Modernizace přístrojového vybavení oční ambulance Dačice

Žadatel:MUDr. Mario Novák
Celkové výdaje projektu:709 000 Kč
Výše podpory z ROP JZ:616 830 Kč
Termín realizace:11/2009 – 10/2010

Příprava projektu

Předkládaný projekt řešil nedostatečné diagnostické vybavení Oční ambulance Dačice. Oční ambulance nebyla schopna zajistit některé typy lékařských vyšetření (měření síly rohovky, měření multifokálních skel aj.), pacienti tak museli za těmito vyšetřeními vyjíždět většinou do Jindřichova Hradce. Takové cesty byly pro pacienty časově a finančně velmi náročné. Navíc objednací doba u těchto typů vyšetření bývá často dosti dlouhá. V regionu ORP Dačicko je Oční ambulance Dačice jediným poskytovatelem podobného typu zdravotnických služeb. V databázi je registrováno přes tři tisíce pacientů. Příjemce dotace si nechal zpracovat žádost o dotaci externím dodavatelem. O výběru diagnostických přístrojů se radil s předními odborníky, například s MUDr. Kuběnou, který je odborníkem na glaukom.

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci 5. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Realizace projektu

Díky úspěšnému projektu v rámci ROP jihozápad mohou občané Dačic a okolí využívat kvalitní péče oční ambulance. Řešeno bylo nedostatečné vybavení oční ambulance, kdy v rámci realizace projektu bylo nakoupeno několik moderních lékařských diagnostických přístrojů. Realizátor projektu chtěl nabídnout pacientům co nejkomplexnější lékařské služby v oblasti diagnostické i léčebné péče. Uskutečněním tohoto projektu byla podpořena zdravotní prevence, a to především v oblasti léčení glaukomu. Vyšetřovaní pacienti byli na některá vyšetření odesíláni do jiných ordinací, nyní však, díky zakoupeným přístrojům, budou moci všechna vyšetření podstoupit pouze v jednom zařízení. V ambulanci jsou v současné době k dispozici čtyři typy lékařských přístrojů. Pro správné využití některých funkcí zakoupených přístrojů bylo nutné také pořízení speciálního notebooku, který tato data zpracovává. Kromě vybavení oční ambulance byl projekt zaměřen taktéž na zvýšení komfortu ambulance, jak pro klienty, tak pro personál ordinace.

Kontrola

Projekt podléhal jedné kontrole, která konstatovala soulad realizace projektu s podmínkami ROP Jihozápad. Další kontrola je plánovaná na první polovinu roku 2013.

Ukončení projektu

Projekt byl ukončen v říjnu 2010. Žádost o platbu byla předložena 31. 1. 2013.

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.