Revitalizace kulturní památky zámku Bystřice nad Úhlavou

Žadatel:INTERTOUR, spol. s.r.o.
Celkové výdaje projektu:29 750 358,36 Kč
Výše podpory z ROP JZ:21 665 350,84 Kč
Termín realizace:02/2009 – 05/2011

Příprava projektu

Projektový záměr existoval již od roku 1993. V přípravné fázi byly společností Intertour s.r.o. připraveny jednotlivé fáze záměru, byl s památkovými orgány konzultován postup a způsob záchranných prací, byl připraven stavebně historický průzkum a byly připraveny podklady pro zpracování žádosti ROP. Vlastní žádost zpracovalo PPCentrum Praha.

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci 3. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Realizace projektu

Projekt řešil záchranu severního a východního křídla zámku v Bystřici nad Úhlavou, obec Nýrsko. Zámek přestavěný z původního hradu v polovině 16. století byl řadu let v havarijním stavu a měl zřícené vodorovné a svislé konstrukce a propadlé krovy. Díky realizovanému projektu byla jeho severní a východní část zachráněna a objekt byl částečně zpřístupněn veřejnosti. V květnu 2011 byla ukončena první část rozsáhlé rekonstrukce objektu a v červenci 2011 byla zpřístupněna expozice dobového mobiliáře pro veřejnost. Lokalita tak získala hodnotnou, zajímavou a cenově velmi dostupnou infrastrukturu cestovního ruchu.

Služba příjemci

Informace v průběhu realizace byly poskytovány od Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Plzeň. V případě potřeby také probíhaly konzultace se zpracovatelem žádosti PPCentrum Praha. Komunikace s ÚRRRSJ byla na velmi dobré úrovni a řešila bezprostředně všechny nejasnosti.

Kontrola

V rámci projektu bylo provedeno 8 kontrol – z toho 2 na místě. Žádná z kontrol neprokázala pochybení realizátora projektu.

Ukončení projektu

Projekt byl rozdělen do 6 etap. Jak byly jednotlivé etapy postupně ukončovány, proplácel Úřad Regionální rady příjemci dotace jednotlivé žádosti o platby. Poslední závěrečná žádost o platbu byla předložena spolu se závěrečnou monitorovací zprávou dne 15.6.2011, následně po výzvě k doplnění dne 2.8.2011 a proplacena dne 8.9.2011.

http://zamekbystrice.intertour.cz

http://www.ekoregion-uhlava.cz/clanek/zamek-v-bystrici-nad-uhlavou-po-dlouhych-letech-oziva

Fotodokumentace

--popis obrázku-- --popis obrázku--

Autor fotografií: Jiří Strašek

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.