Rekonstrukce a revitalizace areálu statku s tvrzí Býšov

Žadatel:Jihočeský zemědělský lihovar, a.s.
Celkové výdaje projektu:23.986.354 Kč
Výše podpory z ROP JZ:20.868.127 Kč
Termín realizace:07/2009 – 12/2010

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci 3. výzvy ROP NUTS II Jihozápad

Realizace projektu

Smyslem projektu je záchrana jedinečné kulturní a architektonické památky, tvrze Býšov a její využití v cestovním ruchu. Areál statku s tvrzí Býšov bude po dokončení rekonstrukce využíván pro provoz muzejních výstav a turistického informačního centra při zachování kulturně historické hodnoty a charakteru. Výstavní prostory budou zahrnovat expozice převážně vztažené k místní historii. Garantem obsahové části výstavních expozic je Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, které je partnerem tohoto projektu. Hospodářský komplex dvora a tvrze Býšov leží 7 km jižně od Týna nad Vltavou v ochranném pásmu JE Temelín. Býšovská tvrz patří k jedné z nejlépe dochovaných drobných šlechtických staveb Vltavotýnska. Její historie sahá až do 14 století, kdy je na tomto místě doložena vesnice s tvrzí. Dlouhou dobu byla šlechtickým sídlem. K hospodářským účelům začala sloužit až od počátku 17. století. Díky jejímu dlouhodobému využívání pro zemědělské účely nedošlo k téměř žádným stavebním úpravám (vyjma zazdění vchodu a průlomu jiných vstupů), ani k její větší devastaci. Tvrz sestává z dvoupatrové obytné věže čtyřhranného tvaru. K věži přiléhá na východní straně přízemní hospodářská budova. Do věže se původně vstupovalo z přízemí nebo vchodem ve druhém patře. Cca 3 m nad zemí začínají ve třech řadách nad sebou otvory po původním dřevěném podsebití, pravděpodobně pozůstatky schodiště a pavlačí v jednotlivých patrech věže. Tvrz stojí na vyvýšeném prostranství, velmi dobře chráněném od okolí. Na východní straně je hluboké údolí s potokem a rybníkem, na severozápadě jsou další dva rybníky: Barbora a Pohrobný. Od jihu byla původně obranyschopnost sídla zvýšena příkopem, později proměněným na úvozovou cestu (dnes silnice).

Kontrola

V rámci projektu bylo provedeno 6 kontrol.

Ukončení projektu

Závěrečná žádost o platbu byla předložena spolu se závěrečnou monitorovací zprávou v srpnu 2011 a proplacena příjemci v září. Více informací a fotogalerii naleznete na http://www.tvrz-bysov.cz

Fotodokumentace

--popis obrázku-- --popis obrázku--

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.