Kulturní, volnočasové a křesťanské centrum Plzeň-Skvrňany

Žadatel:České sdružení Církve adventistů sedmého dne
Celkové výdaje projektu:33.955.567 Kč
Výše podpory z ROP JZ:13.582.226 Kč
Termín realizace:07/2009 – 12/2010

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci 4. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Realizace projektu

Nové společenské a kulturní centrum svým zaměřením a programem zajišťuje zázemí pro aktivní občanský život především obyvatel městské části Plzeň-Skvrňany. Nabízené aktivity jsou koncipovány pro občany různých věkových kategorií se zvláštním ohledem na potřeby specifických skupin, zejména rodin s dětmi, seniorů a lidí se zdravotním handicapem. Oproti jiným společensko-kulturním centrům na území města Plzeň nabízí vybrané aktivity s duchovním rozměrem lidského života. Nedílnou součástí programu jsou programy vycházející z křesťanské tradice a kultury. Pořádají se jednorázové akce i setkání, sídlí tu ale i několik klubů. Děti mohou navštěvovat výtvarný, keramický, nebo hudební kroužek, pro dobrodružnější povahy je v nabídce skautský oddíl. Pro dospělé je zde Kreativní klub či Klub rodičů. Myslelo se i na starší spoluobčany, kteří se v centru pravidelně scházejí ke společným činnostem. Díky svému zaměření je projekt v souladu s Integrovaným plánem rozvoje města „Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015”. Projekt Kulturního, volnočasového a křesťanského centra v Plzni-Skvrňanech navazuje na předválečné snahy vybudovat na nároží Křimické a Malesické ulice sakrální stavbu s farou. Projekt je kromě své podstaty přínosný i tím, že se díky němu revitalizovaly v minulosti nevyužívané a zanedbané plochy o rozloze 5500 m2. Architektům se podařilo novou budovu vkusně umístit do okolí.

Kontrola

V rámci projektu bylo provedeno pět kontrol. Všechny kontroly prokázaly, že projekt probíhá dle projektové žádosti.

Ukončení projektu

Fyzická realizace projektu byla ukončena dne 31. 12. 2010. Žádost o platbu, předložená v řádném termínu společně se Závěrečnou monitorovací zprávou, byla proplacena na účet příjemce dne 30. 5. 2011.

Fotodokumentace

Více informací včetně programu naleznete na stránkách centra www.kvkcentrum.webnode.cz

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.