Rekonstrukce lůžkového fondu Nemocnice Strakonice, a.s.

Žadatel:Nemocnice Strakonice, a.s.
Celkové výdaje projektu:74 989 555 Kč
Výše podpory z ROP JZ:49 151 073 Kč
Termín realizace:06/2011 – 07/2014

Příprava projektu

Projekt Rekonstrukce lůžkového fondu Nemocnice Strakonice, a.s. byl zaměřen na rekonstrukci lůžkového fondu Nemocnice Strakonice, a.s., která výrazným způsobem přispěla k modernizaci nemocnice a především ke zkvalitnění zdravotní péče o pacienty. Realizací projektu dojde k optimalizaci a výrazné reorganizaci pracovišť nemocnice a tím i k zajištění efektivnosti provozu. Projekt navazoval na projekt Dostavba lůžkové části, který byl podpořen v rámci 3. výzvy ROP NUTS II Jihozápad a projekt Přístavba a rekonstrukce operačních sálů a multioborové JIP Nemocnice Strakonice, a.s., který byl předkládán rovněž v rámci 5. výzvy ROP NUTS II Jihozápad. Tyto tři projekty tvoří jeden integrovaný projekt, kterým je Dostavba a rekonstrukce Nemocnice Strakonice, a.s.

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci 05. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Realizace projektu

Rekonstrukce a přístavba pavilonu operačních oborů umožňuje poskytnout pacientům a zdravotnickému personálu komfort v podobě nových prostor, ale i nového moderního vybavení, estetického a bezbariérového prostředí i soukromí prostřednictvím převážně dvou a třílůžkových pokojů. Do nových prostor se vrátí chirurgické oddělení se svými ambulancemi včetně nově vybudované akutní ambulance se zákrokovým sálkem. Operovat zde budou jak lékaři chirurgického, tak i gynekologicko-porodnického oddělení. Součástí rekonstrukce sálů byla také přístavba sterilní chodby, přes kterou jsou sály zásobovány sterilním materiálem. Společně s již dříve zprovozněným jižním křídlem budovy vznikl celek sdružující nemocniční činnosti. Komplex má nové vybavení, zázemí pro personál, příjemné, funkční a bezpečné prostředí pro 138 hospitalizovaných pacientů (125 standardních a 13 intenzivních lůžek) a 15 novorozenců a také pro pacienty radiodiagnostického oddělení a mnohých specializovaných ambulancí. O pacienty v tomto komplexu tak pečuje více než 200 zaměstnanců. Více informací naleznete na www.nemocnice-st.cz

Kontrola

U projektu proběhlo celkem deset kontrol. Sedm bylo kontrol administrativních a tři kontroly fyzické přímo na místě.

Ukončení projektu

V úterý 22. října 2014 byla předána poslední budova operačních sálů. Slavnostního předání se zúčastnil i hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola.

Fotodokumentace

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.