Bezbariérové propojení kláštera se středem města včetně revitalizace veřejného prostranství

Žadatel:Město Kladruby
Celkové výdaje projektu: 9 014 645,62 Kč
Výše podpory z ROP JZ:8 291 979,99 Kč
Termín realizace:03/2010 – 06/2012

Příprava projektu

Jedinou přístupovou cestu, která vedla z centra města ke klášteru, tvořila dříve krajská silnice č. II/203. Chodník byl podél této krajské komunikace zbudován do cca 1/3 délky trasy od náměstí směrem ke klášteru, pak zcela chyběl. Pro pěší turisty a návštěvníky kláštera tedy neexistovala pohodlná přístupová cesta čí bezbariérově řešený chodník. Význam projektu spočívá v zlepšení infrastruktury pro cestovní ruch, mimo jiné i ve zvýšení bezpečnosti návštěvníků města a jeho obyvatel.

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci 6. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Realizace projektu

Záměrem projektu byla revitalizace veřejného prostranství a bezbariérové úpravy trasy mezi centrem města a klášterem. Díky projektu provedlo město novou výsadbu stromů podél chodníků a vytvořilo odpočinková místa s mobiliářem - informační cedule, lavičky, stojan na kola a moderní vybavení - dotykový interaktivní panel. Díky projektu teď mohou návštěvníci kláštera zavítat pohodlnou procházkou i do města a prohlédnout si mimo jiné Lapidárium kamenných křížů, mariánský sloup z roku 1701, kostel svatého Jakuba či další zajímavosti Kladrub.

Kontrola

Projekt podléhal 5 kontrolám, které konstatovaly soulad realizace projektu s podmínkami ROP Jihozápad.

Ukončení projektu

„Práce trvaly necelý rok, zahájeny byly v červenci loňského roku. Celkové náklady činily něco přes devět milionů korun. Dvaadevadesát procent z toho byla dotace, zbytek jsme uhradili z rozpočtu města," dodala starostka Kladrub Svatava Štěrbová. Dotaci na projekt uhradil ROP Jihozápad v říjnu roku 2012.

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.