Mateřská škola Nové Homole – rekonstrukce a rozšíření kapacity

Žadatel:Obec Homole
Celkové výdaje projektu:13 961 452 Kč
Výše podpory z ROP JZ:12 678 641,02 Kč
Termín realizace:12/2010 – 07/2012

Příprava projektu

Potřeba rekonstrukce mateřské školy vyplynula ze zhoršujícího technického stavu původní budovy a zastarávání jejího vybavení. Školka pocházela ze 70.let minulého století. Na základě zvyšujícího se počtu obyvatel za poslední léta a zájmu z dalších obcí pak vyvstala potřeba zvýšení kapacity mateřské školy. Dle sledování počtu dětí, které se hlásily do mateřské školy v rámci zápisu pro školní rok 2009/2010, muselo být pro nedostatek místa odmítnuto 8 přihlášek, tedy 60% požadavků! V jednotlivých předchozích letech se pak procento odmítnutých žádostí pohybovalo mezi 20 - 35%. Kapacita třídy MŠ absolutně nevyhovovala poptávce, objekt a vybavení vč. okolí (hřiště na zahradě MŠ) bylo zastaralé ve špatném technickém stavu a nevyhovuje moderním požadavkům na výuku a výchovu dětí předškolního věku. Matky s dětmi se nyní setkávají v provizorních prostorách zapůjčených obcí (1 malá místnost v budově OÚ, bez příslušenství). Vzhledem k pokračující nové výstavbě a zvyšování počtu mladých rodin v obci byl také předpoklad, že se počet dětí bude do budoucna dále zvyšovat.

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci 5. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Realizace projektu

Areál mateřské školy prošel jak rekonstrukcí a modernizací původní budovy, která byla postavena již v 70. letech minulého století, tak výstavbou zcela nového pavilonu pro 25 dětí. Součástí projektu bylo dále navíc zavedení moderní IT techniky, která bude sloužit v rámci programu předškolního vzdělávání a zřízení www stránek mateřské školy i volnočasového centra. Toto centrum bude provozováno pod patronací místního mateřského centra. Přírodní zahrada nabídne malým i velkým návštěvníkům například ukázku toho, jak vypadá hmyzí hotel či vrbové týpí.

Kontrola

Projekt podléhal během své realizace 4 kontrolám ze strany ÚRR Jihozápad.

Ukončení projektu

Rekonstruovaná školka se otevřela dětem v létě loňského roku. Obec Homole předložila žádost o platbu a závěrečnou monitorovací zprávu na konci srpna 2012, dotaci obdržela v únoru roku 2013.

Fotogalerie z projektu zde

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.