Rekonstrukce městského divadla Prachatice

Žadatel:Město Prachatice
Celkové výdaje projektu:49 676 423 Kč
Výše podpory z ROP JZ:45 950 691 Kč
Termín realizace:07/2009 – 07/2010

Příprava projektu

Smyslem projektu byla rekonstrukce městského divadla, které se nachází přímo v historickém centru města Prachatice. Projekt řešil následující aktivity:

 • modernizaci vybavení ve formě ozvučení,
 • modernizaci vybavení ve formě osvětlení,
 • bezbariérovost,
 • vybudování alternativní scény v předsálí,
 • kompletní rekonstrukce hlediště,
 • zrekonstruování šaten a sociálního zařízení, včetně bezbariérového WC,
 • vybudování prostoru tzv. letní scény,
 • rekuperace vzduchu,
 • nový zadní vstup do divadla,
 • nalezení využití pro prostory v budově čp. 170,
 • vybudování nového vchodu z Horní ulice,
 • rekonstrukce fasády.

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci 03. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Realizace projektu

Díky dotaci z Regionálního operačního programu Jihozápad bylo kompletně rekonstruováno a modernizováno městské divadlo v Prachaticích. V současné době tak divadlo odpovídá těm nejmodernějším požadavkům divadelních scén. Byla zajištěna kompletní bezbariérovost tak, aby divadlo mohli využívat všichni návštěvníci. V předsálí divadla je také umístěna kavárna, která slouží jako prostor pro společenské setkávání nejen po představeních. Více informací a program divadla naleznete na: www.kisprachatice.cz.

Kontrola

U projektu proběhlo celkem 10 kontrol. Šest bylo kontrol administrativních a čtyři kontroly fyzické přímo na místě.

Ukončení projektu

Realizace projektu byla ukončena v červenci roku 2010.

Fotodokumentace

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.