Most ev.č. 139-000A Písek

Žadatel:Jihočeský kraj
Celkové výdaje projektu:33 332 286 Kč
Výše podpory z ROP JZ:27 154 894 Kč
Termín realizace:03/2010 – 09/2011

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci 10. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Realizace projektu

Tento projekt se zabývá rekonstrukcí mostu postaveného v roce 1942, který převádí komunikaci přes řeku Otavu v blízkosti centra města Písku. Most plní funkci hlavní dopravní spojnice ve městě a je využíván MHD. Rekonstrukce mostu byla nutná k zajištění dostatečné bezpečnosti provozu a snížení nehodovosti. Důležité bylo i zajištění dostatečné zatíženosti mostu, aby mohl plnit svoji funkci. Odstraněním současného nevyhovujícího stavu bylo zabráněno další degradaci konstrukce a byla prodloužena její životnost. V neposlední řadě byl, díky rekonstrukci snížen hluk. Most je vedený jako kulturní památka.

Kontrola

ÚRR provedl celkem 5 kontrol v průběhu realizace projektu. Všechny kontroly prokázaly soulad projektu s žádostí.

Ukončení projektu

Žádost o platbu, předložená v řádném termínu společně se Závěrečnou monitorovací zprávou, byla proplacena na účet příjemce dne 15. 11. 2011.

Doplňkové informace o tomto, nebo i některých jiných projektech ROP Jihozápad naleznete na informačním serveru www.risy.cz.

Fotodokumentace

--popis obrázku-- --popis obrázku--

poslední aktualizace: 6.12.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.