Rekonstrukce Denního stacionáře Radost v Soběkurech

Žadatel:Diakonie ČCE - středisko Radost v Merklíně
Celkové výdaje projektu:6.299.177 Kč
Výše podpory z ROP JZ:5.462.520 Kč
Termín realizace:3/2011 – 11/2011

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci 5. výzvy ROP NUTS II Jihozápad. Realizace

Realizace projektu

Posláním denního stacionáře v Soběkurech je podpora a pomoc lidem s postižením v individuálním rozvoji, maximální možné samostatnosti a začleňování se do společnosti tak, aby mohli vést život co nejvíce podobný životu běžné populace. Cílovou skupinou jsou lidé s postižením autismus a lidé s mentálním či kombinovaným postižením ve věku od 16 do 64 let. Službu využívají klienti z okresů Plzeň-jih, Klatovy a Plzeň-město.

Díky projektu prošla budova stacionář celkovou rekonstrukcí - výměna oken, rekonstrukce sítí včetně topení. Vyřešil se také bezbariérový přístup do přízemí, což pomáhá uživatelům s tělesným handicapem. K tomu všemu se navíc pořídilo speciální vybavení. To pomáhá zefektivnit rozvoj a udržení schopností a dovedností klientů. Příkladem takového zařízení jsou například pracovní boxy pro autisty, IT technika respektující potřeby osob se ZP (dotyková obrazovka), nebo tzv. snoezelen, který pomáhá uživatelům s těžkou formou postižení překonávat napětí, stres, eliminovat agresivitu.

Kontrola

Projekt podléhal 3 kontrolám, které konstatovaly soulad realizace projektu s podmínkami ROP Jihozápad. Nyní ještě projekt čakají ex-post kontroly.

Ukončení projektu

Projekt byl rozdělen do dvou etap přičemž první z nich byla finančně ukončena v listopadu 2011. Závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o proplacení 2. etapy projektu byla předložena a následně proplacena v květnu 2012.

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.