Centrum sociální rehabilitace sv. Vavřince a sociálně terapeutické dílny sv. Josefa

Žadatel:Diecézní Charita Plzeň
Celkové výdaje projektu:20 220 457 Kč
Výše podpory z ROP JZ:17 591 797 Kč
Termín realizace:02/2010 – 07/2012

Příprava projektu

Podstatou projektu „Centrum sociální rehabilitace sv. Vavřince a sociálně terapeutické dílny sv. Josefa“ byly rekonstrukce a vybavení budovy bývalé fary v Meclově, v níž je provozována pobytová služba Centrum sociální rehabilitace sv. Vavřince, a dále výstavba s vybavením budovy sociálně terapeutických dílen sv. Josefa. Jedná se o tkalcovskou a polytechnickou dílnu.

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci 05. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Realizace projektu

Centrum dnes nabízí 15 pobytových míst mužům i ženám s duševním handicapem, tedy s psychiatrickou diagnózou nebo lehkým mentálním postižením. V sociálně terapeutických dílnách vedle tohoto centra nalézá vyžití 20 osob, zčásti klientů centra a částečně uživatelů, kteří mají rodinné zázemí a do dílen dojíždějí. Postižení s duševním handicapem si díky centru a dílnám vytvořili a upevnili kladné pracovní návyky. Mohou se rozvíjet, seberealizovat, jsou více samostatní a zvýšilo se jejich sebevědomí. Projekt přispěl i ke zlepšení vztahu majoritní společnosti s postiženými lidmi a napomohl prevenci sociálního vyloučení uživatelů.

www.dhcp.cz

Kontrola

U projektu proběhlo celkem deset kontrol. Šest kontrol bylo administrativních a čtyři kontroly fyzické přímo na místě.

Ukončení projektu

Projekt byl ukončen 30. 7. 2012. Jeho výsledkem je stabilní zázemí pro uživatele sociálních služeb, které umožňuje jejich integraci do společnosti.

Fotodokumentace

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.