Revitalizace kulturní památky č.p. 788 v Táboře

Žadatel:Město Tábor
Celkové výdaje projektu:24 510 341,60Kč
Výše podpory z ROP JZ:17 645 369,44 Kč
Termín realizace:05/2009 – 01/2010

Příprava projektu

Smyslem projektu je revitalizace kulturní památky č.p. 788 v Táboře, která dnes slouží jako sídlo Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy (VOS a SZS), jejímž zřizovatelem je Jihočeský kraj. Vlastníkem objektu je město Tábor.

Objekt vyžadoval revitalizaci některých prvků. V této fázi se jednalo o nový nátěr fasády, rekonstrukci oken a revitalizaci nádvoří, které před realizací narušovalo původní historický vzhled objektu. Všechny zásahy byly provedeny ve smyslu návratu k původnímu vzhledu objektu z počátku 20. století.

Výsledkem realizace projektu je revitalizovaná kulturní památka, která zvyšuje atraktivitu Tábora, jakožto významné destinace cestovního ruchu.

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci 3. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Realizace projektu

Budova čp. 788 se nachází na třídě 9. května, nejfrekventovanější ulici v centru města. Sídlí zde Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor. Průčelí školy je situováno na náměstí T. G. Masaryka, na zádní nádvoří navazuje botanická zahrada. Budova i botanická zahrada vznikly současně jako nedílný soubor v letech 1866 - 1905. Celý areál se dochoval do dnešní podoby bez podstatných zásahů a představuje hodnotný architektonicko-krajinářský soubor evropského významu. Botanická zahrada je jednou z největších v Čechách a svým semenným fondem patří k nejdůležitějším v zemi. Zahrada je využívána studenty školy a ve vyhrazené hodiny je přístupná i pro obyvatele a návštěvníky města, kteří ji využívá ke svému vzdělávání a odpočinku.

V rámci projektu došlo k celkové obnově fasády budovy, rekonstrukci zadního nádvoří a výměně oken. Budova byla před revitalizací osazena špaldovými okny, která neodpovídala historickému charakteru objektu ani energetickým požadavkům. Ty byly v rámci projektu nahrazeny novými vhodnými okny, které snižují energetickou náročnost budovy i splňují požadavky spojené s památkovou péčí. Fasáda byla po očištění a odstranění nedostatků nově natřena fasádní barvou v kombinaci a odstínech také dle rozhodnutí orgánů památkové péče. Sokl budovy byl opatřen sanační omítkou. Nádvoří za budovou školy bylo nově vydlážděno dlažebními kostkami.

Služba příjemci

„Zúčastnili jsme se seminářů pro žadatele i příjemce a využívali jsme poradenství pracovníků ÚRR, kteří nám vždy ochotně vyšli vstříc a poskytli požadované informace,“ sdělila nám Tereza Musilová.

Kontrola

Projekt podléhal prozatím 4 kontrolám ze strany ROP Jihozápad – 1 kontrola se konala přímo na místě realizace projektu. Všechny kontroly potvrdily soulad realizace projektu s podmínkami programu ROP Jihozápad.

Ukončení projektu

Realizace projektu proběhla ve 2. Polovině roku 2009. Administrativně byl projekt ukončen na začátku roku 2010. Projekt byl příjemci proplacen na konci téhož roku.

Odkaz na stránku projektů

Fotodokumentace

--popis obrázku-- --popis obrázku--

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.