny v parčíku a byly nahrazeny novou výsadbou. Tím se zlepšil pohled na místní kapličku. Na návsi se vysadily vedle okrasných keřů a stromů i ovocné dřeviny. Na jaře zde tak kvetou třešeň, hrušeň a mandloň.

Služba příjemci

Starostka obce Srubec uvedla, že se zúčastnila semináře o zadávání veřejných zakázek, který pořádal ROP Jihozápad. Úroveň projektu hodnotí jako dobrou. Pochvaluje si i poskytnutí materiálů. Na základě semináře si uvědomila náročnost zpracování projektové žádosti a rozhodla se ji svěřit odborné firmě.

Kontrola

V rámci projektu byly provedeny 3 fyzické kontroly (ex-post, ex-ante, interim). Všechny kontroly shledaly, že realizace projektu probíhá dle projektové žádosti.

Ukončení projektu

Ukončení celé akce bylo stanoveno už v žádosti na 14. 12. 2009. Tento termín byl dodržen. Kolaudace proběhla v říjnu 2009 a 22. 10. 2009 bylo slavnostní otevření. Žádost o platbu byla proplacena příjemci dne 7. 7. 2010.

Fotodokumentace

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.