Pavilon dětského oddělení

Žadatel:Nemocnice České Budějovice, a.s.
Celkové výdaje projektu:273 131 014,83 Kč
Výše podpory z ROP JZ:238 063 049,58 Kč
Termín realizace:09/2008 – 05/2010

Příprava projektu

Původní budova dětského oddělení byla postavena v roce 1937 jako infekční pavilon, v dalších letech byla dvakrát celkově zrekonstruována, poslední rekonstrukce proběhla v letech 1977-1981 v akci "Z", 27 let po ukončení poslední rekonstrukce budova neodpovídala v žádném z parametrů požadavkům současných potřeb.Po zvážení všech okolností proto management nemocnice rozhodl o výstavbě zcela nového pavilonu. Místo pro výstavbu bylo zvoleno s ohledem na nutnost co nejužšího kontaktu s budovou chirurgických oborů, tedy na pozemku, kde dříve stával objekt patologického a soudně lékařského oddělení.

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci 3. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Realizace projektu

Cílem projektu byla výstavba nového pavilonu dětského oddělení. Hlavním specifikem projektu byla jeho komplexnost, která v rámci jednoho projektu řešila několik problematických okruhů - efektivnější uspořádání oddělení, zvýšení komfortu pro pacienty a zlepšení kvality služeb, úspory energií, zvýšení kapacity (zejména pro matky a otce jako doprovod dítěte), celková modernizace nemocnice a odstranění bariér pro handicapované.

„Naštěstí technické a prostorové uspořádání nového objektu již zcela vyhovuje všem novým požadavkům. Pavilon, který je vybaven dvoulůžkovými, maximálně třílůžkovými pokoji s vlastním sociálním zařízením, nabízí také oddělené sociální zázemí pro personál, návštěvy a doprovod pacientů. Současně vzniklo více prostoru pro umístění přibývajících nových přístrojů, vyšetřoven, ambulancí a podobně,” řekl primář Dětského oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. MUDr. Vladislav Smrčka.

Služba příjemci

Dotace projektu - zmíněných 238 miliónů korun, je zatím nejvyšší částkou, která byla udělena z fondů Evropské unie prostřednictvím třetí výzvy ROP Jihozápad na konkrétní projekt. „Tento úspěch nás velice těší a naše nemocnice získané prostředky využila právě na stavbu pětipodlažní dětské kliniky. Jde o jednu z největších investic za posledních několik let v rozvoji modernizace naší nemocnice pro občany celého Jihočeského kraje,“ řekl po schválení projektu k realizaci předseda představenstva Nemocnice České Budějovice, a.s., MUDr. Břetislav Shon.

Kontrola

Vzhledem k velikosti projektu a jeho časové náročnosti podléhal projekt vyšší kontrole ze strany ÚRR – na projektu bylo provedeno 7 kontrol, z toho 4 namístě.

Ukončení projektu

Celá realizace projektu byla slavnostně zahájena v závěru roku 2008 a ukončena v květnu letošního roku. „Nový objekt se jistě zařadí mezi nejmodernější dětská oddělení v republice, jak po stránce technické, tak i prostorové a věříme, že bude zároveň i přátelský pro děti a jejich rodiče,“ uvedl při té příležitosti MUDr. Břetislav Shon.

Fotodokumentace

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.