Revitalizace části obce – mutifunkční hřiště Češnovice

Žadatel:Obec Pištín
Celkové výdaje projektu:4 970 958,00 Kč
Výše podpory z ROP JZ:4 567 689,22 Kč
Termín realizace:04/2011 – 11/2011

Příprava projektu

Záměrem projektu byla revitalizace zanedbaných ploch v obci Češnovice (místní část obce Pištín). Současně tak obec řešila absenci areálu pro volnočasové sportovní aktivity v regionu. Vzniknul proto projekt multifunkčního hřiště se širokými možnostmi využití pro obyvatele obce i okolí. V rámci projektu dále došlo ke zlepšení stavu veřejných prostranství na návsi. Realizace projektu zlepšila obecní infrastrukturu a zvýšila kvalitu a dostupnost služeb pro obyvatele obce i spádového území obce.

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci 6. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Realizace projektu

Cílem projektu bylo najít nové využití pro zanedbané plochy uvnitř obce a zlepšit stav veřejných prostranství v obci. Byl proto vybudován víceúčelový komplex, jenž sestává z dětského hřiště s prolézačkami, oploceného hřiště pro míčové sporty s asfaltovým povrchem, cvičnou lezeckou stěnou, travnatého hřiště na malý fotbal a prostoru s osazeným stolem na stolní tenis, vybavením pro sportovní činnosti, venkovním mobiliářem a zázemím hřiště (sklad a WC). Součástí projektu je i zlepšení stavu veřejných prostranství na návsi obce Češnovice – byly upraveny plochy veřejné zeleně a modernizován bezdrátový místní informační rozhlas

Kontrola

Projekt podléhal 4 kontrolám, které konstatovaly soulad realizace projektu s podmínkami ROP Jihozápad.

Ukončení projektu

Projekt byl ukončen v závěru loňského roku. Projektové náklady získala obec z ROP Jihozápad v polovině roku 2012.

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.