Milevsko – centrum zdravého životního stylu – zkvalitnění infrastruktury pro volný čas – I. etapa

Žadatel:Město Milevsko
Celkové výdaje projektu:43 491 234 Kč
Výše podpory z ROP JZ:30 915 811 Kč
Termín realizace:11/2008 – 10/2010

Příprava projektu

Projektový záměr byl připravován od roku 2007. Příprava žádosti o dotaci a následná realizace projektu probíhala ve spolupráci se zpracovatelskou agenturou RERA a.s.

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci 3. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Realizace projektu

Záměrem tohoto projektu bylo rozšíření a modernizace zařízení stávajícího sportovního areálu. Projekt byl rozdělen na II etapy. V I. etapě dokončené v říjnu 2009 byla provedena celková rekonstrukce šaten pro zimní stadion včetně vybavení novým nábytkem. Dále byla provedena dodávka rozebíratelné podlahy na plochu zimního stadionu pro provozování in-line hokeje v době, kdy na ploše není led. Pro halu míčových her byly vybudovány nové šatny včetně vybavení nábytkem. V roce 2010 ve II. etapě projektu byly zbourány staré šatny a na jejich místě vybudovány nové parkovací plochy. Dále byly rekonstruovány parkovací plochy před letním stadionem a parkovací plochy před hotelem Stadion. Byl vybudován nový vstupní objekt do zimního stadionu a nová asfaltová plocha pro SKATE park.

Služba příjemci

V průběhu realizace jsme se zúčastňovali seminářů pořádaných Úřadem Regionální rady a sledovali webové stránky úřadu. Veškerá komunikace s úřadem byla bezproblémová a velmi vstřícná.

Kontrola

V rámci projektu bylo provedeno sedm kontrol. Všechny kontroly prokázaly, že projekt probíhá dle projektové žádosti.

Ukončení projektu

Projekt byl ukončen v řádném termínu – 31. 10. 2010 byla předána závěrečná zpráva s žádostí o platbu. Příjemce obdržel dotaci z ROP Jihozápad v březnu roku 2011.

http://www.mediafax.cz/regiony/2858728-Milevsky-zimni-stadion-ma-novou-plochu-pro-in-line-brusleni

http://www.milevsko-mesto.cz/projekt-milevsko-centrum-zdraveho-zivotniho-stylu-zkvalitneni-infrastruktury-pro-volny-cas-1-etapa/d-161641/p1=55640

Fotodokumentace

--popis obrázku-- --popis obrázku--

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.