Infocentrum Přimda – dokončení revitalizace centra města

Žadatel:Město Přimda
Celkové výdaje projektu:3 181 430 Kč
Výše podpory z ROP JZ:2 073 179,59 Kč
Termín realizace:04/2011 – 09/2011

Příprava projektu

Nápad vybudovat infocentrum vznikl před třemi roky.

„V roce 2008 se řešilo, co bude s čekárnou, která působila po rekonstrukci náměstí nevhodně. Někteří byli pro zbourání, jiní byli pro zachování, aby mělo centrum města veřejné záchody,“ uvedl starosta Přimdy Miloslav Kunt.

Nakonec zvítězila myšlenka objekt zachovat a zrekonstruovat. Město požádalo o dotaci z Regionálního operačního programu.

Nevyužívaný objekt bývalé autobusové čekárny byly posledním zanedbaným místem na přimdském náměstí, které prošlo v roce 2008 rozsáhlou a nákladnou rekonstrukcí. Přestavba čekárny na infocentrum, rozšíření a modernizace veřejných záchodů a vybudování oddychové zóny s dětským hřištěm bylo poslední etapou celkové revitalizace centrálního prostranství na Přimdě. Projekt navázal na již provedenou rekonstrukci plochy náměstí a doplnil chybějící infrastrukturu v centru města. .

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci 6. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Realizace projektu

Cílem projektu bylo dokončit revitalizaci centra města a obohatit jej o oddychový prostor s novými architektonickými prvky. Tento projekt pokrýval 2. fázi úpravy centra obce Přimda. V rámci této etapy revitalizace přimdského náměstí vzniklo infocentrum pro návštěvníky a byla vybudována odpočinková zóna v jeho těsném sousedství. V odpočinkové zóně naleznete dětské hřiště a altánek.

Nové infocentrum na náměstí je výchozím místem pěších tras a cyklotras – plní proto důležitou funkci vstupní brány do Českého lesa.

Kontrola

Projekt podléhal doposud 4 kontrolám ze strany ÚRR Jihozápad. Všechny konstatovaly soulad realizace projektu s podmínkami programu.

Ukončení projektu

Realizace projektu proběhla během roku 2011. O výsledku se mohli koncem července přesvědčit návštěvníci a občané Přimdy. Administrativně byl projekt ukončen v říjnu. Projekt byl městu proplacen v únoru roku 2012.

Informace o projektu v místním tisku

Fotogalerie projektu za stránek města

Fotodokumentace

--popis obrázku-- --popis obrázku--

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.